fbpx Kształcenie w języku angielskim | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Kształcenie w języku angielskim

Kształcenie w języku angielskim

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 sierpnia 2015 roku, 12:29

Mając świadomość, jak istotne z punktu widzenia absolwentów naszych studiów jest rozwijanie w nich ciekawości świata, kompetencji poznawczych oraz językowych , w ramach realizowanego na Wydziale Oceanografii i Geografii  projektu „PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono do oferty dydaktycznej niemal trzydzieści dodatkowych przedmiotów do wyboru w języku angielskim.

Działania te służą uatrakcyjnieniu oferty kształcenia, a także podniesieniu jakości kształcenia. Dzięki podjętej współpracy międzynarodowej z uznanym amerykańskim partnerem zaadaptowane zostały innowacyjne metody prowadzenia zajęć oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia.

Przygotowana oferta dydaktyczna znacząco poszerza możliwość studiowania w ramach wymian międzynarodowych np. Erasmus+  studentom z zagranicy, co w konsekwencji korzystnie wpływa również na rozwój naszych studentów.

oferta dydaktyczna – przedmioty do wyboru w języku angielskim

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 maja 2019 roku, 8:47

Szanowni Studenci,

przygotowaliśmy dla Was ofertę dydaktyczną – przedmioty do wyboru w języku angielskim.

Przedmioty te będą realizowane poza limitem punktów ECTS przewidzianych planem studiów i programem kształcenia w semestrze zimowym i letnim. Uruchomienie przedmiotów uzależnione jest od liczby osób, które zadeklarują swój udział.

Proszę zapoznać się z ofertą zwracając uwagę na informacje dotyczące kierunku studiów, któremu przedmiot jest dedykowany. Zapisy prowadzone są zgodnie z Kalendariami roku akademickiego - prosimy sprawdzać w zakładce swojego kierunku studiów.

Dodatkowo polecamy wybrać przedmioty kursowe realizowane na różnych kierunkach studiów, które można wybierać w miarę swoich możliwości, za zgodą prowadzącego:

  • Regional oceanography-case studies (45h/4ECTS/konwersatorium)
  • Ecosystem based management (20h/2ECTS/konwersatorium)
  • Emission of nutrients from Polish agriculture to the Baltic Sea (20h/2ECTS/konwersatorium)