fbpx Rada Programowa kierunku studiów Geografia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Geografia

Skład Rady Programowej kierunku studiów Geografia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 lutego 2020 roku, 12:27

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/DzOiG/19 Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geografia, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek;
 • co najmniej jeden student kierunku studiów;
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego;
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów;
 • co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Geografia:

 1. dr Mirosława Malinowska – przewodnicząca,
 2. dr hab. Mariusz Czepczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii,
 3. dr hab. Jan A. Wendt, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii,
 4. dr hab. Piotr Paweł  Woźniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii,
 5. dr Izabela Chlost – Zakład Hydrologii Instytutu Geografii,
 6. dr Włodzimierz Golus – Zakład Limnologii Instytutu Geografii,
 7. dr Małgorzata Owczarek – Zakład Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geografii,
 8. dr Wojciech Staszek – Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska Instytutu Geografii,
 9. dr Magdalena Szmytkowska – Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii,
 10. dr Ewa Jakusik – przedstawiciel pracodawców i absolwentów,
 11. Mikołaj Zwolicki – przedstawiciel samorządu studenckiego oraz studentów kierunku Geografia.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani mgr Karina Szałucka z Biura Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii.