fbpx nagroda | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

Z przyjemnością informujemy, że dr Alicja Bonk z Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii została laureatem nagrody PAGES dla młodych pracowników naukowych (Early-Career Award).

logo WOiG

Miło nam poinformować, że Pani Profesor Iwona Sagan Kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej została uhonorowana medalem im. Jerzego Kondrackiego.

Wyróżnienie jest przyznawane za zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Agnieszka Jędruch jest jedną z osób wyróżnionych nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców do 35. roku życia, za wybitne osiągnięcia naukowe. Laureaci zostali docenieni za działania naukowe tematycznie związane z zakresem działania Wydziałów Towarzystwa.

Serdecznie gratulujemy!

 

Studentka studiów II stopnia na kierunku Oceanografia Pani Natalia Miernik została wyróżniona nagrodą Diamentowy Grant na realizację projektu: Wpływ łąk podwodnych Zostera marina na aktywność bioturbacyjną makrofauny w różnych warunkach temperaturowych.

Pani Natalia Miernik pracę dyplomową przygotowuje pod opieką dr hab. Urszuli Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii.

Miło nam poinformować, że Pani dr Barbara Korwel-Lejkowska, adiunkt w Zakładzie Badań Krajobrazu i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii została laureatką w konkursie ogłoszonym przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią.

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec została nominowana do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej CZŁOWIEK ROKU za liczne projekty m. in.: Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L", którego rezultatem ma być pozyskanie nowych związków naturalnych o właściwościach przeciwnowotworowych.
O przyznaniu i uroczystym wręczeniu statuetki zadecyduje Kapituła Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki.

Serdecznie gratulujemy

 

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

Miło nam poinformować, że 28 listopada br. Pani prof. dr hab. Anna Szaniawska z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii została odznaczona Złotym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego Bene Merito Et Merenti, który otrzymała w uznaniu wybitnego dorobku naukowego oraz za długoletnią, pełną zaangażowania pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. 

Sagan miniatura

W czwartek 7 listopada 2019 r. po raz piąty wręczone zostały Nagrody Smart Metropolia. Wyróżnienie to, przyznawane przez stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, trafia do osób, firm bądź instytucji szczególnie zasłużonych dla budowania i promowania idei metropolii.

Dominika Studzińska

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dr Dominika Studzińska zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej, otrzymała prestiżową nagrodę im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 r. w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.