Rada Programowa kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia

Skład Rady Programowej kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia

Zgodnie z zarządzeniem nr 24/DzOiG/23 Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów (po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia),
 • co najmniej dwóch przedstawicieli społeczności regionalnej lub lokalnych, w tym przedstawiciel środowiska przedsiębiorców,
 • opiekun praktyk zawodowych.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia:

 1. dr hab. Konrad Ocalewicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – przewodniczący;
 2. dr hab. Katarzyna Smolarz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Funkcjonowania Ekosystemów Morskich;
 3. dr hab. Monika Normant-Saremba profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Ekologii Morza;
 4. dr Anna Toruńska-Sitarz – Katedra Biologii  Morza i  Biotechnologii;
 5. dr Radosław Kowalski – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie;
 6. Jacek Juchniewicz – Prezes Aller Aqua Polska, Prezes Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych;
 7. Ziemowit Pirtań – Gospodarstwo Rybackie Pstrąg Tarnowo;
 8. dr Marcin Kuciński - opiekun praktyk zawodowych;
 9. Olivia Thomas-przedstawiciel samorządu studenckiego - studentów kierunku Akwakultura – biznes i technologia;
 10. Kasper Wójtowicz - absolwent kierunku Akwakultura – biznes i technologia.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani Mira Duchnowska z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. luty 2020 - 12:14; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 30. Październik 2023 - 12:49; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska