fbpx Rada Programowa kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia

Skład Rady Programowej kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 lutego 2020 roku, 12:19

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/DzOiG/19 Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów (po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia),
 • co najmniej dwóch przedstawicieli społeczności regionalnej lub lokalnych, w tym przedstawiciel środowiska przedsiębiorców,
 • opiekun praktyk zawodowych.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia:

 1. dr hab. Konrad Ocalewicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – przewodniczący,
 2. dr Ewa Szymczak – Prodziekan ds. Kształcenia,
 3. dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska – Zastępca Dyrektora Instytutu Oceanografii ds. Dydaktycznych,
 4. dr hab. Monika Normant-Saremba profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich,   
 5. dr Anna Toruńska-Sitarz – Zakład Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii,
 6. dr Radosław Kowalski – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,
 7. Jacek Juchniewicz – Prezes Aller Aqua Polska, Prezes Stowarzyszenia Producentów Ryb łososiowatych,
 8. Ziemowit Pirtań – Gospodarstwo Rybackie Pstrąg Tarnowo,
 9. Sylwester Pudlak – przedstawiciel samorządu studentów,
 10. Martyna Sas – przedstawiciel studentów z kierunku Akwakultura – biznes i technologia.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pan mgr Maciej Kramkowski z Zakładu Biologii i Ekologii Morza Instytutu Oceanografii.