Kształcenie w języku angielskim | Wydział Oceanografii i Geografii

Kształcenie w języku angielskim

czwartek, 6 sierpnia 2015 roku, 12:29

Mając świadomość, jak istotne z punktu widzenia absolwentów naszych studiów jest rozwijanie w nich ciekawości świata, kompetencji poznawczych oraz językowych , w ramach realizowanego na Wydziale Oceanografii i Geografii  projektu „PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono do oferty dydaktycznej niemal trzydzieści dodatkowych przedmiotów do wyboru w języku angielskim.

Działania te służą uatrakcyjnieniu oferty kształcenia, a także podniesieniu jakości kształcenia. Dzięki podjętej współpracy międzynarodowej z uznanym amerykańskim partnerem zaadaptowane zostały innowacyjne metody prowadzenia zajęć oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia.

Przygotowana oferta dydaktyczna znacząco poszerza możliwość studiowania w ramach wymian międzynarodowych np. Erasmus+  studentom z zagranicy, co w konsekwencji korzystnie wpływa również na rozwój naszych studentów.