Erasmus+

ERASMUS+ ogólne informacje o programie

 

e+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. (www).

Na poziomie szkolnictwa wyższego, w ramach programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy studentów:

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

Pierwszym krokiem do realizacji wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest podpisanie umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy placówkami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest koordynator wydziałowy.

 

 

 

Rekrutacja na studia zagraniczne
w ramach programu ERASMUS+
na rok akademicki 2024/2025

szczegóły w załączeniu

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Sierpień 2014 - 12:53; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 8. luty 2024 - 12:28; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska

KALENDARIUM – rok akademicki 2023/2024

Cały rok

Rekrutacja studentów na wyjazdy długoterminowe – praktyki

Wyjazdy długoterminowe - Praktyki | Uniwersytet Gdański

Sierpień – październik 2023

Podpisywanie umów ze studentami zakwalifikowanymi na wyjazd
w semestrze zimowym
2023/2024

01 września 2023 – 19 stycznia 2024

Rekrutacja nauczycieli akademickich  Mobilność nauczycieli akademickich | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl),

oraz pracowników niebędących nauczycielami Mobilność pracowników niebędących nauczycielami | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl),

na wyjazd w semestrze zimowym 2023/2024, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na tę turę rekrutacji

Grudzień 2023 – marzec 2024

Podpisywanie umów ze studentami wyjeżdżającymi na studia w semestrze letnim 2023/2024

15 grudnia 2023

Złożenie w SOPE+ nowych lub zaktualizowanych umów ERASMUSA na rok akademicki 2024/2025 (z podpisami obu uczelni partnerskich)

01 stycznia – 31 sierpnia 2024

Rekrutacja nauczycieli akademickich  Mobilność nauczycieli akademickich | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl),

oraz pracowników niebędących nauczycielami Mobilność pracowników niebędących nauczycielami | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl),

na wyjazd w semestrze letnim2023/2024, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na tę turę rekrutacji

Luty – marzec 2024

Rekrutacja studentów na wyjazdy długoterminowe w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2024/2025 (wyjazdy na studia)

15 marca 2023

Przekazanie do  SOPE+ protokołów z rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w  roku akademickim 2024/2025

Marzec – kwiecień 2024

Zgłaszanie studentów do uczelni partnerskich

Kwiecień – maj 2024

Spotkania informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazdy do uczelni partnerskich

Czerwiec – lipiec 2024

Wstępny podział grantu przyznanego uczelni na kolejny rok akademicki

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Sierpień 2014 - 08:47; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 19. Październik 2023 - 08:48; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska

INFORMATION FOR ERASMUS+ INCOMING STUDENTS

Please visit en.oig.ug.edu.pl/studies/erasmus webpage!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. Październik 2016 - 14:18; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: czwartek, 19. Październik 2023 - 08:52; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska

Biuro Współpracy Międzynarodowej UG

Doradztwo w zakresie możliwości wyjazdów studentów na stypendia zagraniczne prowadzi również Biuro Współpracy Międzynarodowej UG. Na stronie BWM znajduje się również aktualny wykaz krajów i instytucji, z którymi Wydział ma podpisaną umowę partnerską.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Sierpień 2014 - 12:46; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Grudzień 2021 - 10:37; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Koordynator Erasmus+ na Wydziale

Koordynator w Gdyni:
 
dr Anna Toruńska-Sitarz
adres: Instytut Oceanografii, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pok. 101S
konsultacje piątki 09:00-11:00, stacjonarnie.

 

Koordynator w Gdańsku:
 
dr Włodzimierz Golus
adres: Instytut Geografii, ul.Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B 322
konsultacje: środa 14.00-15.00 (on-line), czwartek 13.00-14.00 (stacjonarnie)

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Sierpień 2014 - 08:30; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 19. Październik 2023 - 09:38; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska