Rekrutacja na staże 2019

Ogłoszenie o REKRUTACJI na staże zawodowe krajowe i zagraniczne w 2019 r. w ramach projektu NoZ na Staż 2.0 - program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi nr POWR.03.01.00-00-S183/17
Zespół Zarządzający Projektem zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie stażu zawodowego!

Wnioski - oparte o wzór wniosku o dofinansowanie stażu stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu - będą przyjmowane w terminie: od 06.05.2019 r. do 24.05.2019 r. z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Rekrutacja realizowana jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jej  przeprowadzania oraz do list wniosków wybranych do dofinansowania.

Rekrutacja (jeżeli po pierwszym naborze nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca stażowe) będzie odbywać się w sposób ciągły począwszy od dnia 06.05.2019 r. Poszczególne terminy kolejnych naborów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

  • Osobiście do
    • Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pokój 209
    • Dziekanatu obsługującego kierunki: Oceanografia, Geologia, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pokój 204 i 206 (od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach 8:30 – 13:30)
    • Dziekanatu obsługującego kierunki: Geografia i Gospodarka przestrzenna, Kampus w Oliwie, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B 301 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 13:30)
  • przesyłką kurierską (wiążąca jest data wpływu wniosku do kancelarii WOiG),
  • pocztą (wiążąca jest data wpływu wniosku do kancelarii WOiG).

Wniosek może być dowolnie spięty w jedną całość, w dowolnym opakowaniu (koperta, teczka etc.) z dopiskiem „NoZ na Staż 2.0 - 2019”.

Link do ankiety kompetencji przed rozpoczęciem stażu - prosimy o wypełnianie osoby składające dokumenty!
Załącznik Rozmiar
Regulamin rekrutacji 2019 7.06 MB
Załączniki do rekrutacji 2019 6.82 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18. Kwiecień 2019 - 12:35; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: środa, 15. Maj 2019 - 14:44; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki