Wymiana studentów | Wydział Oceanografii i Geografii

oferta dydaktyczna – przedmioty do wyboru w języku angielskim

czwartek, 27 października 2016 roku, 11:59

Szanowni Studenci,

W roku akademickim 2016/2017 przygotowaliśmy dla Was ofertę dydaktyczną – przedmioty do wyboru w języku angielskim.

Przedmioty te będą realizowane poza limitem punktów ECTS przewidzianych planem studiów i programem kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Uruchomienie przedmiotów uzależnione jest od liczby osób, które zadeklarują swój udział.

Proszę zapoznać się z ofertą zwracając uwagę na informacje dotyczące kierunku studiów, któremu przedmiot jest dedykowany.