Email, Oprogramowanie i WiFi

Sieć bezprzewodowa na UG (EDUROAM)

Dostęp do Internetu dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii
 
Każdy student UG ma możliwość korzystanie z bezpłatnego dostępu do sieci Internet na terenie UG. Do tego celu udostępniona jest sieć zabezpieczona za pomocą certyfikatów o nazwie Eduroam. Aktualne informacje na ten temat na stronie:
http://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/centrum_informatyczne/wifi
 
Aby uzyskać dostęp do sieci eduroam na terenie UG, należy wygenerować i pobrać certyfikat prywatny w Portalu Studenta http://ps.ug.edu.pl/
    po zalogowaniu się należy przejść do strony Sieć bezprzewodowa na UG (EDUROAM) i wykonać kroki od 1 - 3
 
Aktualnie obsługiwane i wspierane systemy operacyjne:
 • dla komputerów to: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Mac OSX od wersji 10.4 do 10.7.
 • dla urządzeń mobilnych: Android, iPhone oraz iPad

Zasięg sieci Eduroam na Wydziale Oceanografii i Geografii:

 • Instytut Geografii - cały budynek WNS
 • Kampus Gdynia (Oceanografia):
  • Budynek Instytutu Oceanografii - cały budynek
  • Pawilon Dydaktyczny - cały budynek
  • Regionalne Centrum Sinicowe - cały budynek
  • Gmach Główny WOiG - cały budynek

Problemy z działaniem sieci Eduroam (np, zasięgiem) oraz z konfiguracją urządzeń końcowych należy zgłosić do Administratora Sieci WOiG:

 • Centrum Informatyczne, Kampus Gdynia, pokój 108 Gmach Główny WOiG ("pod dziekanatem"), wew. 6672
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Październik 2015 - 11:01; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Czerwiec 2019 - 09:43; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik

Oprogramowanie

Oprogramowanie dostępne dla studentów i doktorantów
Wydziału Oceanografii i Geografii w ramach licencji akademickiej

Statistica

Osoby posiadające adres email w domenie @ug.edu.pl mogą uzyskać dostęp do plików instalacyjnych, pozostałym osobą może ona zostać zainstalowana przez Administratora.

Potrzebne dokumenty: aktualna legitymacja studencka / doktorancka (do wglądu).
Instalacja programu realizowana jest przez administratora oprogramowania na dostarczonym przez użytkownika komputerze z systemem MS Windows.
Komputer musi zostać dostarczony do pokój 108 Budynek Główny WOiG ("pod dziekanatem") - Centrum Informatyczne, Kampus Gdynia.
Wymagania: wersja TRIAL musi zostać odinstalowana, użytkownik komputera musi być administratorem i nie posiadać hasła.

Kiedy: od poniedziałku do piątku od 8:30 - 14:00, zalecamy przyjść w przerwie między zajęciami.
Instalacja trwa około 30 minut, licencja jest ważna do lutego 2019 niezależnie od daty instalacji.

 

ArcGIS - Pakiet oporgramowania firmy ESRI

Potrzebne dokumenty: aktualna legitymacja studencka (do wglądu)

Możliwość pobierania kluczy licencyjnych odbywa się poprzez wysłanie danych: Imię Nazwisko oraz nr. indeksu pod adres d.litwicka@ug.edu.pl

Instalacja: na stronie Centrum GIS w zakładce Edukacja znajduje się aktualna instrukcja instalacyjna.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 15. Czerwiec 2014 - 22:56; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Czerwiec 2019 - 09:44; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik