Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

  • wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia,
  • przygotowanie i wdrażanie wydziałowych procedur i zaleceń służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia,
  • analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na Wydziale,
  • analizowanie i publikowanie wyników ankiet studenckich,
  • opracowanie sprawozdania z oceny własnej i realizacji podejmowanych działań z zakresu jakości kształcenia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,
  • przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia na Wydziale,
  • podejmowanie innych działań służących zapewnieniu i podniesieniu jakości kształcenia.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 13:25; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 13:25; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 

dr Anna Panasiuk- Prodziekan ds. Kształcenia, Przewodnicząca

prof. dr hab. Wojciech Tylmann - Prodziekan ds. Nauki,

dr Mirosława Malinowska - Prodziekan ds. Studenckich

prof. dr hab. Monika Normant-Saremba – Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich,

dr hab. Katarzyna Smolarz profesor Uniwersytetu Gdańskiego – przewodnicząca Rady Programowej Oceanografii,

dr Włodzimierz Golus - Centrum Monitoringu i Ochrony Wód, Opiekun studenckich praktyk zawodowych,

dr Kamil Nowiński – Katedra Hydrologii, Kierownik studenckich praktyk zawodowych,

dr Anna Toruńska-Sitarz – Pracownia Biotechnologii Morskiej Katedry Biologii Morza i Biotechnologii,

dr Radosław Wróblewski – Katedra Geofizyki, członek Rady Programowej kierunku studiów Geografia

mgr Alicja Bielińska – Przedstawiciel Dziekanatu,

mgr Robert Konkel - Przedstawiciel Doktorantów,

Adam Krzysztofik -  Przedstawiciel studentów

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 13:24; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Maj 2023 - 12:38; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska