Projekt ProUG

Informacja dla studentów przyjętych na I rok studiów II stopnia kierunku Oceanografia i Gospodarka przestrzenna

Szanowni Państwo,

programy kształcenia na kierunkach oceanografia i gospodarka przestrzenna zostały zmodyfikowane dzięki środkom unijnym. Modyfikacje obejmują opracowanie nowych programów studiów oraz sylabusów, skryptów, wprowadzenie nowych przedmiotów, włączanie w proces kształcenia wykładowców z zagranicy oraz praktyków.

Ponadto będziecie Państwo mogli uczestniczyć interdyscyplinarnych zajęciach praktycznych opartych na technikach Case Study Solving realizowanych w ramach studenckich zespołów projektowych.

Będziecie Państwo mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty uczelnianego Biura Karier w tym ze szkoleń z kompetencji miękkich, doradztwa zawodowego oraz sesji coachingowych.

Dodatkowo studenci kierunku oceanografia będą mogli wziąć udział w certyfikowanym szkoleniu Indywidualne Techniki Ratunkowe (ITR) oraz w rejsach na jednej z najnowocześniejszych jednostek badawczych pływających po Bałtyku - r/v Oceanograf w ramach przedmiotu Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego.

Przygotowane dla Państwa aktywności w całości finansowane są z projektu pt. PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG), którego budżet pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Korzystając ze wsparcia (studiując na zmodyfikowanym kierunku i zdobywając kompetencje podczas zajęć/kursów/szkoleń) jednocześnie przystępujecie Państwo do projektu i stajecie się uczestnikami projektu. Zawsze weryfikowane jest to, czy uczestnicy wypełnili i podpisali dokumenty uprawniające ich do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach danego projektu. Te dokumenty to:

Instrukcja wypełniania

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie - Proszę wypełnić punkty: 1, 2, 3, 4, 5 i 9. [w punkcie nr 8 w części Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu -  status osoby pracującej ma jedynie osoba zatrudniona na umowę o pracę, pozostałe osoby to osoby uczące się). Proszę wpisać datę i się podpisać.

Oświadczenie Uczestnika Projektu -  proszę wpisać datę i się podpisać.

Wypełnione dokumenty proszę dostarczyć do Dziekanatu w Gdyni:

Oceanografia II stopnia - Gdynia mgr Gabriela Sas-Świstelnicka - g.sas@ug.edu.pl, tel.: 58 523 66 51, pokój 206

W razie pytań czy wątpliwości proszę kontaktować się z Panią dr Iloną Kamińską Koordynatorem Projektów (Biuro Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46/pok. 209, Gdynia, tel.: 58 523 66 07, ilona.kaminska@ug.edu.pl).

Prodziekan ds. Kształcenia
dr Ewa Szymczak
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Sierpień 2020 - 11:39; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Styczeń 2022 - 15:01; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka