System jakości kształcenia

Sprawozdania z oceny własnej Wydziału

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 13:14; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Grudzień 2022 - 08:04; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska

Założenia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Oceanografii  i Geografii działa w oparciu o założenia ogólnouniwersyteckie, w przekonaniu o celowości ciągłego doskonalenia jakości kształcenia kontynuuje i doskonali formy zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Mając świadomość, że zapewnianie jakości jest procesem ciągłym, systematycznym i wieloaspektowym działa w oparciu o wspólne dążenie środowiska akademickie, a także otoczenia Wydziału Oceanografii  i Geografii do osiągania najwyższej jakości w pracy akademickiej opierając się na założeniach wskazanych w Misji Uniwersytetu Gdańskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:53; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:55; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Badania luk kompetencyjnych wśród studentów WOiG

W celu podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Oceanografii i Geografii UG, prowadzimy badania wśród studentów na temat realizacji efektów kształcenia na swoich kierunkach studiów. Badania realizowane są między innymi po to, aby zidentyfikować tzw. luki kompetencyjne. W miarę możliwości Wydziału luki te będą niwelowane, np. poprzez projektowanie zmian w programach studiów, czy oferowanie naszym studentom dodatkowych zajęć, kursów czy możliwości uczestniczenia w tutoringu akademickim.

Badania luk kompetencyjnych wzbogacono o szereg spotkań konsultacyjnych z pracodawcami. Odbyło się kilka spotkań, podczas których pracodawcy zwracali uwagę na obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymagających rewizji. Komentarz po spotkaniach znajduje się w załączniku pod artykułem.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 31. Lipiec 2015 - 17:09; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 14. Wrzesień 2015 - 13:34; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki

Certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W 2012 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po dokonaniu oceny instytucjonalnej na Wydziale Oceanografii i Geografii, przyznało ocenę wyróżniającą poświadczoną Certyfikatem Jakości Kształcenia. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 31. Lipiec 2014 - 18:15; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 14. Wrzesień 2015 - 10:50; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki