Erasmus+ | Wydział Oceanografii i Geografii

rekrutacja na na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2017/2018

środa, 1 marca 2017 roku, 14:57

W Instytucie Oceanografii oraz w Instytucie Geografii rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd w celu odbycia studiów w partnerskich uczelniach zagranicznych w roku akademickim 2017/2018.

Szczegóły w załączeniu.

INFORMATION FOR ERASMUS+ INCOMING STUDENTS

czwartek, 27 października 2016 roku, 14:18

Praktyka w ramach nowego programu Erasmus+

środa, 6 lipca 2016 roku, 7:49

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ umożliwia odbycie dwu- lub trzymiesięcznej płatnej praktyki w zagranicznej firmie, przedsiębiorstwie lub placówce naukowo-badawczej. W bieżącym roku akademickim na studentów Uniwersytetu Gdańskiego czeka przeszło 60 miejsc. Na praktyki Erasmus+ mogą również wyjeżdżać absolwenci pod warunkiem, że w chwili rekrutacji posiadają jeszcze status studenta.

Więcej informacji w załączniku.

ZałącznikWielkość
Plik praktyka ERASMUS + 2016/2017270.18 KB

ERASMUS+ ogólne informacje o programie

czwartek, 14 sierpnia 2014 roku, 10:59

Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów KE w zakresie edukacji i szkoleń. Najbardziej popularny wśród studentów program LLP-Erasmus nadał nazwę nowemu programowi i będzie od roku akademickiego 2014/2015 funkcjonował w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe”.

W ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe możliwe będą wyjazdy studentów:

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

Pierwszym krokiem do realizacji wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest podpisanie umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy placówkami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest koordynator wydziałowy/instytutowy.

Celem Programu Erasmus+ jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. 

 

Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus

wtorek, 12 sierpnia 2014 roku, 12:47

Doradztwo w zakresie możliwości wyjazdów studentów na stypendia zagraniczne prowadzi również Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus

Terminarz

czwartek, 14 sierpnia 2014 roku, 10:54

15 stycznia – 30 maja

Podpisywanie umów ze studentami zakwalifikowanymi do wyjazdu
w ramach ERASMUS/Praktyki w bieżącym roku akademickim

pierwszy tydzień lutego

Ostateczna weryfikacja wyjazdów w ramach „TSM” (rezerwacja środków)

luty – marzec

Na wydziałach: rekrutacja studentów na wyjazdy ERASMUSA w semestrze zimowym i letnim kolejnego roku akademickiego (wyjazdy na studia)

15 marca

Przekazanie do BWZE protokołów z rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w kolejnym roku akademickim

marzec – kwiecień

Zgłaszanie studentów do uczelni partnerskich

15 kwietnia

Zamknięcie rekrutacji studentów do programu ERASMUS/Praktyki – wyjazdy w bieżącym roku akademickim

kwiecień – maj

Spotkania informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazdy do uczelni partnerskich

czerwiec – lipiec

Wstępny podział grantu przyznanego uczelni

sierpień - październik

Podpisywanie umów ze studentami zakwalifikowanymi na wyjazd
w semestrze zimowym

wrzesień

Zakończenie działań w ramach ERASMUSA w danym roku akademickim

październik – listopad

Na wydziałach: rekrutacja pracowników dydaktycznych na wyjazdy ERASMUSA w bieżącym roku akademickim (wyjazdy "TM")

 listopad

Otwarcie rekrutacji studentów na wyjazdy ERASMUS/Praktyki w bieżącym roku akademickim

10 października

Przekazanie do BWZE wniosków o dofinansowanie wizyt przygotowawczych

15 listopada

Przekazanie protokołów z rekrutacji "TSM" do BWZE

grudzień - marzec

Podpisywanie umów ze studentami wyjeżdżającymi na studia w semestrze letnim

15 grudnia

Złożenie w BWZE nowych lub zaktualizowanych umów ERASMUSA na kolejny rok akademicki (z podpisami obu uczelni partnerskich)

 

Koordynator Erasmus na Wydziale

poniedziałek, 16 października 2017 roku, 13:50
Koordynator w Instytucie Oceanografii:
 
dr hab. Adam Sokołowski profesor nadzwyczajny
adres: Instytut Oceanografii, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pok. 456
konsultacje: poniedziałek 10.00-11.00, środa 10.30-11.30

 

Koordynator w Instytucie Geografii:
 
dr Włodzimierz Golus
adres: Instytut Geografii, ul.Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B 322
konsultacje: środa 11.30-12.30, czwartek 10.00-11.00

 

 

Dokąd na wymianę

poniedziałek, 22 września 2014 roku, 12:19

Oferta w roku akademickim 2014/2015 dla studentów Instytutu Geografii

L.p. Nazwa i rodzaj instytucji zagranicznej Miejscowość/Kraj
1 Sveučilište u Zadru Zadar/Chorwacja
2 Ostravská Univerzita v Ostravě Ostrawa/Czechy
3 Universitat de Les Illes Balears Palma de Mallorca/Hiszpania
4 Klaipedos Universitetas Kłajpeda/Litwa
5 Latvijas Universitate Ryga/Łotwa
6 Johan Wolfgang Goethe- Universität Frankfurt am Main Frankfurt nad Menem/Niemcy
7 Universität Potsdam Poczdam/Niemcy
8 Universität Tübingen Tybinga/Niemcy
9 Universidade de Évora Évora/Portugalia
10 Lizbona/Portugalia
11 Universitatea din Bucuresti Bukareszt/Rumunia
12 Universitatea din Oradea Oradea/Rumunia
13 Koper/Słowenia
14 Szeged/Węgry
15 Universita'degli Studi di Modena e Reggio Emilia Modena/Włochy
16 Università G. d'Annunzio - Chieti e Pescara Pescara/Włochy

Oferta w roku akademickim 2014/2015 dla studentów Instytutu Oceanografii

L.p. Nazwa i rodzaj instytucji zagranicznej Miejscowość/Kraj
1 Université de La Rochelle La Rochelle/Francja
2 Université Nicea - Sophia Antipolis Nicea/Fracja
3 Universidade de Évora Évora/Portugalia

 

 

 

UNIWERSYTETY PARTNERSKIE