Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału Oceanografii i Geografii

data nr tytuł (w sprawie) uwagi treść
         
rok 2023
         
         
13.10.2023 52/23 przyjęcie sprawozdania z realizacji planu naprawczego   13.10.2023
13.10.2023 51/23 przekształcenie Pracowni Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Katedry Ekologii Morza   13.10.2023
13.10.2023 50/23 powołanie dr. Macieja Markowskiego na Kierownika Pracowni Systemów Inforacji Geograficznej - GIS   13.10.2023
28.04.2023 49/23 sprawozdanie z realizacji planu naprawczego   28.04.2023
28.04.2023 20-48/23 uchwały wyłączone z jawności    
16.03.2023 19/23 uchwała w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału zał. 1 16.03.2023
10.03.2023 18/23 program modułu kształcenia   10.03.2023
24.02.2023 17/23 Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału.   24.02.2023
24.02.2023 16/23 Korekta zasad rekrutacji 2024/2025   24.02.2023
24.02.2023 15/23 Korekta zasad rekrutacji 2023/2024   24.02.2023
24.02.2023 14/23 Limity przyjęć 2023/2024   24.02.2023
24.02.2023 13/23 Zatwierdzenie programu na kierunku Ochrona środowiska II stopnia.   24.02.2023
24.02.2023 12/23 Zatwierdzenie programu na kierunku Ochrona środowiska I stopnia.   24.02.2023
24.02.2023 11/23 Zatwierdzenie programu na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją II stopnia.   24.02.2023
24.02.2023 10/23 Zatwierdzenie programu na kierunku Geografia I stopnia.   24.02.2023
24.02.2023 9/23 Zatwierdzenie programu na kierunku Oceanografia II stopnia.   24.02.2023
24.02.2023 8/23 Zatwierdzenie programu na kierunku Oceanografia I stopnia.   24.02.2023
24.02.2023 7/23 Zatwierdzenie programu na kierunku Hydrografia morska I stopnia.   24.02.2023
24.02.2023 6/23 Zatwierdzenie programu na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I stopnia.   24.02.2023
24.02.2023 5/23 Zatwierdzenie programu na kierunku Geologia I stopnia.   24.02.2023
24.02.2023 4/23 Zatwierdzenie programu na kierunku Akwakultura - biznes i technologia I stopnia.   24.02.2023
27.01.2023 3/23 uchwała w sprawie odwołania Dziekana WOiG  

27.01.2023

27.01.2023

27.01.2023 2/23 zatwierdzenie zasad rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 zał. 1 27.01.2023
27.01.2023 1/23 uchwała w sprawie planu naprawczego   27.01.2023
    rok 2022    
09.12.2022 33/22 uchwała w sprawie planu naprawczego   09.12.2022
09.12.2022 32/22 zmiana nazwy Stacji Limnologicznej   09.12.2022
23.09.2022 27/22 Zamknięcie kierunku Geografia II stopnia.   23.09.2022
23.09.2022 26/22 Zatwierdzenie programu na kierunku Oceanografia fizyczna stosowana II stopnia.   23.09.2022
10.06.2022 20/22 kryteria zatrudnienia i awansu

zał. 1

zał. 2

10.06.2022
10.06.2022 19/22 zmiany strukturalne w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego   10.06.2022
13.05.2022 18/22 projekt programu szkoły letniej Pollution in Costal Areas (POLCA) – International Summer School / Międzynarodowej Szkoły Letniej – Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej.   13.05.2022
13.05.2022 17/22 utworzenie letniej szkoły Pollution in Costal Areas (POLCA) – International Summer School / Międzynarodowej Szkoły Letniej – Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej.   13.05.2022
25.03.2022 15/22 Zatwierdzenie programu na kierunku Ochrona środowiska II stopnia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023  

25.03.2022

25.03.2022 14/22 Zatwierdzenie programu na kierunku Ochrona środowiska I stopnia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023   25.03.2022
25.02.2022 13/22 Zatwierdzenie zasad rekrutacji stacjonarnych studiów I i II stopnia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2023/2024   25.02.2022
25.02.2022 12/22 Zatwierdzenie limitu przyjęć kandydatów na kierunki stacjonarnych studiów I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023   25.02.2022
25.02.2022 11/22 Zatwierdzenie programu na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023   25.02.2022
25.02.2022 10/22 Zatwierdzenie programu na kierunku Geografia na cykl kształcenia rozpoczynający sie od roku akademickiego 2022/2023   25.02.2022
25.02.2022 9/22 Zatwierdzenie programu na kierunku Oceanografia II stopnia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023   25.02.2022
25.02.2022 8/22 Zatwierdzenie programu na kierunku Oceanografia I stopnia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023   25.02.2022
25.02.2022 7/22 Zatwierdzenie programu na kierunku Hydrografia morska na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023   25.02.2022
25.02.2022 6/22 Zatwierdzenie programu na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na cykl kształcenia rozpoczynający sie od roku akademickiego 2022/2023   25.02.2022
25.02.2022 5/22 Zatwierdzenie programu na kierunku Geologia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023   25.02.2022
25.02.2022 4/22 Zatwierdzenie programu na kierunku Akwakultura - biznes i technologia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023   25.02.2022
11.02.2022 3/22 Wniosek o nadanie tytułu Profesora Honorowego UG dla prof. dr. hab.Marcina Plińskiego oraz wyznaczenie recenzentów   11.02.2022
14.01.2022 2/22 Podział subwencji budżetowej   14.01.2022
rok 2021
3.12.2021 3/21 Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału za rok akademicki 2020/2021.   3.12.2021
3.12.2021 2/21 Wybór przedstawiciela do Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia   3.12.2021
5.11.2021 1/21 Wybór przedstawiciela do Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-2024.   5.11.2021
rok 2019
5.07.2019 116/19 Organizacja letniego kursu doszkalającego "Warsztaty oceanograficzne - biotopy bentosowe strefy przybrzeżnej i głębokowodnej Morza Bałtyckiego".   5.07.2019
5.07.2019 110/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. K. Wiejakowi.   5.07.2019
5.07.2019 109/19 Nadanie stopnia doktora mgr B. Korwel-Lejkowskiej.   5.07.2019
14.06.2019 97/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr A. Szczepańskiej.   14.06.2019
14.06.2019 96/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr M. Sikorze.   14.06.2019
14.06.2019 95/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr A. Olszewskiej.   14.06.2019
14.06.2019 94/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr K. Krzyżanowskiej.   14.06.2019
14.06.2019 93/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Z. Krajewskiej.   14.06.2019
14.06.2019 92/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr J. Jokiel.   14.06.2019
14.06.2019 91/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. F. Dudzie.   14.06.2019
17.05.2019 90/19 Utworzenie w Instytucie Oceanografii UG Zakładu Geofizyki i przekształceniu Zakładu Geologii Morza.   17.05.2019
26.04.2019 84/19 Wyznaczenie członków Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dr. hab. dr. P. Wiśniewskiego.   26.04.2019
26.04.2019 83a/19 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. M. Żarczyńskiego.   26.04.2019
26.04.2019 83/19 Nadanie stopnia doktora mgr. M. Żarczyńskiemu.   26.04.2019
26.04.2019 82/19 Nadanie stopnia doktora mgr K. Czai.   26.04.2019
12.04.2019 81/19 Zatwierdzenie zmiany adresu urzędowania Komisji Rekrutacyjnej od roku akademickiego 2019/2020.   12.04.2019
12.04.2019 80/19 Zatwierdzenie limitów przyjęć kandydatów na kierunki studiów I i II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) na Wydziale w roku akademickim 2019/2020   12.04.2019
12.04.2019 79/19 Zawieszenie rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geografia od roku akademickiego 2019/2020.   12.04.2019
12.04.2019 78/19 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Hydrografia na rok akademicki 2020/2021. zał. nr 1 12.04.2019
12.04.2019 77/19 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne  II stopnia na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS na rok akademicki 2020/2021. zał. nr 1 12.04.2019
12.04.2019 76/19 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją na rok akademicki 2020/2021. zał. nr 1 12.04.2019
12.04.2019 75/19 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Geografia na rok akademicki 2020/2021. zał. nr 1 12.04.2019
12.04.2019 74/19 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na rok akademicki 2020/2021. zał. nr 1 12.04.2019
12.04.2019 73/19 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Akwakultura - Biznes i Technologia na rok akademicki 2020/2021. zał. nr 1 12.04.2019
12.04.2019 72/19 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód na rok akademicki 2020/2021. zał. nr 1 12.04.2019
12.04.2019 71/19 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Geologia na rok akademicki 2020/2021. zał. nr 1 12.04.2019
12.04.2019 70/19 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Oceanografia na rok akademicki 2020/2021. zał. nr 1 12.04.2019
12.04.2019 68/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr E. Walkusz.   12.04.2019
12.04.2019 67/19 Wyznaczenie Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie mgr B. Korwel-Lejkowskiej.   12.04.2019
12.04.2019 66/19 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr B. Korwel-Lejkowskiej.   12.04.2019
12.04.2019 65/19 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr B. Korwel-Lejkowskiej.   12.04.2019
15.03.2019 63/19 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku Ochrona środowiska na cykl akademicki rozpoczynający się od roku 2019/2020 z uwzględnieniem zmian wynikających
z rozporządzenia ws studiów, Polskich Ram Kwalifikacji oraz realizacji projektu ProUG.

I stopień

II stopień

15.03.2019
15.03.2019 62/19 Zatwierdzenie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna na cykl akademicki rozpoczynający się od roku 2019/2020 z uwzględnieniem zmian wynikających
z rozporządzenia ws studiów, Polskich Ram Kwalifikacji oraz realizacji projektu ProUG.

I stopień ss

II stopień ss

I stopień ns

II stopień ns

15.03.2019
15.03.2019 61/19 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku Oceanografia na cykl akademicki rozpoczynający się od roku 2019/2020 z uwzględnieniem zmian wynikających
z rozporządzenia ws studiów, Polskich Ram Kwalifikacji oraz realizacji projektu ProUG.

I stopień

II stopień

15.03.2019
15.03.2019 60/19 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geografia na cykl akademicki rozpoczynający się od roku 2019/2020 z uwzględnieniem zmian wynikających
z rozporządzenia ws studiów, Polskich Ram Kwalifikacji.
zał. nr 1 15.03.2019
15.03.2019 59/19 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na cykl akademicki rozpoczynający się od roku 2019/2020 z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia ws studiów, Polskich Ram Kwalifikacji. zał. nr 1 15.03.2019
15.03.2019 58/19 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geologia na cykl akademicki rozpoczynający się od roku 2019/2020 z uwzględnieniem zmian wynikających
z rozporządzenia ws studiów, Polskich Ram Kwalifikacji.
zał. nr 1 15.03.2019
15.03.2019 57/19

Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Akwakultura - biznes i technologia na cykl akademicki rozpoczynający się od roku 2019/2020 z uwzględnieniem zmian wynikających
z rozporządzenia ws studiów, Polskich Ram Kwalifikacji.

zał. nr 1 15.03.2019
15.03.2019 56/19 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS na rok akademicki 2019/2020. zał. nr 8 15.03.2019
15.03.2019 55/19 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją na rok akademicki 2019/2020. zał. nr 8 15.03.2019
15.03.2019 48/19 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne  II stopnia na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS na rok akademicki 2019/2020. zał. nr 9 15.03.2019
15.03.2019 47/19 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją na rok akademicki 2019/2020. zał. nr 9 15.03.2019
15.03.2019 46/19 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I  stopnia na kierunku Geografia na rok akademicki 2019/2020. zał. nr 9 15.03.2019
15.03.2019 45/19 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna na rok akademicki 2019/2020. zał. nr 9 15.03.2019
15.03.2019 44/19 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I  stopnia na kierunku Akwakultura - biznes i technologia na rok akademicki 2019/2020. zał. nr 9 15.03.2019
15.03.2019 43/19 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I  stopnia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na rok akademicki 2019/2020. zał. nr 9 15.03.2019
15.03.2019 42/19 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I  stopnia na kierunku Geologia na rok akademicki 2019/2020. zał. nr 9 15.03.2019
15.03.2019 41/19 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Oceanografia na rok akademicki 2019/2020. zał. nr 9 15.03.2019
15.03.2019 40/19 Zamknięcie kierunku Ichtiologia morska od roku akademickiego 2019/2020.   15.03.2019
15.03.2019 38/19 Powierzenie dr K. Jereczek-Korzeniewskiej prowadzenia wykładu "Gospodarowanie wodą na terenach naturalnych i antropogenicznie przekształconych oraz wykładu "Woda w środowisku człowieka"" dla drugiego roku Gospodarki Wodnej i Ochrony Zasobów Wód I stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.   15.03.2019
15.03.2019 37/19 Powierzenie dr I. Chlost prowadzenia wykładu "Melioracje" dla drugiego roku Gospodarki Wodnej i Ochrony Zasobów Wód I stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.   15.03.2019
15.03.2019 31/19 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr K. Krzyżanowskiej.   15.03.2019
15.03.2019 30/19 Powierzenie dr. Michałowi Jaśkiewiczowi z Instytutu Psychologii UG funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr A. Gralewskiej.   15.03.2019
15.03.2019 29/19 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr A. Gralewskiej.   15.03.2019
15.03.2019 28/19 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. R. Gajewskiemu.   15.03.2019
15.03.2019 27/19 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr J. Wieczerzak.   15.03.2019
15.03.2019 26/19 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. K. Dolińskiemu.   15.03.2019
15.03.2019 25/19 Wyznaczenie Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie mgr. M. Żarczyńskiego.   15.03.2019
15.03.2019 24/19 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. M. Żarczyńskiego.   15.03.2019
15.03.2019 23/19 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. M. Żarczyńskiego.   15.03.2019
1.03.2019 22/19 Zatwierdzenie programu studiów na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS na rok akademicki 2019/2020.   1.03.2019
1.03.2019 21/19 Zatwierdzenie programu studiów na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją na rok akademicki 2019/2020.   1.03.2019
1.03.2019 19/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Witkiewiczowi.   1.03.2019
1.03.2019 18/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Wiesławowi Kosakowskiemu.   1.03.2019
1.03.2019 17/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Dobrochnie Walkiewicz.   1.03.2019
1.03.2019 16/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Maciejowi Urlickiemu.   1.03.2019
1.03.2019 15/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Przemysławowi Susmarskiemu.   1.03.2019
1.03.2019 14/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Joannie Kossowskiej.   1.03.2019
1.03.2019 13/19 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Annie Kononow.   1.03.2019
18.01.2019 5/19 Wszczęcie przewodu dr. mgr. Kamilowi Nowakowi.   18.01.2019
18.01.2019 4/19 Powierzenie dr Natalii Sypion-Dutkowskiej funkcji promotora pomocniczego w przewodzie dr. mgr. Artura Malczewskiego.   18.01.2019
18.01.2019 3/19 Wszczęcie przewodu dr. mgr. Arturowi Malczewskiemu.   18.01.2019
18.01.2019 2/19 Powołanie Wydziałowej Komisji do oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. hab. Romana Cieślińskiego prof. nadzwyczajnego w związku z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk o Ziemi.   18.01.2019
18.01.2019 1/19 Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. P. P. Woźniakowi.   18.01.2019
rok 2018
7.12.2018 125/18 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów 1 roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia.

zał. nr 2

zał. nr 3

7.12.2018
7.12.2018 124/18 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów 1 roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna. zał. nr 4 7.12.2018
7.12.2018 123/18 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów 1 roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Geografia. zał. nr 4 7.12.2018
7.12.2018 119/18 Wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie mgr K. Czai.   7.12.2018
7.12.2018 118/18 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr K. Czai.   7.12.2018
7.12.2018 117/18 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Czai.   7.12.2018
7.12.2018 116/18 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej D. Studzińskiej.   7.12.2018
7.12.2018 115/18 Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia mgr Dominice Studzińskiej.   7.12.2018
7.12.2018 114/18 Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia mgr. Damianowi Moskalewiczowi.   7.12.2018
7.12.2018 113/18 Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia mgr. Maciejowi Markowskiemu.   7.12.2018
16.11.2018 112/18 Zatwierdzenie korekty zasad rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Oceanografia na rok akademicki 2019/2020. zał.nr 1 16.11.2018
16.11.2018 111/18 Powierzenie dr Małgorzacie Pacuk prowadzenia wykładu Europa Bałtycka" dla drugiego roku Geografii II stopnia  w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.   16.11.2018
16.11.2018 110/18 Powierzenie dr Katarzynie Jereczek - Korzeniewskiej prowadzenia wykładu "Krajoznawczo-turystyczne walory pobrzeży i pojezierzy południowego Bałtyku" dla drugiego roku Krajoznawstwa i turystyki historycznej II stopnia na Wydziale Historycznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.   16.11.2018
16.11.2018 109/18 Poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi dr. hab. Wojciechowi Tylmannowi.   16.11.2018
12.10.2018 107/18 Powierzenie dr. Michałowi Skórze prowadzenia wykładu "Akwarystyka i wędkarstwo" dla pierwszego roku Akwakultury - biznes i technologia I stopnia na rok akademicki 2018/2019.   12.10.2018
25.09.2018 104/18 Zatwierdzenie korekty w programie Środowiskowych Studiów Doktoranckich obecnego II i III roku. zał. nr 3 25.09.2018
25.09.2018 103/18 Zatwierdzenie korekty planów studiów na cykle kształcenia rozpoczynające się od roku 2018/2019. zał. nr 4 25.09.2018
25.09.2018 102/18 Powierzenie prowadzenia wykładów i seminariów osobom nie posiadającym tyt. naukowego profesora lub stopnia naukowego dr. hab. zał. nr 1 zał. nr 2 25.09.2018
29.06.2018 96/18 Poparcie Apelu Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich w sprawie utworzenia Parku Narodowego na obszarze całej Puszczy Białowieskiej.   26.06.2018
29.06.2018 95/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna (specjalność nauczycielska) na cykl kształcenia 2018/2020.   29.06.2018
29.06.2018 93/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Geografia (specjalność nauczycielska) na cykl kształcenia 2018/2020.   29.06.2018
29.06.2018 92/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geografia (specjalność nauczycielska) na cykl kształcenia 2018/2021.   29.06.2018
29.06.2018 91/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geologia na cykl kształcenia 2018/2019.   29.06.2018
29.06.2018 90/18 Zatwierdzenie korekty programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geologia na cykl kształcenia 2016/2019 oraz 2017/2020.   29/06.2018
29.06.2018 89/18 Zatwierdzenie korekty programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Oceanografia na cykl kształcenia 2016/2019 oraz 2017/2020.   29.06.2018
29.06.2018 76/18 Powierzenie dr. Michałowi Maroszowi funkcji promotora pomocniczego w przewodzie dr. mgr. K. Wiejaka.   29.06.2018
29.06.2018 75/18 Wszczęcie przewodu dr. mgr. K. Wiejakowi.   29.06.2018
29.06.2018 74/18 Powierzenie dr Wioletcie Szymańskiej funkcji promotora pomocniczego w przewodzie dr. mgr. Ł. Marszałka.   29.06.2018
29.06.2018 73/18 Wszczęcie przewodu dr. mgr. Ł. Marszałkowi.   29.06.2018
29.06.2018 72/18 Wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów dr. w przewodzie mgr. D. Moskalewicza.   29.06.2018
29.06.2018 71/18 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie dr. mgr. D. Moskalewicza.   29.06.2018
29.06.2018 70/18 Wstępne przyjęcie rozprawy dr. mgr. D. Moskalewicza.   29.06.2018
29.06.2018 69/18 Wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów dr. w przewodzie mgr. M. Markowskiego.   29.06.2018
29.06.2018 68/18 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie dr. mgr. M. Markowskiego.   29.06.2018
29.06.2018 67/18 Wstępne przyjęcie rozprawy dr. mgr. M. Markowskiego.   29.06.2018
29.06.2018 66/18 Wyznaczenie składu Komisji Habilitacyjnej w postepowaniu o nadanie stopnia dr. hab. dr. P. P. Woźniakowi.   29.06.2018
29.06.2018 65/18 Odmowa nadania dtopnia dr. hab. dr M. Szmytkowskiej.   29.06.2018
11.06.2018 64/18 Zatwierdzenie programu niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2018/2019.   11.06.2018
11.06.2018 63/18 Zatwierdzenie programu niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2018/2019.   11.06.2018
11.06.2018 62/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2018/2019.   11.06.2018
11.06.2018 61/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2018/2019.   11.06.2018
11.06.2018 60/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studió II stopnia na kierunku Geografia na cykl akademicki 2018/2019.   11.06.2018
11.06.2018 59/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geografia na cykl akademicki 2018/2019.   11.06.2018
11.06.2018 58/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia na cykl akademicki 2018/2019.   11.06.2018
11.06.2018 57/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Oceanografia na cykl akademicki 2018/2019.   11.06.2018
11.06.2018 56/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód na cykl akademicki 2018/2019.   11.06.2018
11.05.2018 50/18 Powołanie drugiego promotora w osobie prof. Janusza Okruszko w przewodzie dr. mgr. Filipa Dudy.   11.05.2018
11.05.2018 49/18 Wszczęcie przewodu dr. mgr. Filipowi Dudzie oraz powierzenie funkcji promotora dr. hab. Romanowi Cieślińskiemu prof. nadzw.   11.05.2018
6.04.2018 46/18 Utworzenie na Wydziale studiów podyplomowych "Współzarządzanie rozwojem miast i gmin".   6.04.2018
6.04.2018 45/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studió II stopnia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska w cyklu kształcenia 2018-2020 zgodnie z PRK.   6.04.2018
6.04.2018 44/18 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studió I stopnia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska w cyklu kształcenia 2018-2021 zgodnie z PRK.   6.04.2018
6.04.2018 43/18 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów
1 roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia.
  6.04.2018
6.04.2018 42/18 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów
1 roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna.
  6.04.2018
6.04.2018 41/18 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów
1 roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Geografia.
  6.04.2018
6.04.2018 39/18 Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr K. Czai.   6.04.2018
9.03.2018 30/18 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. M. Żarczyńskiemu.   9.03.2018
9.03.2018 29/18 Powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim
mgr K. Kopcia.
  9.03.2018
9.03.2018 28/18 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. K. Kopciowi.   9.03.2018
9.03.2018 27/18 Wyznaczenie składu komisji doktorskich do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr D. Studzińskiej.   9.03.2018
9.03.2018 26/18 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr D. Studzińskiej.   9.03.2018
9.03.2018 25/18 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr D. Studzińskiej.   9.03.2018
12.01.2018 23/18 Zatwierdzenie zasad rekrutacji oraz terminy i limity przyjęć na Środowiskowe Studia Doktoranckie na rok akademicki 2018/2019.   12.01.2018
12.01.2018 22/18 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Geografia na rok akad. 2019/2020.   12.01.2018
12.01.2018 21/18 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na rok akad. 2019/2020.   12.01.2018
12.01.2018 20/18 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Akwakultura Biznes i Technologia na rok akad. 2019/2020.   12.01.2018
12.01.2018 19/18 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobó Wód na rok akad. 2019/2020.   12.01.2018
12.01.2018 18/18 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Geologia na rok akad. 2019/2020.   12.01.2018
12.01.2018 17/18 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Oceanografia na rok akad. 2019/2020.   12.01.2018
12.01.2018 16/18 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Geografia na rok akad. 2019/2020.   12.01.2018
12.01.2018 15/18 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na rok akad. 2019/2020.   12.01.2018
12.01.2018 14/18 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Akwakultura Biznes i Technologia na rok akad. 2019/2020.   12.01.2018
12.01.2018 13/18 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobó Wód na rok akad. 2019/2020.   12.01.2018
12.01.2018 12/18 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Geologia na rok akad. 2019/2020.   12.01.2018
12.01.2018 11/18 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Oceanografia na rok akad. 2019/2020.   12.01.2018
12.01.2018 10a/18 Zatwierdzenie zmiany adresu urzędowania Komisji Rekrutacyjnej od roku akad. 2018/2018.   12.01.2018
12.01.2018 10/18 Zatwierdzenie limitów przyjęć na kierunki studiów I i II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w roku akad. 2018/2018.   12.01.2018
rok 2017
8.12.2017 110/17 Nadanie stopnia doktora mgr. Ł. Pietruszyńskiemu.   8.12.2017
8.12.2017 109/17 Nadanie stopnia doktora mgr K. Marosz.   8.12.2017
17.11.2017 108/17 Zlikwidowanie studiów doktoranckich w zakresie Oceanologii i Geografii.   17.11.2017
17.11.2017 107/17 Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska I i II stopnia.   17.11.2017
17.11.2017 106/17 Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
I i II stopnia.
  17.11.2017
17.11.2017 103/17 Wszczęcie przewodu dr. mgr. D. Moskalewiczowi.   17.11.2017
17.11.2017 102/17 Wszczęcie przewodu dr. mgr J. Piwowarczyk.   17.11.2017
13.10.2017 101/17 Powołanie dr. hab. K. Ocalewicza prof. nadzw. do Wydziałowej Komisji ds Nauki i Rozwoju na kadencję 2016-2020.   13.10.2017
13.10.2017 100/17 Uchylenie uchwały RW nr 129/15 w sprawie obowiązku dydaktycznego uczestników studiów III stopnia.   13.10.2017
13.10.2017 97/17 Wyznaczenie recenzenta, sekretarza oraz członka Komisji w postępowaniu o nadanie stopnia dr. hab. dr M. Szmytkowskiej.   13.10.2017
26.09.2017 96/17 Zawarcie umowy z Instytucjami tworzącymi Środowiskowe Studia Doktoranckie.   26.09.2017
26.09.2017 95/17 Powierzenie prowadzenia wykładów i seminariów osobom nie posiadającym tyt. naukowego profesora lub stopnia naukowego dr. hab.   26.09.2017
26.09.2017 94/17 Zatwierdzenie efektów kształcenia na Środowiskowych Studiach Doktoranckich.   26.09.2017
26.09.2017 93/17 Przekształcenie Katedry Geografii Ekonomicznej w Katedrę Geografii Społeczno-Ekonomicznej   26.09.2017
30.06.2017 84/17 Uchwalenie rocznego okresu rozliczeniowego obowiązującego na Środowiskowych Studiach Doktoranckich.   30.06.2017
30.06.2017 83/17 Zmiany w sposobie naliczania punktów do podziału środków na utrzymanie potencjału badawczego (DS).   30.06.2017
30.06.2017 82/17 Uchwała dot. listu Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych do Pani Premier Beaty Szydło.   30.06.2017
30.06.2017 81/17 Uchwała dotycząca sytuacji związanej ze statkiem "Oceanograf".   30.06.2017
30.06.2017 80/17 Zatwierdzenie programu niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2017/2018.   30.06.2017
30.06.2017 79/17 Zatwierdzenie programu niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2017/2018.   30.06.2017
30.06.2017 78/17 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2017/2018.   30.06.2017
30.06.2017 77/17 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2017/2018.   30.06.2017
30.06.2017 76/17 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Geografia na cykl akademicki 2017/2018.   30.06.2017
30.06.2017 75/17 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geografia na cykl akademicki 2017/2018.   30.06.2017
30.06.2017 74/17 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia na cykl akademicki 2017/2018.   30.06.2017
30.06.2017 73/17 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Oceanografia na cykl akademicki 2017/2018.   30.06.2017
30.06.2017 72/17 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód na cykl akademicki 2017/2018.   30.06.2017
30.06.2017 71/17 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geologia na cykl akademicki 2017/2018.   30.06.2017
30.06.2017 62a/17 Wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr
D. Studzińskiej.
  30.06.2017
30.06.2017 62/17 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr D. Studzińskiej.   30.06.2017
30.06.2017 61/17 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr O. Sokół.   30.06.2017
30.06.2017 60/17 Wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów dr. w przewodzie mgr. Ł. Pietruszyńskiego   30.06.2017
30.06.2017 59/17 Wyznaczenie recenzentów rozprawy dr. mgr. Ł. Pietruszyńskiego   30.06.2017
30.06.2017 58/17 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Ł. Pietruszyńskiego.   30.06.2017
30.06.2017 57/17 Nadanie stopnia doktora mgr. P. Sitkiewiczowi.   30.06.2017
2.06.2017 56/17 Skład Komisji Rekrutacyjnej na Środowiskowe Studia Doktoranckie.   2.06.2017
2.06.2017 55/17 Wymiar pensum i wysokość stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.   2.06.2017
2.06.2017 54/17 Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. Ł. Pietruszyńskiego.   2.06.2017
12.05.2017 53/17 Powierzenie dr. A. Kubowicz-Grajewskiej, S. Śliwińskiej-Wilczewskiej oraz J. Schonhoferowi opiekę nad pracami dyplomowymi studentów II roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia.   12.05.2017
12.05.2017 52/17 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na rok akademicki 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.   12.05.2017
12.05.2017 51/17 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Geografia na rok akademicki 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.   12.05.2017
12.05.2017 50/17 Wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów dr. w przewodzie mgr. P. Sitkiewicza.   12.05.2017
12.05.2017 49/17 Wyznaczenie recenzentów rozprawy dr. mgr. P. Sitkiewicza.   12.05.2017
12.05.2017 48/17 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. P. Sitkiewicza.   12.05.2017
12.05.2017 47/17 Wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów dr. w przewodzie mgr K. Marosz.   12.05.2017
12.05.2017 46/17 Wyznaczenie recenzentów rozprawy dr. mgr K. Marosz.   12.05.2017
12.05.2017 45/17 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr K. Marosz.   12.05.2017
7.04.2017 44/17 Zatwierdzenie programu Środowiskowych Studiów Doktoranckich na cykl akademicki 2017-2018.   7.04.2017
7.04.2017 43/17 Zatwierdzenie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
II stopnia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska w cyklu kształcenia 2017-2019 zgodnie z KRK.
  7.04.2017
7.04.2017 42/17 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska w cyklu kształcenia 2017-2020 zgodnie z KRK.   7.04.2017
7.04.2017 41/17 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia.   7.04.2017
7.04.2017 40/17 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna.   7.04.2017
7.04.2017 39/17 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Geografia.   7.04.2017
3.03.2017 36/17 Zatwierdzenie zasad rekrutacji oraz terminów i limitów przyjęć na Środowiskowe Studia Doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.   3.03.2017
3.03.2017 35/17 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne
I i II stopnia na kierunku Geografia na rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019.
  3.03.2017
3.03.2017 34/17 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne
I i II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019.
  3.03.2017
3.03.2017 33/17 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Akwakultura-biznes i Technologia/Aquaculture-Business and Technology na rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019.   3.03.2017
3.03.2017 32/17 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku GWiOZW na rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019.   3.03.2017
3.03.2017 31/17 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Geologia na rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019.   3.03.2017
3.03.2017 30/17 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Oceanografia na rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019.   3.03.2017
3.03.2017 29/17 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Geografia na rok akademicki 2018/2019.   3.03.2017
3.03.2017 28/17 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na rok akademicki 2018/2019.   3.03.2017
3.03.2017 27/17 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Akwakultura-biznes i Technologia/Aquaculture-Business and Technology na rok akademicki 2018/2019.   3.03.2017
3.03.2017 26/17 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku GWiOZW na rok akademicki 2018/2019.   3.03.2017
3.03.2017 25/17 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Geologia na rok akademicki 2018/2019.   3.03.2017
3.03.2017 24/17 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Oceanografia na rok akademicki 2018/2019.   3.03.2017
3.03.2017 23/17 Zatwierdzenie limitów przyjęć na kierunki I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018.   3.03.2017
3.03.2017 22/17 Wygaszenie rekrutacji na kierunku Ichtiologia Morska na rok akademicki 2017/2018.   3.03.2017
3.03.2017 13/17 Powierzenie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie dr. mgr. P. Sitkiewicza.   3.03.2017
3.03.2017 12/17 Wszczęcie przewodu dr. mgr. P. Sitkiewiczowi.   3.03.2017
3.03.2017 11/17 Nadanie stopnia doktora mgr. T. Wiskulskiemu.   3.03.2017
13.01.2017 10/17 Utworzenie kierunku Akwakultura-biznes i technologia/Aquaculture-business and technology – studia stacjonarne I stopnia.   13.01.2017
13.01.2017 9/17 Wyrażenie zgody na powierzenie doktorom prowadzenia wykładów w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017.   13.01.2017
13.01.2017 3/17 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Przemysławowi Szrederowi.   13.01.2017
13.01.2017 2/17 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr A. Bonk.   13.01.2017
13.01.2017 1/17 Nadanie stopnia doktora mgr A. Bonk.   13.01.2017
rok 2016
2.12.2016 187/16 Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr L. Przybylskiej.   2.12.2016
18.11.2016 184/16 Utworzenie w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego Pracowni Analiz Terytorialnych.   18.11.2016
18.11.2016 180/16 Wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów dr. mgr. T. Wiskulskiego.   18.11.2016
18.11.2016 179/16 Wyznaczenie recenzentów rozprawy dr. mgr. T. Wiskulskiego.   18.11.2016
18.11.2016 178/16 Wstępne przyjęcie rozprawy dr. mgr. T. Wiskulskiego.   18.11.2016
18.11.2016 177/16 Wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów dr. mgr. A. Bonk.   18.11.2016
18.11.2016 176/16 Wyznaczenie recenzentów rozprawy dr. mgr A. Bonk.   18.11.2016
18.11.2016 175/16 Wstępne przyjęcie rozprawy dr. mgr A. Bonk.   18.11.2016
18.11.2016 174/16 Zmiana tematu rozprawy dr. mgr A. Bonk.   18.11.2016
14.10.2016 169/16 Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych - kadencja 2016-2020.   14.10.2016
14.10.2016 168/16 Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt - kadencja 2016-2020.   14.10.2016
14.10.2016 167/16 Komisja ds. Nauki i Rozwoju - kadencja 2016-2020.   14.10.2016
14.10.2016 166/16 Komisja Oceniająca - kadencja 2016-2020.   14.10.2016
14.10.2016 165/16 Komisja ds. Nagród i Odznaczeń - kadencja 2016-2020.   14.10.2016
14.10.2016 164/16 Komisja Budżetu i Finansów - kadencja 2016-2020.   14.10.2016
14.10.2016 163/16 Powołanie Komisji do przyjęcia rozprawy dr, dopuszczenia jej do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w dziedzinie Nauk o Ziemii w zakresie geografii.   14.10.2016
14.10.2016 162/16 Powierzenie dr K. Jereczek-Korzeniewskiej prowadzenie seminarium magisterskiego dla pierwszego roku niestacjonarnej Gospodarki Przestrzennej II stopnia oraz prowadzenie wykładu "Procedury ocen oddziaływania na środowisko" dla trzeciego roku niestacjonarnej Gospodarki Przestrzennej I stopnia.   14.10.2016
14.10.2016 161/16 Powierzenie dr. M. Maroszowi prowadzenie wykładu "Statystyka w Geografii" dla drugiego roku Geografii I stopnia   14.10.2016
14.10.2016 160/16 Powierzenie dr. J. Filipiakowi prowadzenie wykładu "Regionalne aspekty zmian klimatu" dla drugiego roku Geografii II stopnia.   14.10.2016
28.09.2016 159/16 Zmiana w planach studiów i programach kształcenia na kierunku Oceanografia II stopnia.   28.09.2016
28.09.2016 158/16 Powierzenie prowadzenia wykładów i seminariów osobom nie posiadającym tyt. naukowego profesora lub stopnia naukowego dr. hab.   28.09.2016
30.06.2016 154/16 Zatwierdzenie programu kursu letniego Ichtiologia morza w ramach projektu RPO.   30.06.2016
30.06.2016 153/16 Skład Komisji Rekrutacyjnej na ŚSD.   30.06.2016
30.06.2016 152/16 Zatwierdzenie programu ŚSD na cykl akademicki 2016/2017.   30.06.2016
30.06.2016 151/16 Powołanie prof. UG, dr. hab. K. Ocalewicza do Wydziałowej Komisji Wyborczej.   30.06.2016
30.06.2016 101/16 Nadanie stopnia doktora mgr. P. Przygrodzkiemu.   30.06.2016
10.06.2016 99/16 Wymiar pensum dydaktycznego oraz wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich realizujących zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017   10.06.2016
10.06.2016 98/16 Organizacja letniego kursu Ichtiologia Morza w ramach projektu RPO.   10.06.2016
10.06.2016 97/16 Zatwierdzenie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska na cykl akademicki 2016-2018 zgodnie z KRK.   10.06.2016
10.06.2016 96/16 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska na cykl akademicki 2016-2019 zgodnie z KRK.   10.06.2016
10.06.2016 95/16 Zatwierdzenie programu niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2016/2017.   10.06.2016
10.06.2016 94/16 Zatwierdzenie programu niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2016/2017.   10.06.2016
10.06.2016 93/16 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2016/2017.   10.06.2016
10.06.2016 92/16 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2016/2017.   10.06.2016
10.06.2016 91/16 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Geografia na cykl akademicki 2016/2017.   10.06.2016
10.06.2016 90/16 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geografia na cykl akademicki 2016/2017.   10.06.2016
10.06.2016 89/16 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia na cykl akademicki 2016/2017.   10.06.2016
10.06.2016 88/16 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Oceanografia na cykl akademicki 2016/2017.   10.06.2016
10.06.2016 87/16 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Ichtiologia Morska na cykl akademicki 2016/2017.   10.06.2016
10.06.2016 86/16 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód. na cykl akademicki 2016/2017.   10.06.2016
10.06.2016 85/16 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geologia na cykl akademicki 2016/2017.   10.06.2016
10.06.2016 84/16 Wybór przedstawiciela Wydziału do Rady bibliotecznej na kadencję 2016-2020.   10.06.2016
10.06.2016 83/16 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia.   10.06.2016
10.06.2016 82/16 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Geografia.   10.06.2016
10.06.2016 81/16 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna.   10.06.2016
6.05.2016 70/16 Wybór członków do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.   6.05.2016
6.05.2016 69/16 Powierzenie dr. W. Golusowi opieki nad pracami magisterskimi studentów M. Jabłonki i K. Żabskiego.   6.05.2016
6.05.2016 63/16 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr D. Brulińskiej.   6.05.2016
6.05.2016 62/16 Zmiana kalendarza wyborczego na kadencję 2016-2020.   6.05.2016
6.05.2016 61/16 Nadanie stopnia doktora mgr M. Witt.   6.05.2016
8.04.2016 60/16 Ustalenie kalendarza wyborczego na kadencję 2016-2020.   8.04.2016
8.04.2016 59/16 Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020.   8.04.2016
8.04.2016 58/16 Terminy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Akwakultura na rok akademicki 2017/2018.   8.04.2016
8.04.2016 56/16 Utworzenie w KGiGCZ IG Pracowni Rekonstrukcji Zmian Środowiska.   8.04.2016
8.04.2016 55/16 Zamknięcie przewodu dr. mgr. Sz. Talbierzowi.   8.04.2016
8.04.2016 54/16 Zamknięcie przewodu dr. mgr N. Kujawskiej.   8.04.2016
8.04.2016 53/16 Zamknięcie przewodu dr. mgr G. Browarczyk-Matusiak.   8.04.2016
8.04.2016 52/16 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr M. Musialik-Koszarowskiej.   8.04.2016
8.04.2016 51/16 Nadanie stopnia doktora mgr. J. Barańczukowi.   8.04.2016
11.03.2016 50/16 Wniosek o stypendium dla wybitnych młodych naukowców dla dr D. Saniewskiej.   11.03.2016
11.03.2016 49/16 Powierzenie dr I. Pawliczce vel Pawlik prowadzenia wykładu "Kręgowce morskie-biologia i ekologia".   11.03.2016
11.03.2016 48/16 Powierzenie dr I. Pawliczce vel Pawlik opieki nad pracą mgr. P. Filipowskiej.   11.03.2016
11.03.2016 45/16 Nadanie imienia Krzysztofa Skóry Stacji Morskiej IO w Helu.   11.03.2016
11.03.2016 44/16 Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr H. Kendzierskiej.   11.03.2016
11.03.2016 43/16 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie mgr. P. Przygrodzkiego.   11.03.2016
11.03.2016 42/16 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. P. Przygrodzkiego.   11.03.2016
11.03.2016 41/16 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. P. Przygrodzkiego.   11.03.2016
11.03.2016 40/16 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie mgr M. Jakubowskiej.   11.03.2016
11.03.2016 39/16 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr M. Jakubowskiej.   11.03.2016
11.03.2016 38/16 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr M. Jakubowskiej.   11.03.2016
11.03.2016 37/16 Nadanie stopnia doktora mgr. M. Skórze.   11.03.2016
11.03.2016 36/16 Wyróżnienie rozprawy dr. mgr. M. Połoma.   11.03.2016
11.03.2016 35/16 Nadanie stopnia doktora mgr. M. Połomowi.   11.03.2016
11.03.2016 34/16 Nadanie stopnia doktora mgr D. Bar-Kołelis.   11.03.2016
11.03.2016 33/16 Nadanie stopnia dr. hab. dr Dorocie Burskiej.   11.03.2016
15.01.2016 32/16 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Akwakultury na rok akademicki 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 30/16 Terminy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód na rok akademicki 2016/2017 oraz 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 29/16 Terminy rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna na rok akademicki 2016/2017 oraz 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 28/16 Terminy rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunek Geografia na rok akademicki 2016/2017 oraz 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 27/16 Terminy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Ichtiologia Morska na rok akademicki 2016/2017 oraz 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 26/16 Terminy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Geologia na rok akademicki 2016/2017 oraz 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 25/16 Terminy rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunek Oceanografia na rok akademicki 2016/2017 oraz 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 24/16 Zasady rekrutacji na studia Środowiskowe Studia Doktoranckie na rok akademicki 2016/2017.   15.01.2016
15.01.2016 23/16 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne  I stopnia na kierunek Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód na rok akademicki 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 22/16 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna na rok akademicki 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 21/16 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunek Geografia na rok akademicki 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 20/16 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Ichtiologia Morska na rok akademicki 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 19/16 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Geologia na rok akademicki 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 18/16 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunek Oceanografia na rok akademicki 2017/2018.   15.01.2016
15.01.2016 17/16 Limity przyjęć kandydatów na kierunki studiów I, II i III stopnia w roku akademickim 2016/2017.   15.01.2016
15.01.2016 8/16 Zamknięcie przewodu dr. mgr M. Musialik-Koszarowskiej.   15.01.2016
15.01.2016 7/16 Zmiana promotora rozprawy dr. mgr K. Czai.   15.01.2016
15.01.2016 6/16 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie mgr M. Wiśniewskiej.   15.01.2016
15.01.2016 5/16 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr M. Wiśniewskiej.   15.01.2016
15.01.2016 4/16 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr M. Wiśniewskiej.   15.01.2016
15.01.2016 3/16 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie mgr. J. Barańczuka.   15.01.2016
15.01.2016 2/16 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. J. Barańczuka.   15.01.2016
15.01.2016 1/16 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. J. Barańczuka.   15.01.2016
rok 2015
4.12.2015 198/15 Zatwierdzenie zmian dotyczących zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Geologia od roku akademickiego 2016/2017.   4.12.2015
4.12.2015 197/15 Pozytywna opinia w sprawie przekształcenia Instytutu Oceanografii UG
w Wydział Oceanografii UG.
  4.12.2015
4.12.2015 194/15 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie mgr M. Witt.   4.12.2015
4.12.2015 193/15 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr M. Witt.   4.12.2015
4.12.2015 192/15 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr M. Witt.   4.12.2015
4.12.2015 191/15 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie mgr. M. Połoma.   4.12.2015
4.12.2015 190/15 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. M. Połoma.   4.12.2015
4.12.2015 189/15 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. M. Połoma.   4.12.2015
4.12.2015 188/15 Uznanie rozprawy doktorskiej mgr S. Śliwińskiej-WIlczewskiej za wyróżniającą.   4.12.2015
4.12.2015 187/15 Nadanie stopnia doktora mgr S. Śliwińskiej-Wilczewskiej.   4.12.2015
4.12.2015 186/15 Uznanie rozprawy doktorskiej mgr K. Nadolnej-Ałtyn za wyróżniającą.   4.12.2015
4.12.2015 185/15 Nadanie stopnia doktora mgr K. Nadolnej-Ałtyn.   4.12.2015
4.12.2015 184/15 Nadanie stopnia doktora mgr A. Morawskiej.   4.12.2015
4.12.2015 183/15 Nadanie stopnia doktora mgr. J. Idczakowi.   4.12.2015
4.12.2015 182/15 Nadanie stopnia doktora mgr A. Hebel.   4.12.2015
4.12.2015 181/15 Nadanie stopnia dr. hab. dr Magdalenie Bełdowskiej.   4.12.2015
13.11.2015 180/15 Zatwierdzenie zmian dotyczących zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna od roku akademickiego 2016/2017.   13.11.2015
13.11.2015 179/15 Zatwierdzenie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020.   13.11.2015
13.11.2015 175/15 Utworzenie w IO jednostki organizacyjnej Kolekcja Kultur Glonów Bałtyckich.   13.11.2015
13.11.2015 174/15 Utworzenie w ZBPM IO Pracowni Planktonu Antarktyki.   13.11.2015
13.11.2015 173/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. P. Zawadzkiemu.   13.11.2015
13.11.2015 173a/15 Nie przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. P. Zawadzkiego.   13.11.2015
13.11.2015 172/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. K. Kopciowi.   13.11.2015
13.11.2015 171/15 Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. P. Przygrodzkiego.   13.11.2015
16.10.2015 169/15 Powierzenie dr I. Pawliczce vel Pawlik prowadzenia wykładu "Problemy Morza Bałtyckiego" dla drugiego roku Oceanografii II stopnia-semestr zimowy 2015/2016.   16.10.2015
16.10.2015 166/15 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marcelinie Ziółkowskiej.   16.10.2015
16.10.2015 165/15 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr D. Bar-Kołelis.   16.10.2015
16.10.2015 164/15 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr D. Bar-Kołelis.   16.10.2015
16.10.2015 163/15 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr D. Bar-Kołelis.   16.10.2015
28.09.2015 162/15 Maksymalna wysokość długu punktowego ECTS przewidziana dla studentów WOiG.   28.09.2015
28.09.2015 161/15 Zmiana kolejności realizacji zajęć na 3 roku Oceanografii I stopnia na specjalności biologicznej w roku akademickim 2015/2016.   28.09.2015
28.09.2015 160/15 Powierzenie prowadzenia wykładów i seminariów osobom nie posiadającym tyt. naukowego profesora lub stopnia naukowego dr. hab.   28.09.2015
3.07.2015 154/15 Skład Komisji Rekrutacyjnej na Środowiskowe Studia Doktoranckie.   3.07.2015
3.07.2015 145/15 Powołanie dr M. Rucińskiej-Zjadacz na promotora pracy dyplomowej R. Ciecholewskiego, studenta drugiego roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia.   3.07.2015
3.07.2015 144/15 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie mgr S. Śliwińskiej.   3.07.2015
3.07.2015 143/15 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr S. Śliwińskiej.   3.07.2015
3.07.2015 142/15 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr S. Śliwińskiej.   3.07.2015
3.07.2015 141/15 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie mgr A. Morawskiej.   3.07.2015
3.07.2015 140/15 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr A. Morawskiej.   3.07.2015
3.07.2015 139/15 Wsępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr A. Morawskiej.   3.07.2015
3.07.2015 138/15 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie mgr. J. Idczaka.   3.07.2015
3.07.2015 137/15 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. J. Idczaka.   3.07.2015
3.07.2015 136/15 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. J. Idczaka.   3.07.2015
3.07.2015 135/15 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie mgr. P. Zawadzkiego.   3.07.2015
3.07.2015 134/15 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. P. Zawadzkiego.   3.07.2015
3.07.2015 133/15 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. P. Zawadzkiego.   3.07.2015
12.06.2015 130/15 Wprowadzenie do puli wydziałowych przedmiotów do wyboru przedmiotu "Ewolucja Kręgowców".   12.06.2015
12.06.2015 129/15 Obowiązek dydaktyczny uczestników studiów III stopnia.   12.06.2015
12.06.2015 128/15 Zatwierdzenie planu niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2015/2016.   12.06.2015
12.06.2015 127/15 Zatwierdzenie planu niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2015/2016.   12.06.2015
12.06.2015 126a/15 Zatwierdzenie zmiany dotychczasowej specjalności nauczycielskiej na specjalizację nauczycielską: Przedsiębiorczość.   12.06.2015
12.06.2015 126/15 Zatwierdzenie planu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2015/2016 uwzględniający podział na dwie specjalności.   12.06.2015
12.06.2015 125/15 Zatwierdzenie planu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na cykl akademicki 2015/2016.   12.06.2015
12.06.2015 124a/15 Zatwierdzenie zmiany dotychczasowej specjalności nauczycielskiej na specjalizację nauczycielską: Geografia.   12.06.2015
12.06.2015 124/15 Zatwierdzenie planu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Geografia na cykl akademicki 2015/2016.   12.06.2015
12.06.2015 123/15 Zatwierdzenie planu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geografia na cykl akademicki 2015/2016.   12.06.2015
12.06.2015 122/15 Zatwierdzenie planu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia na cykl akademicki 2015/2016.   12.06.2015
12.06.2015 121/15 Zatwierdzenie planu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Oceanografia na cykl akademicki 2015/2016.   12.06.2015
12.06.2015 120/15 Zatwierdzenie planu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód na cykl akademicki 2015/2016.   12.06.2015
12.06.2015 119/15 Zatwierdzenie planu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Geologia na cykl akademicki 2015/2016.   12.06.2015
12.06.2015 118/15 Zatwierdzenie planu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Ichtiologia Morska na cykl akademicki 2015/2016.   12.06.2015
12.06.2015 117/15 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia.   12.06.2015
12.06.2015 116/15 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna.   12.06.2015
12.06.2015 115/15 Powierzenie doktorom opieki nad pracami dyplomowymi studentów I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Geografia.   12.06.2015
12.06.2015 114/15 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr A. Bonk   12.06.2015
12.06.2015 113/15 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie mgr K. Nadolnej-Ałtyn.   12.06.2015
12.06.2015 112/15 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr K. Nadolnej-Ałtyn.   12.06.2015
12.06.2015 111/15 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr K. Nadolnej-Ałtyn.   12.06.2015
12.06.2015 110/15 Wyznaczenie Komisji doktorskich w przewodzie mgr. M. Skóry.   12.06.2015
12.06.2015 109/15 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. M. Skóry.   12.06.2015
12.06.2015 108/15 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. M. Skóry.   12.06.2015
12.06.2015 107a/15 Uznanie rozprawy doktorskiej mgr M. Woźniak za wyróżniającą.   12.06.2015
12.06.2015 107/15 Nadanie stopnia doktora mgr M. Woźniak.   12.06.2015
12.06.2015 106/15 Nadanie stopnia doktora mgr I. Sami-Alias.   12.06.2015
15.05.2015 105/15 Zatwierdzenie wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2015/2016   15.05.2015
15.05.2015 104/15 Zatwierdzenie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska w cyklu kształcenia 2015-2018 zgodnie z KRK   15.05.2015
15.05.2015 103/15 Zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów I stopnia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska w cyklu kształcenia 2015-2018 zgodnie z KRK   15.05.2015
15.05.2015 98/15 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. K. Lewandowskiemu   15.05.2015
15.05.2015 97/15 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr M. Kobusińskiej   15.05.2015
15.05.2015 96/15 Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej mgr K. Nadolnej-Ałtyn   15.05.2015
15.05.2015 95/15 Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Idczaka   15.05.2015
15.05.2015 94/15 Powołanie drugiego promotora rozprawy doktorskiej mgr J. Maciak   15.05.2015
15.05.2015 93/15 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr J. Hegele-Drywa   15.05.2015
15.05.2015 92/15 Wyznaczenie komisji doktorskich do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie mgr J. Hegele-Drywa   15.05.2015
15.05.2015 91/15 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr J. Hegele-Drywa   15.05.2015
15.05.2015 90/15 Przedłożenie rozprawy doktorskiej mgr J. Hegele-Drywa pod tyt. angielskim   15.05.2015
10.04.2015 89/15 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód na rok akademicki 2016/2017   10.04.2015
10.04.2015 88/15 Wyznaczenie komisji doktorskich do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie mgr A. Hebel   10.04.2015
10.04.2015 87/15 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr A. Hebel.   10.04.2015
10.04.2015 86/15 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Ichtiologia Morska na rok akademicki 2016/2017   10.04.2015
10.04.2015 85/15 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Geologia na rok akademicki 2016/2017   10.04.2015
10.04.2015 84/15 Zatwierdzenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunek Oceanografia na rok akademicki 2016/2017   10.04.2015
10.04.2015 81/15 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr A. Hebel   10.04.2015
13.03.2015 80/15 Zgłoszenie książki prof. dr hab. A. Szaniawskiej na konkurs wydawnictwa UG   13.03.2015
13.03.2015 79/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. T. Kuglerowi   13.03.2015
13.03.2015 78/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr M. Augustyniak-Zarembie   13.03.2015
13.03.2015 77/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr A. M. Rolce   13.03.2015
13.03.2015 76/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. D. Sobczakowi   13.03.2015
13.03.2015 75/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Z. Borchertowi   13.03.2015
13.03.2015 74/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. M. Białosiowi   13.03.2015
13.03.2015 73/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. J. Dutkiewiczowi   13.03.2015
13.03.2015 72/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr R. Kozłowskiej-Drzeżdżon   13.03.2015
13.03.2015 71/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Ninie Pierzchale   13.03.2015
13.03.2015 70/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr.T. Łapuckiemu   13.03.2015
13.03.2015 69/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. R. Janowczykowi   13.03.2015
13.03.2015 68/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr E. Białowąs   13.03.2015
13.03.2015 67/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr D. Pukstyte   13.03.2015
13.03.2015 66/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr K. Staszak   13.03.2015
13.03.2015 65/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. M. Ostrowskiemu   13.03.2015
13.03.2015 64/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr M. Michałowskiej   13.03.2015
13.03.2015 63/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr A. Tymińskiej   13.03.2015
13.03.2015 62/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr I. Białkowskiej   13.03.2015
13.03.2015 61/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr A. Wąchnickiej   13.03.2015
13.03.2015 60/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr K. Kowalczyk   13.03.2015
13.03.2015 59/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr M. Ciach   13.03.2015
13.03.2015 58/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. K. Wenckiemu   13.03.2015
13.03.2015 57/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. B. Ostrowskiemu   13.03.2015
13.03.2015 56/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr A. Musiał   13.03.2015
13.03.2015 55/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr I. Wójcik-Pater   13.03.2015
13.03.2015 54/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. K. Samuli   13.03.2015
13.03.2015 53/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr M. Podgórskiej   13.03.2015
13.03.2015 52/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. K. Michałowskiemu   13.03.2015
13.03.2015 51/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr A. Bruskiej   13.03.2015
13.03.2015 50/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. B. Ołdakowskiemu   13.03.2015
13.03.2015 49/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr A. Olszewskiej   13.03.2015
13.03.2015 48/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr B. Sypytkowskiej-Hartwig   13.03.2015
13.03.2015 47/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. T. Wojewódzkiemu   13.03.2015
13.03.2015 46/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. M. Domagale   13.03.2015
13.03.2015 45/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. M. Ostrowskiemu   13.03.2015
13.03.2015 44/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. K. Leporowskiemu   13.03.2015
13.03.2015 43/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. W. Ślósarczykowi   13.03.2015
13.03.2015 42/15 Powierzenie dr B. Wojtasiewicz opieki naukowej nad studentką D. Nowicką   13.03.2015
13.03.2015 41/15 Powierzenie dr A. Weydmann opieki naukowej nad studentem M. Mańko   13.03.2015
13.03.2015 40/15 Powierzenie dr B. Wojtasiewicz opieki naukowej nad studentką A. Malik   13.03.2015
13.03.2015 39/15 Wniosek o stypendium dla wybitnych młodych naukowców dla dr A. Weydmann   13.03.2015
13.03.2015 29/15 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr J. Hegele-Drywa   13.03.2015
13.03.2015 28/15 Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. M. Skóry   13.03.2015
13.03.2015 27/15 Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. M. Połoma   13.03.2015
13.03.2015 26/15 Powołanie drugiego promotora rozprawy doktorskiej mgr A. Mazur   13.03.2015
13.03.2015 25/15 Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr A. Mazur   13.03.2015
13.03.2015 24/15 Nadanie stopnia doktora mgr. J. Nowakowi   13.03.2015
16.01.2015 20/15 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr M. Woźniak   16.01.2015
16.01.2015 17/15 Zmiana w programie studiów III stopnia.   16.01.2015
16.01.2015 16/15 Zasady rekrutacji na Środowiskowe Studia Doktoranckie na rok akademicki 2015/2016.   16.01.2015
16.01.2015 15/15 Zasady rekrutacji wraz z terminami rekrutacji na studia stacjpnarne i niestacjonarne I i II  stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na rok akademicki 2016/2017.   16.01.2015
16.01.2015 14/15 Zasady rekrutacji wraz z terminami rekrutacji na studia stacjpnarne i niestacjonarne I i II  stopnia na kierunku Geografia na rok akademicki 2016/2017.   16.01.2015
16.01.2015 13/15 Zasady rekrutacji wraz z terminami rekrutacji na studia stacjpnarne I stopnia na kierunku Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód na rok akademicki 2016/2017.   16.01.2015
16.01.2015 12/15 Zasady rekrutacji wraz z terminami rekrutacji na studia stacjpnarne I stopnia na kierunku Ichtiologia Morska na rok akademicki 2016/2017.   16.01.2015
16.01.2015 11/15 Zasady rekrutacji wraz z terminami rekrutacji na studia stacjpnarne I stopnia na kierunku Geologia na rok akademicki 2016/2017.   16.01.2015
16.01.2015 10/15 Zasady rekrutacji wraz z terminami rekrutacji na studia stacjpnarne I i II stopnia na kierunku Oceanografia na rok akademicki 2016/2017.   16.01.2015
16.01.2015 9/15 Limity przyjęć kandydatów na kierunki studiów I, II, i III stopnia   16.01.2015
16.01.2015 5/15 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Joannie Hegele-Drywa   16.01.2015
16.01.2015 4/15 Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Hebel   16.01.2015
16.01.2015 3/15 Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Woźniak   16.01.2015
16.01.2015 1/15 Nadanie stopnia doktora mgr. T. Bocheńskiemu   16.01.2015
rok 2014
5.12.2014 142/14 Wygaszenie rekrutacji na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Geografia, począwszy od roku akademickiego 2015/2016   5.12.2014
5.12.2014 141/14 Zatwierdzenie terminów rekrutacji na rok akademicki 2015/2016   5.12.2014
5.12.2014 140/14 Powierzenie dr Katarzynie Bradtke promotorstwa pracy magisterskiej studentki Aleksandry Botur   5.12.2014
5.12.2014 139/14 Wniosek doCentralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o nadanie Wydziałowi uprawnień habilitacyjnych   5.12.2014
5.12.2014 137/14 Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Anny Morawskiej   5.12.2014
5.12.2014 136/14 Zmiana promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Morawskiej   5.12.2014
5.12.2014 135/14 Nadanie stopnia doktora mgr Klaudii Nowickiej   5.12.2014
5.12.2014 134/14 Nadanie stopnia doktora mgr. Włodzimierzowi Golusowi   5.12.2014
5.12.2014 133/14 Powierzenie funkcji promotora pomocniczego dr inż. Hannie Kalamarz-Kubiak w przewodzie doktorskim mgr Tatiany Guellard   5.12.2014
5.12.2014 132/14 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Tatianie Guellard   5.12.2014
7.11.2014 130/14 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kinder   7.11.2014
7.11.2014 129/14 Kryteria obliczania średniej ocen przedstawiająca osiągnięcia studentów w okresie studiów   7.11.2014
7.11.2014 126/14 Przekształcenie Pracowni Ekologii Biochemicznej Mikroorganizmów w Zakład Biotechnologii Morskiej   7.11.2014
7.11.2014 125/14 Nadanie stopnia doktora mgr Małgorzacie Kinder   7.11.2014
7.11.2014 124/14 Wyznaczenie składu komisji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego   7.11.2014
17.10.2014 123/14 Powołanie nowego członka do Komisji Oceniającej Nauczycieli   17.10.2014
17.10.2014 122/14 Wygaszenie studiów stacjonarnych I st. na kierunku "Przyroda" z końcem roku akademickiego 2014/2015   17.10.2014
30.09.2014 119/14 Zatwierdzenie programu "Tutor"   30.09.2014
30.09.2014 118/14 Zatwierdzenie wydziałowych przedmiotów do wyboru w ramach projektu "Uniwersytet Jutra"   30.09.2014
30.09.2014 117/14 Ujednolicenie zapisu formy zaliczenia języka obcego w planie studiów stacjonarnych na kierunku Geografia i GP   30.09.2014
30.09.2014 116/14 Zmiana w planie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku GWiOZW   30.09.2014
30.09.2014 115/14 Powierzenie prowadzenia wykładów i seminariów osobom nie posiadającym tytułu naukowego profesora i stopnia doktora habilitowanego   30.09.2014
30.09.2014 104/14 Wyznaczenie członków komisji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego   30.09.2014.
30.09.2014 103/14 Wyznaczenie członków komisji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego   30.09.2014
4.07.2014 102/14 Punkty ECTS   4.07.2014
4.07.2014 100/14 Wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kiełczewskiej   4.07.2014
4.07.2014 99/14 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Joannie Kiełczewskiej   4.07.2014
4.07.2014 98/14 Wyznaczenie składów Komisji w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Sami Alias   4.07.2014
4.07.2014 97/14 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Sami Alias   4.07.2014
4.07.2014 96/14 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Sami Alias   4.07.2014
4.07.2014 95/14 Wyznaczenie składów Komisji w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Kinder   4.07.2014
4.07.2014 94/14 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kinder   4.07.2014
4.07.2014 93/14 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kinder   4.07.2014
4.07.2014 92/14 Wyznaczenie składów Komisji w przewodzie doktorskim mgr. Włodzimierza Golusa   4.07.2014
4.07.2014 91/14 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Włodzimierza Golusa   4.07.2014
4.07.2014 90/14 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Włodzimierza Golusa   4.07.2014
4.07.2014 89/14 Wyznaczenie składów Komisji w przewodzie doktorskim mgr.Tadeusza Bocheńskiego   4.07.2014
4.07.2014 88/14 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Tadeusza Bocheńskiego   4.07.2014
4.07.2014 87/14 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Tadeusza Bocheńskiego   4.07.2014
13.06.2014 82/14 wprowadzenia ogólnouczelnianego wykładu jako przedmiotu do wyboru do planu studiów na studiach I stopnia na kierunkach: Oceanografia, Geologia, Ichtiologia Morska   13.06.2014
13.06.2014 81/14 zmiany programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku   13.06.2014
13.06.2014 80/14 zmiany programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Geologia   13.06.2014
13.06.2014 79/14 zmiany programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna   13.06.2014
13.06.2014 78/14 zmiany programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Geografia   13.06.2014

13.06.2014

72/14 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Dagmarze Wójcik   13.06.2014
16.05.2014 63/14 wyznaczenia kandydatów do Rady Programowej kierunku Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód   16.05.2014
16.05.2014 55/14 Wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Iwony Marzejon-Frycz   16.05.2014
16.05.2014 54/14 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Iwonie Marzejon-Frycz   16.05.2014
16.05.2014 53/14 Wyznaczenia składów komisji doktorskich mgr Klaudii Nowickiej   16.05.2014
16.05.2014 52/14 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Nowickiej   16.05.2014
16.05.2014 51/14 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mg Klaudii Nowickiej   16.05.2014
16.05.2014 50/14 Nadania stopnia doktora mgr Joannie Jaszczołt   16.05.2014
4.04.2014 49/14 Przyjęcia procedury zamykania niedokończonych przewodów doktorskich po 10 latach od ich otwarcia   4.04.2014
4.04.2014 48/14 Wyznaczenia przez Radę Wydziału maksymalnego okresu czasu na przedstawienie rozprawy doktorskiej od czasu otwarcia przewodu doktorskiego   4.04.2014
4.04.2014 45/14 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Marcinowi Nędzi   4.04.2014
4.04.2014 44/14 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Nadolnej   4.04.2014
4.04.2014 43/14 zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kinder   4.04.2014
4.04.2014 42/14 zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kinder   4.04.2014
4.04.2014 41/14 zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Tadeusza Bocheńskiego   4.04.2014
4.04.2014 40/14 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Nowaka   4.04.2014
4.04.2014 39/14 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Nowaka   4.04.2014
28.02.2014 38/14 przyjęcia finalistów i laureatów etapu centralnego na kierunki Geografia i Gospodarka Przestrzenna   28.02.2014
28.02.2014 37/14 poparcia kandydatury prof. dr hab. Hanny Mazur-Marzec na przedstawiciela WOiG do Rady Naukowej BRC Gdańsk   28.02.2014
28.02.2014 36/14 poparcia utworzenia międzywydziałowej jednostki BRC   28.02.2014
28.02.2014 33/14 powołania prof. UG, dr hab. Tomasza Michalskiego w skład Komisji ds. Nagród i Odznaczeń   28.02.2014
28.02.2014 32/14 odwołania prof. UG, dr hab. Jacka Urbańskigo z funkcji kierownika Pracowni Geoinformacji   28.02.2014
28.02.2014 31/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia III stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym   28.02.2014
28.02.2014 28/14 zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Marcinowi Nędzi   28.02.2014
28.02.2014 27/14 zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Karolinie Pierścieniak (Kucharskiej)   28.02.2014
17.01.2014 24/14 zatwierdzenia limitów przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015   17.01.2014
17.01.2014 23/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna  

17.01.2014

zał.

17.01.2014 22/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Geografia  

17.01.2014

zał.

17.01.2014 21/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Geologia  

17.01.2014

zał.

17.01.2014 20/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód  

17.01.2014

zał.

17.01.2014 19/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Ichtiologia Morska  

17.01.2014

zał.

17.01.2014 18/14 zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunek Oceanografia  

17.01.2014

zał.

17.01.2014 17/14 likwidacji Pracowni Geoinformacji w Zakładzie Oceanografii Fizycznej IO   17.01.2014
17.01.2014 10/14 zmian w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna   17.01.2014
17.01.2014 9/14 zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Geografia   17.01.2014
17.01.2014 4/14 otwarcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Śliwińskiej   17.01.2014
17.01.2014 3/14 powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Iwonie Pawliczce vel Pawlik w przewodzie doktorskim mgr Moniki Koseckiej   17.01.2014
17.01.2014 2/14 otwarcia przewodu doktorskiego mgr Monice Koseckiej   17.01.2014
rok 2013
15.11.2013 165/13 przekształcenia Pracowni Trwałych Związków Organicznych w Pracownię Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych   15.11.2013
15.11.2013 164/13 powołania Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Rozwoju Kadry   15.11.2013
15.11.2013 163/13 poparcia kandydatury na przedstawiciela do Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju UG   15.11.2013
15.11.2013 162/13 opinii o utworzeniu na Wydziale nowego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia Ichtiologia Morska   15.11.2013
15.11.2013 161/13 przyjęcia sprawozdania z oceny własnej Wydziału za rok akad. 2012/2013   15.11.2013
15.11.2013 159/2013 Powierzenia dr. Mirosławowi Dareckiemu funkcji promotora pomocniczego   15.11.2013
15.11.2013 158/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Monice Woźniak   15.11.2013
15.11.2013 157/13 Nadania stopnia doktora mgr Marii Rucińskiej-Zjadacz   15.11.2013
15.11.2013 156/13 Nadania stopnia doktora mgr Annie Lemieszek   15.11.2013
15.11.2013 155/13 wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Brodeckiej   15.11.2013
15.11.2013 154/13 Nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Brodeckiej   15.11.2013
11.10.2013 152/13 zatwierdzenia regulaminu zajęć terenowych  

11.10.2013

zał.1

11.10.2013 151/13 opinii o utworzeniu na Wydziale nowego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód   11.10.2013
11.10.2013 147/13 wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Saniewskiej  

11.10.2013

11.10.2013 146/13 Nadania stopnia doktora mgr Dominice Saniewskiej   11.10.2013
30.09.2013 143/13 Powierzenia dr Magdalenie Bełdowskiej funkcji promotora pomocniczego   30.09.2013
30.09.2013 142/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Emilii Szumiło-Pilarskiej   30.09.2013
30.09.2013 141/13 Powierzenia dr Agacie Błaszczyk funkcji promotora pomocniczego   30.09.2013
30.09.2013 140/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Hohlfeld   30.09.2013
30.09.2013 139/13 Nadania stopnia doktora mgr Lidii Nawrockiej   30.09.2013
30.09.2013 138/13 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Monice Woźniak   30.09.2013
30.09.2013 135/13 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Olenyczowi   30.09.2013
5.07.2013 125/13 wniosku adiunktów w sprawie uregulowania w Statucie UG zasad zatrudniania niesamodzielnych pracowników naukowych   5.07.2013
5.07.2013 124/13 Opinii w sprawie powołania nowej dyscypliny  Ochrona Środowiska w dziedzinie nauk o Ziemi   5.07.2013
5.07.2013 123/13 Likwidacji Zakładu Geografii Pojezierzy   5.07.2013
5.07.2013 120/13 Korekty w programie stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Oceanografia   5.07.2013
5.07.2013 119/13 Korekty w programie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna   5.07.2013
5.07.2013 111/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Szymonowi Talbierzowi   5.07.2013
5.07.2013 110/13 Powierzenia dr. Filipowi Pniewskiemu funkcji promotora pomocniczego   5.07.2013
5.07.2013 109/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Natalii Kujawskiej   5.07.2013
5.07.2013 108/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Pawłowi Maruszakowi   5.07.2013
5.07.2013 107/13 Powierzenia dr Annie Panasiuk-Chodnickiej funkcji promotora pomocniczego   5.07.2013
5.07.2013 106/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Marcinowi Kalarusowi   5.07.2013
5.07.2013 105/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Brodeckiej   5.07.2013
5.07.2013 104/13 Wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Brodeckiej   5.07.2013
5.07.2013 102/13 wyróznienia rozprawy doktorskiej mgr M. Kaczkowskiej   5.07.2013
5.07.2013 101/2013 nadania stopnia doktora mgr Monice Kaczkowskiej   5.07.2013
5.07.2013 100/13 nadania stopnia doktora mgr Iwonie Pawliczce vel Pawlik   5.07.2013
14.06.2013 99/13 nadania nazwy auli 0N   14.06.2013
14.06.2013 97/13 poparcia kandydatury Wydziałowego Koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki   14.06.2013
14.06.2013 96/13 zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów I stopnia w cyklach kształcenia 2011-2014, 2012-2015 i 2013-2016 na kierunku Ochrona Środoiwska    
14.06.2013 95/13 zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów I i II stopnia w cyklu kształcenia rozpoczynającym się w roku akademickim 2013-2014 na kierunkach Geografia i Gospodarka Przestrzenna   14.06.2013
14.06.2013 94/13 zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów I i II stopnia w cyklu kształcenia rozpoczętym w roku akademickim 2012-2013 na kierunkach Geografia i Gospodarka Przestrzenna   14.06.2013
14.06.2013 93/13 zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów II stopnia w cyklach kształcenia 2012-2014 i 2013-2015 na kierunku Oceanografia   14.06.2013
14.06.2013 92/13 zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów I stopnia w cyklu kształcenia 2013-2016  na kierunku Oceanografia   14.06.2013
14.06.2013 87/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Zawadzkiemu   14.06.2013
14.06.2013 86/13 Powierzenia dr. Filipowi Pniewskiemu funkcji promotora pomocniczego   14.06.2013
14.06.2013 85/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Paulinie Lemke   14.06.2013
14.06.2013 84/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Monice Kwidzińskiej   14.06.2013
14.06.2013 83/13 Zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Emilii Szumiło-Pilarskiej   14.06.2013
14.06.2013 82/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Saniewskiej   14.06.2013
14.06.2013 81/13 Wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Saniewskiej   14.06.2013
14.06.2013 80/13 nadania stopnia doktora mgr. Stanisławowi Rzyskiemu   14.06.2013
10.05.2013 79/13 udzielenia warunkowego zezwolenia na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym studentom studiów II stopnia   10.05.2013
10.05.2013 78/13 wprowadzenia semestru jako okresu rozliczeniowego   10.05.2013
10.05.2013 77/13 zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów I stopnia w cyklach kształcenia 2012-2015 i 2013-2016 na kierunku Geologia   10.05.2013
10.05.2013 76/13 zmian w programie stacjonarnych studiów I stopnia na OŚ w cyklu kształcenia 2013-2016 oraz stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia w latach 2013-2015   10.05.2013
10.05.2013 75/13 zmian w programie stacjonarnych studiów I stopnia na OŚ w cyklu kształcenia 2012-2015   10.05.2013
10.05.2013 74/13 zmian w programie stacjonarnych studiów I stopnia na OŚ w cyklu kształcenia 2011/2014   10.05.2013
10.05.2013 70/13 powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Julii Ziółkowskiej   10.05.2013
10.05.2013 69/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Julii Ziółkowskiej   10.05.2013
10.05.2013 68/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Mai Musialik   10.05.2013
10.05.2013 67/13 Otwarcia przewodu doktorskiego mgr Ewie Jaworskiej   10.05.2013
10.05.2013 66/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Lemieszek   10.05.2013
10.05.2013 65/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Lemieszek   10.05.2013
10.05.2013 64/13 nadania stopnia doktora mgr Sylwii Rudyk   10.05.2013
12.04.2013 59/13 wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Iwony Pawliczki vel Pawlik   12.04.2013
12.04.2013 58/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Iwony Pawliczki vel Pawlik   12.04.2013
12.04.2013 57/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Iwony Pawliczki vel Pawlik   12.04.2013
12.04.2013 56/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marii Rucińskiej-Zjadacz   12.04.2013
12.04.2013 55/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marii Rucińskiej-Zjadacz   12.04.2013
12.04.2013 54/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kaczkowskiej   12.04.2013
12.04.2013 53/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kaczkowskiej   12.04.2013
12.04.2013 51/13 wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Bożeny Wojtasiewicz   12.04.2013
12.04.2013 50/13 nadania stopnia doktora mgr Bożenie Wojtasiewicz   12.04.2013
15.03.2013 49/13 utworzenia pracowni Geologii Stosowanej   15.03.2013
15.03.2013 48/13 przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich  

15.03.2013

zał.1

 

15.03.2013 37/13 otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Tadeuszowi Bocheńskiemu   15.03.2013
15.03.2013 36/13 wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Przygrodzkiego   15.03.2013
15.03.2013 34/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Lidii Nawrockiej  
15.03.2013 33/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Lidii Nawrockiej  
18.01.2013 25/13 zmian w programie kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna  
18.01.2013 11/13 otwarcia przewodu doktorskiego mgr J. Szydłowskiemu  
18.01.2013 10/13 otwarcie przewodu doktorskiego mgr M. Sikorze  
18.01.2013 8/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. S. Rzyskiego  
18.01.2013 7/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. S. Rzyskiego  
18.01.2013 6/13 Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr J. Jaszczołt  
18.01.2013 5/13 wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr J. Jaszczołt  
Rok 2012
16.11.2012 201/12 powołania Wydziałowej Komisji ds. Zmian w Statucie UG  
16.11.2012 200/12 wyznaczenia kandydatur nadzorujacych doświadczenia na zwierzętach prowdzone na WOiG  
16.11.2012 199/12 powierzenia prac dyplomowych pracownikom ze stopniem doktora  
16.11.2012 198/12 obowiazku dydaktycznego doktorantów I i V roku  
16.11.2012 197/12 opinii o ustanowieniu Nagród im. Dr inż. Tomasza Jóźwiaka oraz im. Dr Jerzego Masłowskiego  
12.10.2012 182/12 wyznaczenia kandydatury na członka Rektorskiej Komisji ds. Hoteli Asystenckich  
12.10.2012 181/12 wyznaczenia kandydatury do Polskiego Konsorcjum Polarnego  
12.10.2012 180/12 wyznaczenia kandydatur do Rady Programowej Międzywydziałowego Kierunku Ochrona Środowiska  
12.10.2012 179/12 wyznaczenia kandydatur do Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych  
12.10.2012 178/12 powołania Komisji Doktorskiej i wyznaczenia przewodniczącego tej Komisji w Instytucie Oceanografii  
12.10.2012 178a/12 powołania Komisji Doktorskiej i wyznaczenia przewodniczącego tej Komisji w Instytucie Geografii  
12.10.2012 177/12 powołania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich  
12.10.2012 176/12 powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń  
6.07.2012 157/12 wyznaczenia kandydatur do Narodowego Centrum Nauki  
6.07.2012 156/12 wyboru dyrektora i jego zastępców w Instytucie Geografii  
6.07.2012 155/12 wyboru dyrektora i jego zastępców w Instytucie Oceanografii  
6.07.2012 154/12 przyjęcia kandydatur na kierowników jednostek organizacyjnych na Wydziale  
6.07.2012 153/12 wyznaczenia kandydata do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoraanckich  
6.07.2012 152/12 wyznaczenia Komisji Rekrutacyjnej na Środowiskowe Studia Doktoranckie  
15.06.2012 126/12 zmian w strukturze Zakładu Geologii Morza IO   15.06.2012
15.06.2012 125/12 zmian w strukturze Zakładu Geologii Morza IO   15.06.2012
11.05.2012 107/12 zatwierdzenia programu kształcenia na ŚSD  

11.05.2012

zał.1a

zał.1b

 

11.05.2012 99/12 zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska  

11.05.2012

zał.1a

zał.1b

zał.1c

zał. 1d

zał.1e

zał.1f

zał.1g

 

11.05.2012 98/12 likwidacji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich   11.05.2012
11.05.2012 95/12 zatwierdzenia programu kształcenia podyplomowych studiów GIS  

11.05.2012

zał.1

13.04.2012 82/12 przekształcenia Zakładu Gospodarki Przestrzennej w Katedrę Gospodarki Przestrzennej   13.04.2012
4.04.2012 78/12 opinii w sprawie wzięcia udziału w tworzeniu Konsorcjum Polarnego   4.04.2012
4.04.2012 77/12 zatwierdzenie kalendarium wyborczego  

4.04.2012

zał. 1

4.04.2012 76/12 zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna-zgodnie z KRK  

4.04.2012

zał. 1a

zał.1b

zał. 1c

zał. 1d

zał.1e

zał.1f

4.04.2012 75/12 zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku Geografia-zgodnie z KRK  

4.04.2012

zał.1a

zał.1b

zał.1 c

zał.1d

zał.1e

zał.1f

 

 

4.04.2012 74/12 zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku Oceanografia-zgodnie z KRK  

4.04.2012

zał.1a

zał. 1b

zał. 1c 

zał.1d

zał. 1e

zał. 1f 

16.03.2012 73/12 możliwości przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów na kierunki Geografia oraza Gospodarka Przestrzenna   16.03.2012
16.03.2012 72/12 wniosku o llikwidacje studium podyplomowego "Człowiek-Środowisko"   16.03.2012
16.03.2012 70/12 zmian w uchwale nr 29/12 z dnia 13.01.2012   16.03.2012
16.03.2012 69/12 zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku Geologia-zgodnie z KRK  

16.03.2012

zał.1a

zał. 1b

zał. 1c

 

16.03.2012 54/12 wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anity Lewandowskiej   16.03.2012
17.02.2012 53/12 dotyczy przyjecia przez Radę Wydziału "Strategii rozwoju"   17.02.2012
17.02.2012 52/12 powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej   17.02.2012
17.02.2012 43/12 wniosku o likwidacji studiów podyplomowych "Przyroda"   17.02.2012
17.02.2012 42/12 wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Justyny Kopeckiej-Pilarczyk   17.02.2012
17.02.2012 41/12 zatwierdzenia zasad rekrutacji oraz limitów przyjęć na Srodowiskowe Studia Doktoranckie na rok akademicki 2012/13  

17.02.2012

zal nr 1

17.02.2012 34/12 propozycji zmian zapisu w Statucie UG  

17.02.2012

zal nr 1

17.02.2012 33/12 zatwierdzenia limitów przyjęć kandydatów w roku akademickim 2013/2014  

17.02.2012

zał.1 33/12

 

17.02.2012 32/12 rekomendacji wniosku o przyznanie nagrody Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza   17.02.2012
13.01.2012 31/12 zatwierdzenia limitów przyjęć kandydatów w roku akademickim 2012/2013  

13.01.2012

zał. nr 1 13.01.2012

13.01.2012 30/12 poparcia wniosku o likwidacji studiów podyplomowych "Geologia stosowana dla administracji"   13.01.2012
13.01.2012 29/12 zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2013/14  

13.01.2012

zał. nr 2 13.01.2012

13.01.2012 28/12 umowy dotyczącej prowadzenia międzywydziałowego kierunku Ochrona Środowiska  

13.01.2012

zał.1 13.01.2012

rok 2011
2.12.2011 131d/11 powołania Rady Programowej kierunku Oceanografia   2.12.2011
2.12.2011 131c/11 powołania Rady Programowej kierunku Geologia   2.12.2011
2.12.2011 131b/11 powołania Rady Programowej kierunku Gospodarka Przestrzenna   2.12.2011
2.12.2011 131a/11 powołania Rady Programowej kierunku Geografia   2.12.2011
18.11.2011 121b/11 powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej w dziedzinie Nauk o Ziemi w zakresie Geografii   18.11.2011
18.11.2011 121a/11 powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej w dziedzinie Nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii   18.11.2011
18.11.2011 120/11 przyjecia Regulaminu Rady Programowej kierunku studiów  

18.11.2011

zał. nr1

18.11.2011 119/11 powierzenia prowadzenia wykładu z Hydrologii i oceanografii dr Joannie Fac-Benedzie   18.11.2011
4.11.2011 113/11 powierzenie prowadzenia wykładu Analiza elementarna dr Dorocie Burskiej   4.11.2011
4.11.2011 112/11 dotycząca zmian w programie stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska  

4.11.2011

zał. nr1

4.11.2011 111/11 dotycząca przyjęcia zasad ukończenia studiów I stopnia na kierunku Oceanografia  

4.11.2011

zał. nr 1

4.11.2011 110/11 dotycząca powierzania pracownikom ze stopniem doktora kierowania pracami dyplomowymi  

4.11.2011

zał. nr1

zał. nr2

30.09.2011 88/11 dotycząca zmian przedmiotu Analiza elementarna na kierunku Oceanografia   30.09.2011
30.09.2011 87/11 dotycząca korekty programu stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Oceanografia -specjalność Fizyka Morza   30.09.2011
30.09.2011 86/11 dotycząca dostosowania liczebności grup z lektoratu jęż. obcego na kierunku Oceanografia - studia I stopnia   30.09.2011
30.09.2011 85/11 dotycząca przesunięcia przedmiotu   30.09.2011
30.09.2011 84/11 w sprawie powierzenia pracownikom ze stopnia doktora prowadzenia wykładów i seminariów   30.09.2011
8.07.2011 71/11

dotycząca upoważnienia Władz Dziekańskich do podjecia działań prowadzacych:

1. do przeniesienia upr. do nadawania stopnia dr i dr hab. Nauk o Ziemi w zakresie oceanologii oraz stopnia dr w zakresie geografii

2. do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora hab. Nauk o Ziemii w zakresie geografii

  8.07.2011
8.07.2011 70/11 w sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska   8.07.2011
8.07.2011 69/11 w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Oceanografia   8.07.2011

17.06.2011

60/11 w sprawie przekształcenia Pracowni Regionalne Centrum Sinicowe w Pracownię Ekologii Biochemicznej Organizmów   17.06.2011

17.06.2011

58/11 dotycząca zmian w programach studiów I
i II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska
  17.06.2011

17.06.2011

57/11 dotycząca zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Oceanografia     17.06.2011

17.06.2011

56/11 dotycząca zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Geologia     17.06.2011

17.06.2011

55/11 dotycząca zmian w programach studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym     17.06.2011

17.06.2011

54/11 dotycząca zmian w programach studiów I i II stopnia na kierunku Geografia prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym     17.06.2011
15.04.2011 42a/11 dotycząca zmian w zasadach przyznawania stypendiów doktoranckich   15.04.2011
15.04.2011 41/11 dotycząca zapewnienia środków finansowych w celu utrzymania czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies   15.04.2011
25.03.2011 34/11 wyrażenie pozytywnej opinii dotyczącej powołania na Wydziale dwusemestralnych studiów podyplomowych: Geograficzne Systemy Informacyjne   25.03.2011
25.03.2011 33/11 wyrażenie pozytywnej opinii dotyczącej utworzenia w Instytucie Geografii Katedry Gospodarki Przestrzennej   25.03.2011
25.03.2011 31/11 przyjęcie składu Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia   25.03.2011
18.02.2011 28/11 przyjęcia zasad rekrutacji i limitów przyjęć na Środowiskowe Studia Doktoranckie  

18.02.2011

 

załącznik

14.01.2011 16/11 uchylenia uchwały Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii z dnia 16 lutego 2007 roku   14.01.2011
14.01.2011 6/11 dotycząca przyjęcia zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013  

14.01.2011

załącznik

14.01.2011 5/11 dotycząca limitów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012  

14.01.2011

załącznik

rok 2010
3.12.2010 57 wyrażenia zgody na utworzenie samodzielnej jednostki "Redakcja czasopisma-Oceanological and Hydrobiological Studies"   3.12.2010
5.11.2010 53 przyjęcia zasad ukończenia studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna  

5.11.2010

załącznik

5.11.2010 52 wyrażenia pozytywnej opinii o utworzeniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia Gospodarka Przestrzenna   5.11.2010
5.11.2010 51 przyjęcie sprawozdania z działalności Studiów Doktoranckich z Oceanologii i Geografii za rok 2009/2010   5.11.2010
4.10.2010 39 wyrażenia zgody na zmianę nazwy przedmiotu Oceanografia satelitarna   4.10.2010
4.10.2010 38 przyjęcia programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Oceanografia (specjalność Fizyka morza)   4.10.2010
4.10.2010 37 uchylenie uchwały z dnia 26 września 2008 roku   4.10.2010
9.07.2010 29 przyjęcia zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Oceanografia   9.07.2010
9.07.2010 28 przyjęcie zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Oceanografia (dotyczy zmiany kolejności przedmiotów w semestrach)   9.07.2010
9.07.2010 27 przyjęcia zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Oceanografia (dotyczy lektoratu)   9.07.2010
9.07.2010 26 przyjęcia zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Geologia   9.07.2010
9.07.2010 25 przyjęcie zmian w programie Środowiskowych Studiów Doktoranckich   9.07.2010
9.07.2010 24 przyjęcia zmian w programie stacjonarnych studiów II stopnia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska   9.07.2010
9.07.2010 21 przyjęcia zasad ukończenia studiów licencjackich na kierunku Geologia  

9.07.2010

załącznik

14.05.2010 9a zasady ukończenia studiów I stopnia na kierunku Oceanografia  

uchwała 9a

załącznik

 

11.06.2010 8 zatwierdzenia aplikacji do Nagrody Rektora UG   11.06.2010
11.06.2010 6 uchylenia uchwały nr1 z dnia 12 marca 2010   11.06.2010
rok 2009
20.02.2009 1 zatwierdzenia Makrokierunku Przyroda i uruchomienie studiów na tym kierunku w roku akad. 2009/2010   20.02.2009
rok 2008
26.09.2008 1 dotycząca wpisu warunkowego dla studentów I okresu zaliczeniowego traci moc 37/2010 26.09.2008

http://oig.ug.edu.pl/sites/oig.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/12045/files/nr_106_nadanie_st._dr._sami-alias.pdf

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. Styczeń 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 25. Październik 2023 - 13:20; osoba wprowadzająca: Anna Serafin