fbpx Wydział Oceanografii i Geografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Najnowsze

logotyp Wydziału Oceanografii i Geografii
28 października 2020 roku
Z przyjemnością informujemy, że dr Alicja Bonk z Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii została laureatem nagrody PAGES dla młodych pracowników naukowych (Early-Career...
logotyp Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
26 października 2020 roku
Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Anita Lewandowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii otrzymała dofinansowanie z...
logotyp Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
21 października 2020 roku
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki konkursu w Programie  im. Stanisława Ulama. Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji...
zajęcia na WOiG w strefie czerwonej
16 października 2020 roku
  Szanowni Państwo, Szanowni Studenci,   w związku z zaliczeniem Trójmiasta do strefy czerwonej i wprowadzeniem obostrzeń informujemy, że decyzją Dziekana WOiG podjętą na podstawie...
logo Wydziału
13 października 2020 roku
Miło nam poinformować, że Pani Profesor Iwona Sagan Kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej została uhonorowana medalem im. Jerzego Kondrackiego. Wyróżnienie jest przyznawane za zasługi...
logotyp Wydziału Oceanografii i Geografii
2 października 2020 roku
Miło nam poinformawać, że w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 4 dofinansowanie otrzymał projekt dr Maurycego Żarczyńskiego, adiunkta z Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu...