Badania naukowe

Badania naukowe na Wydziale

W zakresie Oceanografii interdyscyplinarne badania naukowe obejmują strefę brzegową mórz szelfowych. Badania głównie skoncentrowane są na obszarze południowego Bałtyku, jednakże pracownicy naukowi eksplorują także regiony polarne. Prace naukowców pozwalają na ocenę wpływu na środowisko inwestycji i działalności ekonomicznej na morzu, racjonalne zarządzanie strefą brzegową morza, zrównoważone pozyskiwanie zasobów morza i efektywną ochronę środowiska morskiego.

Główna tematyka badawcza dotyczy następujących zagadnień:

 • Interdyscyplinarne badania ekosystemów wód przybrzeżnych, zwłaszcza na obszarach chronionych Natura 2000
 • Ocena zanieczyszczenia środowiska morskiego i oddziaływania działalności człowieka na środowisko morskie
 • Nowe metody badania ekosystemów morskich, m. in. modele ekohydrodynamiczne opisujące stan oraz przewidujące zmiany w wybranych basenach Morza Bałtyckiego
 • Interdyscyplinarne badania nowych form pozyskiwania żywych zasobów morza
 • Badania społecznego i ekonomicznego znaczenia ekosystemów morskich dla człowieka oraz narzędzia wspomagające decyzje w zarządzaniu zasobami morza
 • Badania wpływu współczesnej zmiany klimatu na funkcjonowanie ekosystemów mórz i oceanów.

 

Badania prowadzone w zakresie Geografii dotyczą problematyki naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska jako miejsca życia człowieka. Szeroki zakres tematyczny obejmuje współczesną zmianę klimatu, oddziaływania człowiek-środowisko, zrównoważony rozwój, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój społeczno-gospodarczy krajów, regionów i miast.

Główna tematyka badawcza dotyczy następujących zagadnień:

 • Zmienność klimatu ze szczególnym uwzględnieniem basenu Morza Bałtyckiego
 • Interdyscyplinarne badania zmian środowiska w późnym glacjale I holocenie
 • Hydrologia strefy brzegowej południowego Bałtyku i obszarów młodoglacjalnych
 • Naturalne i antropogeniczne przeobrażenia jezior w północnej Polsce
 • Socjodemograficzne przekształcenia miast post-socjalistycznych
 • Socjoekonomiczne przekształcenia regionów i miast nadmorskich
 • Monitoring środowiska w różnych skalach przestrzennych

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 25. Listopad 2015 - 22:43; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: czwartek, 27. Lipiec 2023 - 14:03; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska