Rekompensata za warunki szkodliwe

Rekompensata przysługująca doktorantowi za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia

REKOMPENSATA  ZA PROWADZENIE BADAŃ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH

W bieżącym roku akademickim Doktorant składa wniosek o przyznanie rekompensaty do Dziekana:

  • w semestrze zimowym – do dnia 20 października;
  • w semestrze letnim – do dnia 28 lutego lub 29 lutego;

Do wniosku powinna być załączona opinia opiekuna naukowego lub promotora potwierdzająca pracę Doktoranta w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i określająca stopień szkodliwości lub uciążliwości oraz miesięczną liczbą godzin pracy w takich warunkach zgodnie z § 3 zarządzenia nr 1/R/15 Rektora UG z dnia 7 stycznia 2015 r. ze zmianami.

Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty:

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 5. Styczeń 2017 - 12:13; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Październik 2020 - 08:29; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska