Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana z 2023 r.

Załącznik Rozmiar
1/DzOiG/23 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZH IG 140.11 KB
2/DzOiG/23 z dnia 27.01.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZChMiOŚM IO 140.06 KB
3/DzOiG/23 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie harmonogramu realizacji planu naprawczego dla WOiG 191.75 KB
3/DzOiG/23 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie harmonogramu realizacji planu naprawczego dla WOiG - załącznik 195.96 KB
4/DzOiG/23 z dnia 06.03.2023 r. w sprawie regulaminu konkursu Młody Gdański Geograf 135.72 KB
4/DzOiG/23 z dnia 06.03.2023 r. w sprawie regulaminu konkursu Młody Gdański Geograf - załącznik nr 1 177.62 KB
4/DzOiG/23 z dnia 06.03.2023 r. w sprawie regulaminu konkursu Młody Gdański Geograf -załącznik nr1.1 149.06 KB
5/DzOiG/23 z dnia 06.03.2023 r. w sprawie powołania Przewodniczącego kapituły konkursu Młody Gdański Geograf 146.3 KB
6/DzOiG/23 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie powołania kapituły konkursu Młody Gdański Geograf 156.89 KB
7/DzOiG/23 z dnia 08.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny działalności zawodowej nauczycieli akademickich WOiG 143.93 KB
8/DzOiG/23 z dnia 09.03.2023 r. zmieniające zarządzenie nr 24/DzOiG/20 w spr. powołania Wydziałowego Zespołu ds. ZJK 147.15 KB
9/DzOiG/23 z dnia 15.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny IPB 147.3 KB
10/DzOiG/23 z dnia 15.03.2023 w sprawie powierzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. letnim 134.83 KB
10/DzOiG/23 z dnia 15.03.2023 w sprawie powierzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. letnim-zał.1 205.97 KB
11/DzOiG/22 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ws wniosków nauczy.WOiG o przeniesienie do gr. pracowników dydaktycznych 153.63 KB
12/DzOiG/23 z dnia 14.06.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w PBP KGiGCz 143.03 KB
3/DzOiG/23 z dnia 14.06.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w PGM w KOChiGM 140.48 KB
14/DzOiG/23 z dnia 14.06.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w Pracowni GIS 139.43 KB
15/DzOiG/23 z dnia 10.07.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w KGiGCz PBŚ 142.73 KB
16/DzOiG/23 z dnia 01.08.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w KH PH 141.25 KB
17/DzOiG/23 z dnia 05.09.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w KBMiB PBM 143.09 KB
18/DzOiG/23 z dnia 05.09.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w KOFiBK POF 143.53 KB
19/DzOiG/23 z dnia 28.09.2023 r. uchyla nr 17/DzOiG/20 w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Oceanografia 198.42 KB
21/DzOiG/23 z dnia 28.09.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. popularyzacji nauki i promocji WOiG 154.61 KB
22/DzOiG/23 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku GFzG 208.15 KB
23/DzOiG/23 z dnia 02.10.2023 r. w sprawie powierzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. zimowym 107.29 KB
23/DzOiG/23 z dnia 02.10.2023 r. w sprawie powierzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. zimowym_zał. 1 190.96 KB
24/DzOiG/23 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku ABiT 187.73 KB
25/DzOiG/23 z dnia 21.11.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w KBMiB PBM 141.37 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 2. Styczeń 2023 - 13:36; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: środa, 22. Listopad 2023 - 07:25; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Zarządzenia Dziekana z 2022 r.

Załącznik Rozmiar
1/DzOiG/22 z dnia 12.01.2022 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. oprac. założeń funkcjonalno-użytkowych budynku WOiG 137.98 KB
2/DzOiG/22 z dnia 19.01.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 17/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku Oceanografia 167.79 KB
3/DzOiG/22 z dnia 19.01.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 22/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku GWiOZW 167.36 KB
4/DzOiG/22 z dnia 24.01.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 19/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku Geografia 165.93 KB
NIEAKTUALNE: 5/DzOiG/22z dnia 31.01.2022 r.ws zm. zarząd. 9/DzOiG/21 ws wniosków nauczycieli WOiG o przeniesienie do gr. dydakt. 154.74 KB
6/DzOiG/22 z dnia 31.01.2022 r. ws Komisji do rozpatrywania wniosków nauczycieli WOiG o przeniesienie do gr. dydaktycznej 143.68 KB
7/DzOiG/22 z dnia 03.02.2022 r. ws Komisji ds. profesury honorowej prof. dr. hab. M. Plińskiego 139.44 KB
8/DzOiG/22 z dnia 10.02.2022 r. w sprawie regulaminu Sympozjum Młodych Oceanografów 131.61 KB
8/DzOiG/22 z dnia 10.02.2022 r. w sprawie regulaminu Sympozjum Młodych Oceanografów_zał. 1 150.58 KB
9/DzOiG/22 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Kapituły Sympozjum Młodych Oceanografów 152.59 KB
10/DzOiG/22 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. letnim 131.04 KB
10/DzOiG/22 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powierzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. letnim-zał.1 259.38 KB
11/DzOiG/22 z dnia 22.02.2022 r. w sprawie powołania Kapituły Sympozjum Młodych Oceanografów 159.15 KB
12/DzOiG/22 z dnia 04.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. struktury organizacyjnej WOiG 142.71 KB
13/DzOiG/22 z dnia 21.03.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 16/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku ABiT 175.99 KB
14/DzOiG/22 z dnia 01.04.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 24/DzOiG/20 w spr. powołania Wydziałowego Zespołu ds. ZJK 137.92 KB
15/DzOiG/22 z dnia 01.04.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 17/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady progr. kier. studiów Oceanografia 160.75 KB
16/DzOiG/22 z dnia 07.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji dodatkowej do programu NAWA PROM na WOiG 140.7 KB
17/DzOiG/22 z dnia30.05.2022r.w sprawie powołania Komisji ds.rozpatrzenia wniosków o obniżenie pensum-wybitna dział.publikacyjna 134.09 KB
18/DzOiG/22 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZGiGCz IG 141.51 KB
19/DzOiG/22 z dnia 22.06.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 16/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady progr. kier. studiów ABiT 167.57 KB
20/DzOiG/22 z dnia 20.07.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZMiK IG 136.82 KB
21/DzOiG/22 z dnia 19.09.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 12/DzOiG/21 w spr. utworzenia rady progr. kier. studiów HM 163.56 KB
22/DzOiG/22 z dnia 19.09.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 22/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady progr. kier. studiów GWiOZW 163.4 KB
zmienione zarządz. nr 27/DzOiG/22: 23/DzOiG/22 z dnia 26.09.2022 r. ws prowadzenia wyk. i sem. przez nauczycieli ze st. dr 132.09 KB
zm. zarządzeniem nr 27/DzOiG/22: 23/DzOiG/22 z dnia 26.09.2022 r.ws prowadzenia wyk. i sem. przez nauczycieli ze st. dr - zał. 1 193.85 KB
24/DzOiG/22 z dnia 03.10.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 15/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady progr. kier. studiów Geologia 162.46 KB
25/DzOiG/22 z dnia 26.10.2022r. ws powołania Zespołu ds. opracowania planu naprawczego_dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku 143.21 KB
26/DzOiG/22 z dnia 08.11.2022r. ws powołania Komisji ds. oceny aktywności naukowej nauczycieli akademickich 140.82 KB
27/DzOiG/22 z dnia 28.11.2022 r. ws prowadzenia wyk. i sem. przez nauczycieli ze st. dr 142.24 KB
27/DzOiG/22 z dnia 28.11.2022 r. ws prowadzenia wyk. i sem. przez nauczycieli ze st. dr - zał. 1 200.98 KB
28/DzOiG/22 z dnia 06.12.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 22/DzOiG/22w spr. utworzenia rady progr. kier. studiów GWiOZW 172.21 KB
29/DzOiG/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZFEM IO 141.09 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Styczeń 2022 - 13:46; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Kwiecień 2023 - 12:43; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Zarządzenia Dziekana z 2021 r.

Załącznik Rozmiar
zmienione zarządzeniem nr 2/DzOiG/21: 1/DzOiG/21 z dnia 11.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 1.15 MB
2/DzOiG/21 z dnia 25.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 136.08 KB
3/DzOiG/21 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie zasad działalności Studenckich Kół Naukowych na WOiG 170.07 KB
4/DzOiG/21 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej 141.29 KB
5/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii HR 142.81 KB
6/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk obowiązkowych 138.24 KB
6/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk obowiązkowych_zał.1 211.42 KB
7/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. letnim 130.46 KB
7/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. letnim_zał.1 298.69 KB
8/DzOiG/21 z dnia 01.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków finansowych SKN WOiG 143.17 KB
NIEAKTUALNE: zm. zarząd.5/DzOiG/22: 9/DzOiG/21z dnia 15.03.2021 r.ws wniosków nauczycieli WOiG o przeniesienie do gr dydakt. 145.02 KB
10/DzOiG/21 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyodrębnienia z IG nowego Instytutu... 143.34 KB
11/DzOiG/21 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZChMiOŚM IO 139.9 KB
zm. zarz. nr 21/DzOiG/22 oraz 28/DzOiG/21: 12/DzOiG/21 z dnia 07.04.2021 r. w spr. utworzenia rady progr. kier. HM 200.25 KB
13/DzOiG/21 z dnia 15.06.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZGM IO 140.23 KB
14/DzOiG/21 z dnia 15.06.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZBPM IO 141.09 KB
15/DzOiG/2021 z dnia 05.07.2021 w sprawie obowiązków i zakresu kompetencji Opiekuna roku na WOiG UG 149.28 KB
16/DzOiG/21 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta (na zastępstwo) w ZBiEM IO 139.62 KB
17/DzOiG/21 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZGM IO 139.38 KB
18/DzOiG/21 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu NAWA SPINAKER 207.02 KB
19/DzOiG/21 z dnia 27.08.2021 r. w sprawie zmiany składu Rady Dziekana WOiG 142.94 KB
20/DzOiG/21 z dnia 01.10.2021 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. zimowym 129.65 KB
20/DzOiG/21 z dnia 01.10.2021 r. w spr. powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem.zimowym_zał.1 205.93 KB
zm. zarządzeniem 26/DzOiG/21: 21/DzOiG/21 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZFEM IO 139.39 KB
22/DzOiG/21 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich WOiG 137.77 KB
23/DzOiG/21 z dnia 20.10.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 18/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku studiów GFzG 166.93 KB
24/DzOiG/21 z dnia 20.10.2021 zmieniające zarządzenie nr 19/DzOiG/21 w spr. utworzenia rady programowej kierunku studiów Geogr. 176.72 KB
25/DzOiG/21 z dnia 05.11.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZGM IO 137.04 KB
26/DzOiG/21 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZFEM IO 140.77 KB
27/DzOiG/21 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 141.71 KB
28/DzOiG/21 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie zmiany składu rady programowej kierunku Hydrografia morska 168.39 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Styczeń 2021 - 08:14; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Kwiecień 2023 - 12:44; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Zarządzenia Dziekana z 2020 r.

Załącznik Rozmiar
1/DzOiG/20 z dnia 13.01.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZBiEM IO 41.94 KB
2/DzOiG/20 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WOiG 54.28 KB
2/DzOiG/20 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WOiG_zał. 1 68.29 KB
3/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie strategii rozwoju WOiG 78.92 KB
3/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie strategii rozwoju WOiG_zał. 1 295.94 KB
4/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. letnim 79.81 KB
4/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem.letnim_zał.1 180.46 KB
5/DzOiG/20 z dnia 03.04.2020 r. sprawie archiwizacji wyników egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych zdalnie na WOiG 90.69 KB
6/DzOiG/20 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZChMiOŚM IO 83.97 KB
7/DzOiG/20 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZGSE IG 83.02 KB
8/DzOiG/20 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZEEOM IO 83.43 KB
9/DzOiG/20 z dnia 15.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska profesora uczelni w ZOF IO 83.48 KB
10/DzOiG/20 z dnia 27.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska asystenta w ZFEM IO 83.48 KB
11/DzOiG/20 z dnia 27.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska asystenta w ZMiK IG 83.31 KB
zmienione zarządzeniem nr 19/DzOiG/21: 12/DzOiG/20 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania Rady Dziekana WOiG 146.49 KB
13/DzOiG/20 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZOF IO 140.37 KB
14/DzOiG/20 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZOF IO 138.52 KB
zm. zarz. nr 24/DzOiG/22: 15/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geologia 191.55 KB
zmienione zarządz. nr 19/DzOiG/22 oraz nr 13/DzOiG/22: 16/DzOiG/20 z dn. 28.09.2020 r. w spr. utworz. rady progr. kier. ABiT 206.79 KB
zm. zarządz. nr 15/DzOiG/22 oraz 2/DzOiG/22: 17/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w spr. utworzenia rady progr. kier. Oceanografia 198.01 KB
zmienione zarządzeniem nr 24/DzOiG/21: 18/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w spr. utworzenia rady programowej kier. studiów GFzG 204.25 KB
zm. zarz. nr 4/DzOiG/22 oraz 23/DzOiG/21: 19/DzOiG/20 z dn. 28.09.2020 r. w spr. utworzenia rady programowej kier. stud. Geogr. 196.62 KB
20/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka przestrzenna 191.87 KB
21/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geogr. społ.-ekon. z elem. GIS 210.57 KB
zm. zarz. nr 22/DzOiG/22 oraz 3/DzOiG/22: 22/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku GWiOZW 202.27 KB
23/DzOiG/20 z dnia 02.10.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. zimowym 131.37 KB
23/DzOiG/20 z dnia 02.10.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów naucz. ze st. dr w sem. zimowym_zał. 1 288.03 KB
zm. zarządz.nr 9/DzOiG/23, 14/DzOiG/22, 27/DzOiG/20, 26/DzOiG/20: 24/DzOiG/20 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie powołania WZds.ZJK 143.61 KB
25/DzOiG/20 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt 139.28 KB
26/DzOiG/20 z dnia 04.11.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 24/DzOiG/20 w sprawie powołania WZds.ZJK 138.77 KB
27/DzOiG/20 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZG IO 136.63 KB
28/DzOiG/20 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko profesora uczelni w SL IG w Borucinie 139.7 KB
29/DzOiG/20 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZOF IO 138.33 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. luty 2020 - 09:24; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: środa, 15. Marzec 2023 - 10:50; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Zarządzenia Dziekana z 2019 r.

Załącznik Rozmiar
1/DzOiG/19 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie powołania Rady Dziekana WOiG 40.09 KB
2/DzOiG/19 z dnia 02.10.2019 w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. zimowym 31.48 KB
2/DzOiG/19 z dnia 02.10.2019 w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. zimowym_zał. 1 57.73 KB
NIEAKTUALNE:3/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geologia 59.27 KB
NIEAKTUALNE:4/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów ABT 64.58 KB
NIEAKTUALNE:5/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geografia 60.27 KB
NIEAKTUALNE: 6/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów GFzG 63.24 KB
NIEAKTUALNE: 7/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka przestrzenna 61.74 KB
NIEAKTUALNE:8/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów GSEzGIS 66.04 KB
NIEAKTUALNE:9/DzOiG/19 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Oceanografia 61.24 KB
NIEAKTUALNE:10/DzOiG/19 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów GWiOZW 63.79 KB
11/DzOiG/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZChMiOŚM IO 42.88 KB
12/DzOiG/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZOF IO 41.33 KB
13/DzOiG/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZGM IO 41.83 KB
uchylone zarządzeniem nr 6/DzOiG/21: 14/DzOiG/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk WOiG UG 41.51 KB
NIEAKTUALNE: 14/DzOiG/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk obowiązkowych WOiG UG_zał.1 67.19 KB
15/DzOiG/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie obowiązku dydaktycznego uczestników Szkoły Doktorskiej NŚiP na WOiG 45.11 KB
16/DzOiG/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie regulaminu antyplagiatowego na WOiG 79.8 KB
16/DzOiG/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie regulaminu antyplagiatowego na WOiG_zał. 1 152.9 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Listopad 2019 - 07:23; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: wtorek, 23. luty 2021 - 08:11; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Zarządzenia Dziekana z 2015 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. Kwiecień 2015 - 13:48; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: piątek, 10. luty 2017 - 12:52; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Zarządzenia Dziekana z 2014 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. luty 2015 - 13:06; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 26. luty 2015 - 13:33; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Zarządzenia Dziekana z 2013 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. luty 2015 - 14:06; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Czerwiec 2016 - 13:24; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Zarządzenia Dziekana z 2012 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. luty 2015 - 14:15; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: środa, 18. Kwiecień 2018 - 13:00; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Zarządzenia Dziekana z 2011 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. luty 2015 - 14:37; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: środa, 18. Kwiecień 2018 - 13:03; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Zarządzenia Dziekana z 2009 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. luty 2015 - 14:45; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: środa, 18. Kwiecień 2018 - 13:01; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka