O nas

Wydział Oceanografii i Geografii

 

Utworzony 1 września 2008 roku Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego kontynuuje najlepsze tradycje badań dawnego Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii. Wydział wyróżnia się na tle podobnych wydziałów w Polsce, przede wszystkim tematyką prac badawczych oraz kształceniem w dziedzinach związanych z morzem. Poza tym Wydział ma bardzo liczne  kontakty międzynarodowe, także z wiodącymi uczelniami i instytutami naukowymi na świecie.

W dziedzinie Nauk o Ziemi od wielu lat Wydział plasuje się w ścisłej czołówce rankingu Ministerstwa Edukacji i Nauki. W 2021 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała czterem kierunkom naszego Wydziału: Geografii, Gospodarce wodnej i ochronie zasobów wód, Geologii i Oceanografii pozytywną ocenę, co oznacza, że następna taka ocena nastąpi nie wcześniej niż za 6 lat. Ocenie poddana była m.in. jakość kształcenia, poziom badań naukowych, współpraca międzynarodowa i kadra Wydziału.

Wydział Oceanografii i Geografii jest sztandarową jednostką wdrażającą morską misję Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie badań środowiska morskiego oraz kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki morskiej. Mamy wysoką pozycję naukową i edukacyjną na Pomorzu. Siła Wydziału tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej oraz studentów, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i zagranicą. Nauczanie ściśle powiązane jest z prowadzonymi na wydziale badaniami oraz z coraz lepszym zapleczem laboratoryjnym i naukowo-badawczym. Wydział posiada m.in. dwie terenowe stacje badawcze: Stację Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu ze znanym w całym kraju fokarium oraz Centrum Monitoringu i Ochrony Wód. Od roku 2017 studenci uczą się na nowej jednostce pływającej – nowoczesnym katamaranie badawczym OCEANOGRAF

oceanografOdpowiadając na wymagania i oczekiwania społeczeństwa opartego na wiedzy, rozwijana jest współpraca z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi. WOiG współpracuje z 28 uczelniami zagranicznymi, na których studenci mogą studiować w ramach programu Erasmus. Pracownicy Wydziału prowadzą szeroką naukową współpracę z siecią morskich instytutów badawczych oraz obserwatoriów środowiska morskiego. W ramach międzynarodowej współpracy w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej studenci odbywają zajęcia terenowe w krajach Europy centralnej i wschodniej. Natomiast studenci geologii zdobywają umiejętności praktyczne dzięki współpracy z kluczowymi firmami z branży, np. PGNiG oraz LOTOS Petrobaltic.

 

Absolwenci WOiG pracują jako specjaliści w zakresie oceanografii, geografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej, geologii i ochrony środowiska. Znajdują zatrudnienie m.in. w instytutach badawczych, w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach krajowych związanych z planowaniem i gospodarką przestrzenną, wodną i morską a także rozwojem lokalnym.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. Styczeń 2014 - 12:09; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: czwartek, 8. luty 2024 - 11:13; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka