Zarządzenia Dziekana z 2019 r.

Załącznik Rozmiar
1/DzOiG/19 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie powołania Rady Dziekana WOiG 40.09 KB
2/DzOiG/19 z dnia 02.10.2019 w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. zimowym 31.48 KB
2/DzOiG/19 z dnia 02.10.2019 w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. zimowym_zał. 1 57.73 KB
NIEAKTUALNE:3/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geologia 59.27 KB
NIEAKTUALNE:4/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów ABT 64.58 KB
NIEAKTUALNE:5/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geografia 60.27 KB
NIEAKTUALNE: 6/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów GFzG 63.24 KB
NIEAKTUALNE: 7/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka przestrzenna 61.74 KB
NIEAKTUALNE:8/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów GSEzGIS 66.04 KB
NIEAKTUALNE:9/DzOiG/19 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Oceanografia 61.24 KB
NIEAKTUALNE:10/DzOiG/19 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów GWiOZW 63.79 KB
11/DzOiG/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZChMiOŚM IO 42.88 KB
12/DzOiG/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZOF IO 41.33 KB
13/DzOiG/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZGM IO 41.83 KB
uchylone zarządzeniem nr 6/DzOiG/21: 14/DzOiG/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk WOiG UG 41.51 KB
NIEAKTUALNE: 14/DzOiG/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk obowiązkowych WOiG UG_zał.1 67.19 KB
15/DzOiG/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie obowiązku dydaktycznego uczestników Szkoły Doktorskiej NŚiP na WOiG 45.11 KB
16/DzOiG/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie regulaminu antyplagiatowego na WOiG 79.8 KB
16/DzOiG/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie regulaminu antyplagiatowego na WOiG_zał. 1 152.9 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Listopad 2019 - 07:23; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: wtorek, 23. luty 2021 - 08:11; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka