Stypendium projakosciowe

STYPENDIUM DOKTORANCKIE Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 68/R/19 z dnia 31 lipca 2019 zmieniające zarządzenie 88/R/15 Rektora Uniwersyteu Gdańskiego w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim  (Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UG nr 88/R/15 ze zm.)

Wnioski o przyznanie stypendium projakościowego można składać do 4 października 2023 roku w dziekanacie (pokój 205a) w Gdyni

Skład Komisji Stypendialnej:

 prof. dr hab. Wojciech Tylmann - przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Monika Normant-Saremba - członek Komisji

dr hab. Magdalena Bełdowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego - członek Komisji

mgr Karina Bodziach – przedstawiciel doktorantów

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularze:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 10. Sierpień 2017 - 11:00; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: środa, 20. Wrzesień 2023 - 08:17; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska