Rada Programowa kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją

Skład Rady Programowej kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją

Zgodnie z zarządzeniem nr 22/DzOiG/23 Dziekana .Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów (po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia),
 • co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją:

 1. prof. dr hab. Wojciech Tylmann – przewodniczący;
 2. prof. dr hab. inż. Julita Dunalska – Centrum Monitoringu i Ochrony Wód;
 3. dr hab. Joanna Fac-Benda, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Hydrologii;
 4. dr hab. Piotr Paweł Woźniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu;
 5. dr Janusz Filipiak – Katedra Oceanografii Fizycznej i Badań Klimatu;
 6. dr Maciej Markowski – Pracownia Systemów Informacji Geograficznej - GIS;
 7. Krzysztof Pietrzak - przedstawiciel pracodawców;
 8.  Stanisław Rzyski - przedstawiciel pracodawców;
 9. Jacek Polidowski – przedstawiciel studentów kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani mgr Anna Szymańska z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. luty 2020 - 12:31; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Październik 2023 - 12:35; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska