Rada Programowa kierunku studiów Gospodarka wodna i ochronna zasobów wód

Skład Rady Programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Zgodnie z zarządzeniem nr 22/DzOiG/20 Dziekana ze zm.(3/DzOiG/2222/DzOiG/22; 28/DzOiG/22);Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2020 r. ze zm. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów,
 • co najmniej dwóch przedstawicieli społeczności regionalnej lub lokalnych, w tym przedstawiciel środowiska przedsiębiorców,
 • opiekun praktyk zawodowych.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód:

 1. dr. inż. Piotr Szmytkiewicz– Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku - przewodniczący
 2.  mgr inż. Aleksandra Bodnar – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 3. prof. dr hab. Roman Cieśliński - Katedra Hydrologii;
 4. dr hab. Joanna Fac-Beneda, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Hydrologii;
 5. prof. dr hab. inż. Julita Dunalska – Centrum Monitoringu i Ochrony Wód;
 6. dr Włodzimierz Golus – opiekun praktyk zawodowych, Centrum Monitoringu i Ochrony Wód;
 7. mgr Tomasz Hoppe – Referat Zmian Klimatycznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 8. dr hab. Urszula Janas, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Ekologii Morza;
 9. dr Mirosława Malinowska – Prodziekan ds. Studenckich,
 10. dr Paweł Przygrodzki – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB,
 11. mgr Andrzej Winiarski– Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 12. dr Marzenna Sztobryn,
 13. dr inż. Edyta Witka-Jeżewska - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
 14. mgr Małgorzata Żywicka – sekcja Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB,
 15. Kacper Kiciński – przedstawiciel samorządu studenckiego oraz studentów kierunku Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani mgr Alicja Bielińska z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. luty 2020 - 12:43; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Październik 2023 - 10:59; osoba wprowadzająca: Martyna Kardaś