Absolwenci

System badania opinii absolwentów o kierunku

Decyzją Rady Instytutu Geografii w 2014 r. wdrożono system badania opinii absolwenta o kierunkach studiów wraz z monitorowaniem losów absolwentów studiów II stopnia.

Pierwszy etap badania realizowany jest każdego roku w momencie odbierania dyplomu ukończenia studiów II stopnia. Celem ankiety jest ocena mocnych i słabych stron kierunku studiów przez absolwentów studiów magisterskich oraz zebranie informacji dotyczących pożądanych kierunków zmian w zakresie lepszego dostosowania kierunku do rynku pracy.

Drugi etap badania odbywa się po upływie roku od zakończenia studiów. Celem drugiego etapu badania jest identyfikacja statusu zawodowego absolwentów oraz poziomu satysfakcji z odbytych studiów z uwzględnieniem osiągniętych przez absolwentów i oczekiwanych przez pracodawców efektów kształcenia.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:10; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:10; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Zjazd Absolwentów Oceanografii

Od 2001 roku odbywa się Zjazd Absolwentów Oceanografii, w czasie którego spotykają się kolejne pokolenia Oceanografów, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Gdańskim. Integracja środowiska, wartościowe spotkania połączone z wymianą istotnych doświadczeń zawodowych i życiowych są elementami, które budują społeczność absolwentów naszej Alma Mater.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:09; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: piątek, 27. Marzec 2020 - 09:49; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Osobistości wśród absolwentów

Jednymi z najbardziej znanych absolwentów Wydziału są:

kierunku Oceanografia:

ś.p. prof. dr hab. Krzysztof Edward Skóra – twórca i wieloletni Kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu, a obecnie jej patron.

prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski – Dyrektor  Instytutu Oceanologii PAN.

 

kierunku Geografia:

mgr Kinga Baranowska – himalaistka, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników. Jako pierwsza Polaka stanęła na szczytach Dhaulagiri, Manaslu i Kanczendzonga.

mgr Wiesław Kosakowski – wieloletni Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

mgr Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki w latach 2007–2015.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 31. Lipiec 2014 - 18:17; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: piątek, 27. Marzec 2020 - 09:48; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki