fbpx Rada Programowa kierunku studiów Gospodarka wodna i ochronna zasobów wód | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Gospodarka wodna i ochronna zasobów wód

Skład Rady Programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 lutego 2020 roku, 12:43

Zgodnie z zarządzeniem nr 10/DzOiG/19 Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów,
 • co najmniej dwóch przedstawicieli społeczności regionalnej lub lokalnych, w tym przedstawiciel środowiska przedsiębiorców,
 • opiekun praktyk zawodowych.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód:

 1. prof. dr hab. Mirosław Miętus – przewodniczący,
 2. dr hab. Joanna Fac-Beneda, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Prodziekan ds. Studenckich,
 3. dr Mirosława Malinowska – Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii ds. dydaktycznych,
 4. dr inż. Edyta Witka-Jeżewska - Pomorski Wojewódzki Inspektor  Ochrony Środowiska,
 5. dr inż. Piotr Szmytkiewicz – Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku,
 6. Stanisław Otremba - p.o Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 7. mgr inż. Anna Stelmaszyk – Świerczyńska - Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych,
 8. dr Paweł Przygrodzki – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB,
 9. Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 10. dr hab. Roman Cieśliński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Hydrologii Instytutu Geografii,
 11. dr hab. Urszula Janas, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii,
 12. dr Marzenna Sztobryn,
 13. dr Włodzimierz Golus – opiekun praktyk zawodowych,
 14. Marta Niewińska – przedstawiciel absolwentów,
 15. Mariusz Szydłowski – przedstawiciel samorządu studenckiego,
 16. Kamil Butrym - przedstawiciel studentów kierunku.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani mgr Karina Szałucka z Biura Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii.