Biblioteka UG i Czytelnia oceanograficzna

Czytelnia Oceanograficzna Uniwersytetu Gdańskiego

Zasoby biblioteczne z zakresu nauk o Ziemi gromadzone są w Bibliotece Głównej UG. Biblioteka posiada ponad 500 miejsc dla czytelników, w tym 170 stanowisk komputerowych. Większość zbiorów uporządkowana jest według klasyfikacji rzeczowej i udostępniana prezencyjnie w wolnym dostępie.

Ważną funkcją Biblioteki Głównej jest również rola środowiskowego centrum informacji naukowej.

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 1.661.813 woluminów, 460 600 książek elektronicznych oraz 133 842 czasopism elektronicznych. Biblioteka UG oferuje użytkownikom dostęp do licencjonowanych serwisów elektronicznych, czasopism oraz książek takich renomowanych wydawców jak Elsevier, czy Springer. Do dyspozycji czytelników są między innymi bazy czasopism Science Direct, Springer, JSTOR, American Chemical Society, czy też kolekcje książek elektronicznych. E-zasoby dostępne są  w  sieci UG i za pomocą usługi zdalnego dostępu. Biblioteka Główna UG umożliwia studentom, doktorantom i nauczycielom akademickim pełen dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki zgodnie z założeniami projektu WBN.  

Zgromadzony księgozbiór posiada charakter uniwersalny ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin reprezentowanych na Uniwersytecie Gdańskim oraz szeroko pojętych zagadnień morskich.

Zasoby biblioteczne z zakresu nauk o Ziemi gromadzone są także w Czytelni Oceanograficznej zlokalizowanej w Gdyni, w siedzibie Wydziału Oceanografii i Geografii. Księgozbiór Czytelni liczy 7 500 książek z zakresu oceanografii, geologii, biologii, geografii, ichtiologii, ochrony środowiska, wydań encyklopedycznych, słowników, a także podręczników szkolnych i akademickich. Ponadto znajduje się tam około 9 000 woluminów czasopism z 329 tytułów. Dostępne dla studentów są także bogate zbiory kartograficzne – około 2 360 map i atlasów. Czytelnia ma około 24 miejsc dla czytelników oraz 2 stanowiska komputerowe.

Dodatkowo w wielu przypadkach studenci mają możliwość wykorzystywania prywatnych zbiorów bibliotecznych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału.

Zasoby kartograficzne: Do dyspozycji studentów pozostaje składnica map IG z ponad 18 tys. arkuszy map i zdjęć, na które składają się: mapy topograficzne archiwalne (268 ark.) i współczesne (11 721 ark.) w różnych skalach i układach, mapy tematyczne (hydrograficzne, hydrogeologiczne, geologiczne, glebowo-rolnicze, glebowe, geomorfologiczne i administracyjne) o łącznej liczbie 5269 arkuszy, zdjęcia lotnicze (1151 egz.), a także objaśnienia do map, materiały archiwum wierceń, szkice wysokościowe  i geodezyjne.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 11. Kwiecień 2014 - 10:44; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: czwartek, 27. Lipiec 2023 - 14:34; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska