Rekrutacja na staże

Drodzy Studenci!

INFORMACJA O REKRUTACJI NA PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

Informujemy, że na Wydziale Oceanografii i Geografii UG trwa rekrutacja na staże w ramach projektu „ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”

I nabór kandydatów na Stażystów prowadzony będzie w okresie 1-31 maja 2022 r.

WARUNKI REKRUTACJI:

1)     zakwalifikowanie do programu stażowego mogą ubiegać się studenci trzeciego roku studiów I stopnia kierunków: Oceanografia,

2)     zakwalifikowanie do programu stażowego ubiegać się mogą studenci, którzy nie mają zaległości dydaktycznych wynikających z obowiązków studenta,

3)     Za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Uniwersytetu Gdańskiego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych na staż,

4)     Proces rekrutacji będzie prowadzony zgodnie z „Regulaminem rekrutacji na realizację wysokiej jakości programów stażowych w ramach projektu nr POWR.03.05.00–00–Z308/17 pt. ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.”.

 

Dokumenty będą przyjmowane za pośrednictwem formularza MS Forms

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ

w terminie: od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.

Rekrutacja realizowana będzie jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jej  przeprowadzania oraz do list rankingowych.

Rekrutacja (jeżeli po pierwszym naborze nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca stażowe) będzie odbywać się w sposób ciągły począwszy od dnia 01.06.2022 r.

 

WARUNKI ODBYWANIA STAŻY opisane są w Regulaminie programu stażowego dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii realizowanego w ramach projektu „ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”.

Link do ANKIETY KOMPETENCJI znajduje się TUTAJ

 

Załączniki:

REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii realizowanego w ramach projektu „ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Regulaminem rekrutacji na realizację wysokiej jakości programów stażowych w ramach projektu nr POWR.03.05.00–00–Z308/17 pt. ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Akademicki savoir vivre w korespondencji mailowej

 

Dokumenty niezbędne do realizacji staży

TRÓJSTRONNA UMOWA O STAŻ

Oświadczenie stażysty dla celów ubezpieczeniowych

Wzór rachunku rozliczającego zakwaterowanie

Pokwitowanie odbioru gotówki

Dane do umowy

Rozliczenie stażysty z dojazdu i zakwaterowania

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Maj 2021 - 12:59; osoba wprowadzająca: Anna Kietrys-Tusk Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 11:01; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka