Erasmus+

Praktyka zagraniczna w ramach programu Erasmus+

Od dnia 18 czerwca 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja na dwu- i trzymiesięczne płatne praktyki w zagranicznych firmach, przesiębiorstwach lub placówkach naukowych, które będą realizowane w ramach programu ERASMUS+.

Szczegóły w załączeniu.

Załącznik Rozmiar
ogłoszenie o naborze na praktyki 343.14 KB
Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Lipiec 5, 2018 - 08:28 by Kamila Mędrzycka Changed on czwartek, Lipiec 5, 2018 - 08:29 by Kamila Mędrzycka

ERASMUS+ ogólne informacje o programie

e+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów KE w zakresie edukacji i szkoleń. Najbardziej popularny wśród studentów program LLP-Erasmus nadał nazwę nowemu programowi i będzie od roku akademickiego 2014/2015 funkcjonował w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe”.

W ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe możliwe będą wyjazdy studentów:

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

Pierwszym krokiem do realizacji wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest podpisanie umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy placówkami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest koordynator wydziałowy/instytutowy.

Celem Programu Erasmus+ jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Sierpień 12, 2014 - 12:53 by Importer Automatyczny Changed on wtorek, luty 27, 2018 - 08:47 by Importer Automatyczny

Terminarz

15 stycznia – 30 maja

Podpisywanie umów ze studentami zakwalifikowanymi do wyjazdu
w ramach ERASMUS/Praktyki w bieżącym roku akademickim

pierwszy tydzień lutego

Ostateczna weryfikacja wyjazdów w ramach „TSM” (rezerwacja środków)

luty – marzec

Na wydziałach: rekrutacja studentów na wyjazdy ERASMUSA w semestrze zimowym i letnim kolejnego roku akademickiego (wyjazdy na studia)

15 marca

Przekazanie do BWZE protokołów z rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w kolejnym roku akademickim

marzec – kwiecień

Zgłaszanie studentów do uczelni partnerskich

15 kwietnia

Zamknięcie rekrutacji studentów do programu ERASMUS/Praktyki – wyjazdy w bieżącym roku akademickim

kwiecień – maj

Spotkania informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazdy do uczelni partnerskich

czerwiec – lipiec

Wstępny podział grantu przyznanego uczelni

sierpień - październik

Podpisywanie umów ze studentami zakwalifikowanymi na wyjazd
w semestrze zimowym

wrzesień

Zakończenie działań w ramach ERASMUSA w danym roku akademickim

październik – listopad

Na wydziałach: rekrutacja pracowników dydaktycznych na wyjazdy ERASMUSA w bieżącym roku akademickim (wyjazdy "TM")

 listopad

Otwarcie rekrutacji studentów na wyjazdy ERASMUS/Praktyki w bieżącym roku akademickim

10 października

Przekazanie do BWZE wniosków o dofinansowanie wizyt przygotowawczych

15 listopada

Przekazanie protokołów z rekrutacji "TSM" do BWZE

grudzień - marzec

Podpisywanie umów ze studentami wyjeżdżającymi na studia w semestrze letnim

15 grudnia

Złożenie w BWZE nowych lub zaktualizowanych umów ERASMUSA na kolejny rok akademicki (z podpisami obu uczelni partnerskich)

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Sierpień 7, 2014 - 08:47 by Importer Automatyczny Changed on wtorek, luty 20, 2018 - 08:57 by Importer Automatyczny

Koordynator Erasmus na Wydziale

Koordynator w Instytucie Oceanografii:
 
dr hab. Adam Sokołowski, profesor UG
adres: Instytut Oceanografii, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pok. 456
konsultacje: poniedziałek 10.00-11.00 (on-line), czwartek 12.00-13.00 (stacjonarnie)

 

Koordynator w Instytucie Geografii:
 
dr Włodzimierz Golus
adres: Instytut Geografii, ul.Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B 322
konsultacje: środa 14.00-15.00 (on-line), czwartek 13.00-14.00 (stacjonarnie)

 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Sierpień 7, 2014 - 08:30 by Importer Automatyczny Changed on piątek, Listopad 26, 2021 - 13:53 by Importer Automatyczny