Praktyki zawodowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Jak uzupełnić dokumentacje praktyki ?

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lipca 2015 roku, 9:59
Jak uzupełnić skierowanie na praktyki ?Jak uzupełnić dziennik praktyki ?

Praktyki studenckie

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 maja 2018 roku, 10:54

 

 

  • dr Kamil Nowiński - Wydziałowy Koordynator studenckich praktyk zawodowych / Opiekun praktyk zawodowych (Instytut Geografii) praktykiwoig@univ.gda.pl, tel. (0-58) 523-65-10
  • dr Rafał Lasota - Opiekun praktyk zawodowych (Instytut Oceanografii) r.lasota@ug.edu.pl, tel. (0-58) 523-68-53