Rada Programowa kierunku studiów Oceanografia

Skład Rady Programowej kierunku studiów Oceanografia

Zgodnie z zarządzeniem nr 19/DzOiG/23 ze zm. Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Oceanografia, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Oceanografia:

 1. dr Anna Panasiuk – Prodziekan ds. Kształcenia, przewodnicząca;
 2. prof. dr hab. Jarosław Tęgowski – Katedra Geofizyki;
 3. dr hab. Luiza Bielecka profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Funkcjonowania Ekosystemów Morskich;
 4. dr hab. Urszula Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Ekologii Morza;
 5. dr hab. Anita Lewandowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Oceanografii Chemicznej i Geologii Morza;
 6. dr hab. Katarzyna Smolarz, profesor Uniwersytetu gdańskiego - Katedra Funkcjonowania Ekosystemów Morskich;
 7. dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Biologii Morza i Biotechnologii;
 8. dr hab. Małgorzata Witak profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Oceanografii Chemicznej i Geologii Morza;
 9. dr Katarzyna Bradtke – Katedra Oceanografii Fizycznej i Badań Klimatu;
 10. dr Ilona Złoch – Katedra Biologii Morza i Biotechnologii;
 11. dr Anna Toruńska-Sitarz – Katedra Biologii Morza i Biotechnologii;
 12. dr Piotr Margoński – Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni - przedstawiciel środowiska przedsiębiorców;
 13. mgr Natalia Gintowt – przedstawiciel absolwentów kierunku studiów Oceanografia
 14. Wiktoria Chudzik – przedstawiciel studentów kierunku Oceanografia I stopnia; 
 15. Bartłomiej Ostryński – przedstawiciel studentów kierunku Oceanografia II stopnia.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani Mira Duchnowska oraz Pani mgr Gabriela Sas-Świstelnicka z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. luty 2020 - 12:47; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Październik 2023 - 13:20; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska