Zarządzenia Dziekana z 2020 r.

Załącznik Rozmiar
1/DzOiG/20 z dnia 13.01.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZBiEM IO 41.94 KB
2/DzOiG/20 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WOiG 54.28 KB
2/DzOiG/20 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WOiG_zał. 1 68.29 KB
3/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie strategii rozwoju WOiG 78.92 KB
3/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie strategii rozwoju WOiG_zał. 1 295.94 KB
4/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. letnim 79.81 KB
4/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem.letnim_zał.1 180.46 KB
5/DzOiG/20 z dnia 03.04.2020 r. sprawie archiwizacji wyników egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych zdalnie na WOiG 90.69 KB
6/DzOiG/20 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZChMiOŚM IO 83.97 KB
7/DzOiG/20 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZGSE IG 83.02 KB
8/DzOiG/20 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZEEOM IO 83.43 KB
9/DzOiG/20 z dnia 15.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska profesora uczelni w ZOF IO 83.48 KB
10/DzOiG/20 z dnia 27.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska asystenta w ZFEM IO 83.48 KB
11/DzOiG/20 z dnia 27.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska asystenta w ZMiK IG 83.31 KB
zmienione zarządzeniem nr 19/DzOiG/21: 12/DzOiG/20 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania Rady Dziekana WOiG 146.49 KB
13/DzOiG/20 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZOF IO 140.37 KB
14/DzOiG/20 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZOF IO 138.52 KB
15/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geologia 191.55 KB
zmienione zarządz. nr 19/DzOiG/22 oraz nr 13/DzOiG/22: 16/DzOiG/20 z dn. 28.09.2020 r. w spr. utworz. rady progr. kier. ABiT 206.79 KB
zm. zarządz. nr 15/DzOiG/22 oraz 2/DzOiG/22: 17/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w spr. utworzenia rady progr. kier. Oceanografia 198.01 KB
zmienione zarządzeniem nr 24/DzOiG/21: 18/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w spr. utworzenia rady programowej kier. studiów GFzG 204.25 KB
zm. zarz. nr 4/DzOiG/22 oraz 23/DzOiG/21: 19/DzOiG/20 z dn. 28.09.2020 r. w spr. utworzenia rady programowej kier. stud. Geogr. 196.62 KB
20/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka przestrzenna 191.87 KB
21/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geogr. społ.-ekon. z elem. GIS 210.57 KB
zm. zarz. nr 22/DzOiG/22 oraz 3/DzOiG/22: 22/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku GWiOZW 202.27 KB
23/DzOiG/20 z dnia 02.10.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. zimowym 131.37 KB
23/DzOiG/20 z dnia 02.10.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów naucz. ze st. dr w sem. zimowym_zał. 1 288.03 KB
zm. zarządz. nr 14/DzOiG/22 oraz 27/DzOiG/21 oraz 26/DzOiG/20: 24/DzOiG/20 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie powołania WZds.ZJK 143.61 KB
25/DzOiG/20 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt 139.28 KB
26/DzOiG/20 z dnia 04.11.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 24/DzOiG/20 w sprawie powołania WZds.ZJK 138.77 KB
27/DzOiG/20 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZG IO 136.63 KB
28/DzOiG/20 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko profesora uczelni w SL IG w Borucinie 139.7 KB
29/DzOiG/20 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZOF IO 138.33 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. luty 2020 - 09:24; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: wtorek, 20. Wrzesień 2022 - 09:52; osoba wprowadzająca: Dorota Bemowska