Rada Programowa kierunku studiów Gospodarka wodna i ochronna zasobów wód

Skład Rady Programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Zgodnie z zarządzeniem nr 22/DzOiG/20 Dziekana ze zm. Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2020 r. ze zm. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów,
 • co najmniej dwóch przedstawicieli społeczności regionalnej lub lokalnych, w tym przedstawiciel środowiska przedsiębiorców,
 • opiekun praktyk zawodowych.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód:

 1. dr inż. Piotr Szmytkiewicz – Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku – przewodniczący,
 2. prof. dr hab. Roman Cieśliński – Zakład Hydrologii Instytutu Geografii,
 3. prof. dr hab. inż. Julita Dunalska - Stacja Limnologiczna w Borucinie Instytutu Geografii UG,
 4. dr hab. Joanna Fac-Beneda, profesor Uniwersytetu Gdańskiego - Dyrektor Instytutu Geografii,
 5. dr Włodzimierz Golus – opiekun praktyk zawodowych, Zakład Limnologii Instytutu Geografii,
 6. mgr Tomasz Hoppe – Referat Zmian Klimatycznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 7. dr hab. Urszula Janas, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii,
 8. dr Mirosława Malinowska – Prodziekan ds. Studenckich,
 9. dr Paweł Przygrodzki – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB,
 10. dr Marzenna Sztobryn,
 11. mgr Andrzej Winiarski - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 12. dr inż. Edyta Witka-Jeżewska - Pomorski Wojewódzki Inspektor  Ochrony Środowiska,
 13. mgr Małgorzata Żywicka – sekcja Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB,
 14. Kacper Kiciński – przedstawiciel samorządu studenckiego oraz studentów kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani mgr Alicja Bielińska z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. luty 2020 - 12:43; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 2. Styczeń 2023 - 14:14; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska