fbpx Rada Programowa kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją

Skład Rady Programowej kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 lutego 2020 roku, 12:31

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/DzOiG/19 Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów (po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia),
 • co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją:

 1. dr Mirosława Malinowska – przewodnicząca,
 2. dr hab. Joanna Fac-Benda, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Hydrologii Instytutu Geografii,
 3. dr hab. Piotr Paweł Woźniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii,
 4. dr Maciej Markowski – Zakład Limnologii Instytutu Geografii,
 5. dr Michał Marosz – Zakład Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geografii,
 6. Krzysztof Pietrzak - przedstawiciel pracodawców,
 7. Marta Niewińska – przedstawiciel samorządu studenckiego oraz przedstawiciel studentów kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani mgr Karina Szałucka z Biura Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii.