fbpx nagroda | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

Studentka studiów II stopnia na kierunku Oceanografia Pani Natalia Miernik została wyróżniona nagrodą Diamentowy Grant na realizację projektu: Wpływ łąk podwodnych Zostera marina na aktywność bioturbacyjną makrofauny w różnych warunkach temperaturowych.

Pani Natalia Miernik pracę dyplomową przygotowuje pod opieką dr hab. Urszuli Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii.

Miło nam poinformować, że Pani dr Barbara Korwel-Lejkowska, adiunkt w Zakładzie Badań Krajobrazu i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii została laureatką w konkursie ogłoszonym przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią.

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec została nominowana do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej CZŁOWIEK ROKU za liczne projekty m. in.: Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L", którego rezultatem ma być pozyskanie nowych związków naturalnych o właściwościach przeciwnowotworowych.
O przyznaniu i uroczystym wręczeniu statuetki zadecyduje Kapituła Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki.

Serdecznie gratulujemy

 

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

Miło nam poinformować, że 28 listopada br. Pani prof. dr hab. Anna Szaniawska z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii została odznaczona Złotym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego Bene Merito Et Merenti, który otrzymała w uznaniu wybitnego dorobku naukowego oraz za długoletnią, pełną zaangażowania pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. 

Sagan miniatura

W czwartek 7 listopada 2019 r. po raz piąty wręczone zostały Nagrody Smart Metropolia. Wyróżnienie to, przyznawane przez stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, trafia do osób, firm bądź instytucji szczególnie zasłużonych dla budowania i promowania idei metropolii.

Dominika Studzińska

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dr Dominika Studzińska zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej, otrzymała prestiżową nagrodę im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 r. w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

pan

Postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku (Uchwała nr 2/2019 z dn. 27 maja 2019 r.), zgodnie z rekomendacjami Komisji oceniających zgłoszone prace w konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2018 r. w kategorii nauk ścisłych i o Ziemi przyznano wyróżnienie Pani mgr Karolinie Gębce, doktorantce w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii.

gala

W piątek 22 marca podczas uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim, która odbyła się w historycznej sali Polskie Niebo marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wręczył listy gratulacyjne studentom, którzy otrzymali stypendia za osiągnięcia naukowe i artystyczne.

krzyż zasługi

W dniu 20 marca 2020 roku minie 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś to największa uczelnia w regionie pomorskim, która wywarła niepodważalny wpływ na rozwój nowoczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego. 20 marca każdego roku Uniwersytet Gdański obchodzi swoje święto. W tym roku w czasie uroczystego posiedzenia Senatu UG z okazji Święta Uczelni JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof.