prof. Hanna Mazur-Marzec laureatką Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. J. Heweliusza

Miło nam poinformować, że Pani prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Kierownik Katedry Biologii Morza i Biotechnologii, została laureatką Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za 2023 r. w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Ratuszu Głównym w dniu 29 stycznia br. 

Dorobek Pani Profesor przedstawił prof. dr Hab. Grzegorz Węgrzyn. Obok wykrycia obecności „złotych alg w Odrze prof. Grzegorz Węgrzyn wskazał na scharakteryzowanie przez laureatkę ponad 200 wcześniej nieznanych peptydów produkowanych przez morskie sinice. Niektóre z tych związków wykazują silne właściwości przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe, w tym blokujące rozwój wirusa SARS-CoV-2.

- Prof. Hanna Mazur-Marzec zasługuje na ogromne wyróżnienie z jeszcze jednego powodu, a mianowicie cech osobowości - kontynuował laudację prof. Grzegorz Węgrzyn. - Chciałbym podkreślić, że cechują ją ogromny profesjonalizm oraz perfekcja w przeprowadzaniu analiz i badań, ale równocześnie niezwykła skromność, a przy tym życzliwość oraz skłonność do bezinteresownej pomocy. 

Serdecznie gratulujemy!

Pani prof. dr hab. H. Mazur-Marzec w 1983 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Chemia w Uniwersytecie Gdańskim. Tutaj też uzyskała stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi, odpowiednio w latach 1995 i 2007. W roku 2013 Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk o Ziemi. Obecnie kieruje Katedrą Biologii Morza i Biotechnologii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Hanna Mazur-Marzec napisała ponad 120 artykułów naukowych, które ukazały się w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, m.in. Chemosphere, Marine Drugs, Archives of Biochemistry and Biophysics, Antiviral Research, Applied and Environmental Microbiology, Water Research, Algal Research, Frontiers in Marine Science, Archives in Microbiology  i wielu innych. W ciągu ostatnich 5 lat realizowała pięć grantów krajowych, w tym trzy granty NCN jako kierownik, jeden grant w konsorcjum z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz jeden grant w ramach Inkubatora Innowacyjności 2.0. W tym czasie była również członkiem Komitetu Zarządzającego 4 akcji COST, była zaangażowana w realizację jednego grantu norweskiego CLISED oraz jednego grantu FOCUS w ramach programu Interreg South Baltic. Jest też głównym wykonawcą w projekcie litewskim CESBA realizowanym przez Uniwersytet w Kłajpedzie. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopism „Marine Drugs” oraz „Oceanologia”.

 

Tekst za: strona główna UG

Załącznik
Załącznik Rozmiar
Laudacja prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec 127.49 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 30. Styczeń 2024 - 10:33; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: środa, 31. Styczeń 2024 - 07:14; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka