Stypendium Ministra

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Ubiegając się o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia doktorant przedstawia swoją kandydaturę rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Termin składania wniosków w dziekanacie upływa 14 września 2018 roku (pokój 205, al. Marszałka Piłsudskiego 46,Gdynia). Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dostępne są pod adresem: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Stypendia ministra są przyznawane doktorantom na wniosek Rektora. W tym celu Rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć radzie wydziału, która wyraża opinię, czy przedstawione przez doktoranta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami doktoranckimi odbywanymi przez doktoranta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy doktorant przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami doktoranckimi, opinia ta może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Lipiec 2017 - 09:45; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska Ostatnia zmiana: środa, 4. Lipiec 2018 - 10:27; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska