fbpx Rada Programowa kierunku studiów Geologia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Geologia

Skład Rady Programowej kierunku studiów Geologia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 lutego 2020 roku, 12:16

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/DzOiG/19 Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geologia, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów;
 • co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Geologia:

 1. dr hab. Małgorzata Witak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – przewodniczący,
 2. dr hab. Dorota Burska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii,
 3. dr hab. Piotr Paweł Woźniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii,
 4. dr Patrycja Jernas – Zakład Geologii Morza Instytutu Oceanografii,
 5. dr Robert Sokołowski – Zakład Geofizyki Instytutu Oceanografii,
 6. dr Wojciech Jegliński, Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Geologii Morza – PIB – przedstawiciel pracodawców,
 7. mgr Patryk Domański, GEOLEH Leon Helwak – przedstawiciel pracodawców i absolwentów,
 8. Ksenia Łomnicka– przedstawiciel samorządu studenckiego,
 9. Andrzej Wojtalak – przedstawiciel studentów.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani mgr Anna Nowacka z Zakładu Geologii Morza Instytutu Oceanografii.