MOST | Wydział Oceanografii i Geografii

Informacje o programie MOST

poniedziałek, 3 kwietnia 2017 roku, 9:37

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

logo programu MOST

Film informacyjny o Programie MOST

Film o UG

Drodzy Studenci i doktoranci!

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.
 
Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Uczestnikom Programu MOST zapewnione zostają w miarę możliwości miejsca w domu akademickim na Uczelni przyjmującej.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na: www.most.amu.edu.pl oraz na stronie Uniwersyteckiej dotyczącej Programu MOST: http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rozwoj_kariera/most

Uwaga: za dopełnienie wszelkich formalności z rekrutacją, w tym za składanie do podpisu dokumentu "Porozumienie o programie zajęć" jest odpowiedzialna osoba ubiegająca się o udział w Programie MOST.

Dane kontaktowe do wszystkich koordynatorów Programu MOST dostępne są stronie http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/kim-sa-koordynatorzy

Kordynatorem wydziałowym jest:
1) dla Studentów kierunku: Oceanografia, Geologia oraz Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
mgr Gabriela Sas-Świstelnicka, tel. 58 523 66 51, e-mail: geogsas@univ.gda.pl
 
2) dla Studentów kierunku: Geografia Gospodarka przestrzenna
Maria Majkowska, tel. 58 523 65 47, e-mail: geomm@univ.gda.pl

rekrutacja 2016/2017

Plakat rekrutacyjnyMOST