Rada Programowa kierunku studiów Geologia

Skład Rady Programowej kierunku studiów Geologia

Zgodnie z zarządzeniem nr 15/DzOiG/20 Dziekana ze zm. (24/DzOiG/22) Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geologia, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów;
 • co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Geologia:

 1. dr hab. Małgorzata Witak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – przewodniczący;
 2. dr hab. Dorota Burska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Oceanografii Chemicznej i Geologii Morza;
 3. dr Patrycja Jernas – Katedra Oceanografii Chemicznej i Geologii Morza;
 4. dr Robert Sokołowski – Katedra Geofizyki;
 5. dr Radosław Wróblewski – Katedra Geofizyki;
 6. dr Wojciech Jegliński, Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Geologii Morza – PIB – przedstawiciel pracodawców;
 7. mgr Patryk Domański - przedstawiciel pracodawców i absolwentów;
 8. Jakub Michalak – przedstawiciel samorządu studenckiego i przedstawiciel studentów kierunku Geologia.

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani mgr Gabriela Sas-Świstelnicka z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. luty 2020 - 13:52; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Październik 2023 - 12:48; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska