Rada Programowa kierunku studiów Geografia

Skład Rady Programowej kierunku studiów Geografia

Zgodnie z zarządzeniem nr 19/DzOiG/20 Dziekana z późn. zm. (23/DzOiG/214/DzOiG/22) Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geografia, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek;
 • co najmniej jeden student kierunku studiów;
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego;
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów;
 • co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Geografia:

 1. dr Mirosława Malinowska – przewodnicząca,
 2. dr hab. Mariusz Czepczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego - Zakład Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej;
 3. dr hab. Jan A. Wendt, profesor Uniwersytetu Gdańskiego - Zakład Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej;
 4. dr Włodzimierz Golus –Centrum Monitoringu i Ochrony Wód;
 5. dr Małgorzata Owczarek – Katedra Oceanografii Fizyczenej i Badań Klimatu;
 6. dr Łukasz Pietruszyński – Katedra Hydrologii;
 7. dr Wojciech Staszek - Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej;
 8. dr Magdalena Szmytkowska - Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej;
 9. dr Radosław Wróblewski – Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii;
 10. dr Ewa Jakusik – przedstawiciel pracodawców i absolwentów;
 11. Kamila Bzdzion – przedstawiciel samorządu studenckiego oraz studentów kierunku Geografia;
 12. Oliwia Chojnacka – przedstawiciel samorządu studenckiego oraz studentów kierunku Geografia.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani mgr Anna Szymańska z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. luty 2020 - 12:27; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Październik 2023 - 12:43; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska