Informacja o badaniach jakościowych

Wyniki ankiety zajęcia on-line w semestrze letnim 2019/2020

We wrześniu 2020 r. na Wydziale Oceanografii i Geografii przeprowadzone zostało badanie opinii Nauczycieli akademickich oraz Studentów dotyczące kształcenia zdalnego realizowanego na WOiG w semestrze letnim 2019/20 w warunkach kryzysowych wynikających z pandemii koronawirusa.

 

Wstępne wyniki ankiet prezentowane są poniżej.

Wszystkim, zarówno Nauczycielom akademickim jak i Studentom, dziękujemy za udział w ankiecie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 7. Październik 2020 - 09:14; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska Ostatnia zmiana: piątek, 9. Październik 2020 - 11:59; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska

Wyniki badań jakościowych prowadzonych na WOiG

Na Wydziale Oceanografii i Geografii co roku podejmowane są aktywności promujące wśród studentów wypełnianie ankiet dotyczących jakości kształcenia.

Badanie opinii o jakości kształcenia obejmuje:
  • przesyłanie zbiorczych informacji o wynikach ankiet przez PS,
  • akcję informacyjną – ogłoszenie na stronie www, przesyłanie informacji o terminach ankietyzacji przez PS,
  • umieszczenie w widocznych miejscach plakatów informacyjno-promocyjnych,
  • bezpośrednie zachęcanie studentów przez prowadzących do wypełniania ankiet,
  • przekazywanie informacji o znaczeniu ankiet w procesie ewaluacji jakości kształcenia w czasie spotkań ze studentami.

Wyniki ankiet w pierwszej kolejności przekazywane są prowadzącym oraz ich bezpośrednim przełożonym. W przypadku gdy w ankietach pojawiają się uwagi krytyczne, kierownik jednostki zobligowany jest przeanalizować przyczyny wspólnie z prowadzącymi, przedstawić wnioski dyrektorowi instytutu ds. dydaktycznych.

Zbiorcze wyniki ankiet publikujemy poniżej (w załacznikach). Ponadto informacja o publikacji sprawozdania przesłana zostaje e-mailem do wszystkich studentów za pośrednictwem Portalu Studenta, z linkiem do opracowanych wyników ankiet, informacja publikowana jest na oficjalnym profilu FB Wydziału wraz z prośbą o zapoznanie się z e-mailem w sprawie ankiet. Raport z wynikami badań ankietowych przedstawiany jest na Radzie Dziekana oraz na spotkaniach ze studentami. Koordynatorzy ankiet zamieszczają podziękowania za udział w ankietach i podsumowania wyników w Panelu Ankiet (informacja widoczna w Portalu Studenta i Panelu Nauczyciela).

O wielu lat utrzymuje się wysoka ocena zajęć przez studentów. Wśród pracowników wzrasta świadomość konieczności podnoszenia jakości kształcenia. Świadczy o tym udział pracowników w szkoleniach z zakresu szeroko pojętej dydaktyki akademickiej – aktywizujących metod kształcenia, tutoringu i innych. Pojawiają się prośby ze strony nauczycieli akademickich o przeankietowanie zajęć poza harmonogramem w przypadku, gdy pracownik otrzymuje krytyczne uwagi ze strony studentów lub gdy chce sprawdzić, czy modyfikacja sposobu nauczania przynosi pozytywne zmiany. Również okresowa ocena pracowników skłania kierowników jednostek, w przypadku negatywnych uwag w stosunku do pracowników, do reagowania i podejmowania działań naprawczych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. luty 2020 - 09:01; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: środa, 30. Listopad 2022 - 11:49; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska