Tutoring

Co to jest tutoring?

Tutoring uznawany jest za innowacyjną metodę dydaktyczno-wychowawczą, służącą rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju. Wywodzi się brytyjskiej tradycji edukacyjnej, został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge. Do dnia dzisiejszego z powodzeniem praktykowany jest na wielu wiodących uczelniach świata.

Tutoring, jako metoda edukacji spersonalizowanej, opiera się na regularnych, bezpośrednich spotkaniach tutora (z łac. opiekun)- osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie z podopiecznym (ang. tutee). W czasie spotkań (tutoriali) tutor może poznać swojego podopiecznego, służyć mu radą i umiejętnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju.

Tutoring akademicki pomaga w rozwijaniu określonego obszaru wiedzy, umiejętności samodzielnego jej zdobywania, uczy sztuki wykorzystywania własnych talentów oraz wzmacnia zainteresowania studenta. Proces współpracy nakierowany jest na rozwój podopiecznego w zakresie umiejętności akademickich tj. pisanie tekstów, prezentacja wiedzy, dyskusja.

Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/tutorwoig

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Wrzesień 2014 - 11:23; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 07:32; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Tutoring na WOiG

Wdrożenie profesjonalnego systemu tutoringu akademickiego dla studentów

Wydziału Oceanografii i Geografii UG – „TUTOR-WOiG”

 

Celem podjętych na Wydziale Oceanografii i Geografii działań jest wskazanie studentom drogi samokształcenia i samodzielności w rozwijaniu zainteresowań naukowych. Tutoring ma pomóc studentowi odkryć i świadomie wykorzystywać swój potencjał.

Metoda tutoringu wyróżnia się wśród innych, podejmowanych przez nas dotąd, działań edukacyjnych. Jej wyjątkowość i skuteczność wynika między innymi z indywidulanego charakteru relacji mistrz-uczeń. Tutoring z założenia nie obejmie wszystkich studentów naszego Wydziału, ale tych którzy poszukują wiedzy, są aktywni i ciekawi, a ich zainteresowania wykraczają poza program studiowanej specjalności. Nie oznacza to ograniczenia beneficjentów programu tylko do grupy najlepszych studentów.

Zadaniem tutora w tym długofalowym procesie jest towarzyszenie studentowi, inspirowanie go do działania i dzielenie się doświadczeniami. W relacji tej mistrz obserwuje ucznia w działaniu, umiejętnie prowadząc dyskusję i zadając pytania porządkuje jego myślenie, pomaga wyciągać wnioski. Efektem wzmacniającym jest także regularność pracy, jej szczegółowo zaplanowany rytm (tutoriale odbywały się będą co 2-3 tygodnie), a także sytuacyjność – dostosowanie treści kształcenia do potrzeb studenta. Kluczowe dla rozwoju studenta jest budowanie odpowiedzialności w oparciu o poczucie wpływu i wolny wybór.

Studenci będą rekrutowani do programu w oparciu o ustalone reguły (CV i list motywacyjny). Udział w programie zapewni studentowi stałą opiekę tutora przez semestr lub rok akademicki.

Współpraca polegała będzie na regularnych spotkaniach tutora ze studentem (tutorialach), w ramach których omawiane będą samodzielnie przygotowane przez podopiecznych eseje na zadany wcześniej temat oraz inne zadania. Dysponujący odpowiednimi narzędziami tutor w cyklu 8 spotkań w semestrze realizował będzie indywidualny, dostosowany do potrzeb studenta kurs akademicki.

Studenci na naszym Wydziale mają więc możliwość bezpośredniego kontaktu z przeszkolonymi w tym zakresie pracownikami, mogą zatem korzystać z takich metod pracy, z jakich korzystają studenci najlepszych wyższych uczelni na świecie.

Pracownicy Wydziału są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia tej inicjatywy. W roku akad. 2012/13 i 2013/14 aż 34 osoby ukończyły 64-godzinny kurs Szkoła Tutorów Akademickich dedykowany Wydziałowi Oceanografii i Geografii. Wszyscy uczestnicy uzyskali certyfikat tutora, w grupie tej znalazło się 5 pracowników samodzielnych, 18 adiunktów, 4 asystentów, a także 10 doktorantów. Pracownicy naukowo-dydaktyczni posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy dydaktycznej ze studentem jak i naukowej. Ponadto 8 pracowników z tej grupy ukończyło także Kurs Dydaktyki Akademickiej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Wrzesień 2014 - 11:28; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Październik 2014 - 23:15; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik

Praktyk Tutoringu

Na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, w okresie od lutego do maja, ma miejsce kolejny cykl szkoleń z zakresu tutoringu - „Praktyk Tutoringu”. W ramach kursu 13 tutorów doskonali swój warsztat realizując następujące zagadnienia:

  • Tutor i paideia – w poszukiwaniu głębszego wymiaru tutoringu.
  • Jak motywować młodych ludzi do rozwoju?
  • Trening narzędzi wzmacniania automotywacji młodych ludzi.
  • Planowanie tutoriali.
  • Jak pisać case study?
  • Etapy rozwoju osobistego i profesjonalnego tutora.
  • Prezentacja pierwszych kasusów tutorskich.
  • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.
  • Narzędzia skutecznej komunikacji w tutoringu.

Celem szkolenia jest wsparcie tutorów w realizacji samodzielnych projektów tutorskich oraz przygotowanie ich do roli konsultantów tutoringu na Wydziale.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 9. Kwiecień 2015 - 12:10; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Kwiecień 2015 - 12:12; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki