fbpx Rada Programowa kierunku studiów Oceanografia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Oceanografia

Skład Rady Programowej kierunku studiów Oceanografia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 lutego 2020 roku, 12:47

Zgodnie z zarządzeniem nr 9/DzOiG/19 Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Oceanografia, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Oceanografia:

 1. dr Agnieszkę Kubowicz-Grajewską – przewodnicząca,
 2. dr Ewa Szymczak – Prodziekan ds. Kształcenia,
 3. dr hab. Luiza Bielecka profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich,
 4. dr hab. Urszula Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich,
 5. dr hab. Anita Lewandowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego,
 6. dr hab. Mariusz Sapota profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Biologii i Ekologii Morza,
 7. dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Badań Planktonu Morskiego,
 8. dr hab. Małgorzata Witak profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Geologii Morza,
 9. dr Aleksandra Dudkowska – Zakład Oceanografii Fizycznej,
 10. dr Dominik Pałgan – Zakład Geofizyki,
 11. dr Anna Toruńska-Sitarz – Zakład Biotechnologii Morskiej,
 12. dr Piotr Margoński – Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni - przedstawiciel środowiska przedsiębiorców,
 13. Natalia Miernik – przedstawiciel studentów kierunku Oceanografia,
 14. Bartłomiej Ostryński - przedstawiciel samorządu studenckiego.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewniają: Pani Mira Duchnowska oraz Pani mgr Gabriela Sas-Świstelnicka z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.