Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2021

Plan studiów:

Kierunek: Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód

specjalność:

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów: praktyczny

SYLABUSY

 

Semestr 1

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Biologia wód

30
3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

60

6

2

Chemia wód

35

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

4

ZO

 

 

 

 

 

 

80

7

3
30
2
E

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

4

Hydrologia ogólna

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30
3
ZO

 

 

 

 

 

 

45

4

5

Podstawy gospodarki wodnej

30

2

E

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

6

Matematyka ze statystyką

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

7

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

8

WF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

170

13

 

 

 

 

 

 

 

135

7

 

105

10

 

 

 

 

 

 

 

410

30

Semestr 2

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Hydrofizyka

30 3 E

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

75 7

2

Biologia wód      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

15

1

ZO

15 1

3

Geodezja i kartografia 15 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

15

1

ZO

45 3

4

Podstawy hydrogeologii 30 2 ZO    

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

60 4
5
15
1
ZO
 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45 3
6
30
2
ZO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
2
7
15
1
ZO

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

8

Matematyka ze statystyką

15

2

E

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 4

9

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

10 Hydrologia                                     30 2 ZO 30 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

150

12

 

 

 

 

 

 

 

105 8

 

90 6

 

 

 

 

30

2

 

405 30
Razem w I roku studiów: 320 25               240 15   195 16         30 2   815 60

Semestr 3

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Hydraulika i hydromechanika

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

      15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

30 2

2

Hydrologia pobrzeży 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      15 1

3

Modelowanie hydrologiczne 30 3 E        

 

 

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

 

    60 5

4

Podstawy teledetekcji środowiska 15 1 ZO                   15 1 ZO             30 2
5 Systemy Informacji Geograficznej                         60 5 ZO             60 5
6
30
2
E
 
 
 
 
 
 
30
2
ZO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
4
7 Budownictwo wodne i ochrona wybrzeży 30 2 E        

 

                          30 2

8

Oczyszczanie wody 30 2 E                   30 2 ZO       15 1   75 5

9

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 30 2 E                                     30 2
10 Język obcy                   30 2 ZO                   30 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

195

14

 

 

 

 

 

 

 

60 4

 

150 11

 

 

 

 

15 1

 

420 30

Semestr 4

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Hydrograficzne metody badań

30 2 E

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

15

1

ZO

75 5

2

Metody numeryczne i programowanie 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3 ZO

 

 

 

      75 5
3 Funkcjonowanie służby hydrologiczno-meteorologicznej 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      15 1

4

Aspekty gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym 30 2 ZO                   15 1 ZO             45 3
5 Melioracje wodne 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

15 1

6

Bioindykacja i biomonitoring wód 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

   

15

1

ZO

 

 

 

15

1

ZO

45 3
7 Gospodarowanie wodą na terenach naturalnych i  przekształconych antropogenicznie 30 2 E  

 

        30 3 ZO                   60 5

8

Mała i duża retencja 30 3 E             15 1 ZO                   45 4
9 Język obcy                   30 2 ZO/E                   30 2
10 Pracownia projektowa                   10 1 ZO                   10 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

195

14

 

0

0

 

0

0

 

85 7

 

105 7

 

0

0

 

30 2   415 30
Razem w II roku studiów: 390 28   0 0   0 0   145 11   255 18   0 0   45 3   835 60

Semestr 5

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Praktyka zawodowa

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

450

30

ZO

  30

2

Wariant I – jedna instytucja; od 16.09. do 31.01. (z przerwą od 21.12. do 3.01.)          

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

3

Wariant II – dwie instytucje: od 16.09. do 15.11 pierwsza instytucja; od 16.11. do 31.01. druga instytucja (z przerwą od 21.12. do 03.01.)                  

 

         

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

450

30

 

450

30

Semestr 6

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Principles on synoptic meteorology*

     

 

 

 

20

2

ZO

           

 

 

 

 

    40 4

2

Ecosystem based management*      

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

     

 

 

 

     
3 Emission of nutrients from Polish agriculture to the Baltic Sea*      

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

     

 

 

 

     

4

Ocena oddziaływania na środowisko 15 1 ZO       15 1 ZO                         30 2
5
30
2
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
1
ZO
 
 
 
45
3

6

Rekultywacja wód 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

      15 1
7 Pracownia dyplomowa        

 

              30 9 ZO             30 9

8

Seminarium dyplomowe       30 9 ZO                               30 9
9
Przedmiot ogólnouczelniany
30
2
ZO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
2

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

150

24

 

   

 

55 5

 

            15 1         220 30
Razem w III roku studiów: 150 24         55 5               15 1   450 30   670 60

* Dwa przedmioty z trzech do wyboru. Łącznie 40 godzin i 4 punkty ECTS

Razem w I, II i  III roku studiów: 860 77         55 5   385 26   450 34   15 1   525 35   2320 180

Forma zaliczenia:                                              Oznaczenie:                                          Seminaria:

egzamin                                                            E                                                          1. Gospodarowanie wodą

zaliczenie z oceną                                             ZO                                                         2. Zasoby wód i ich ochrona

zaliczenie                                                         Z                                                            3. Aspekty społeczno-ekonomiczne i prawne gospodarki wodnej

Legenda:

Łącznie godzin                                                 łączna ilość godzin danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, ćw.)

łącznie punktów ECTS                                      łączna ilość punktów ECTS dla danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, ćw.)

Razem:                                                           podsumowanie ilości godzin, punktów ECTS dla wszystkich przedmiotów

 

kolor czerwony:  przedmioty z puli przedmiotów społeczno-humanistycznych

kolor zielony:      przedmiot ogólnouczelniany

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Czerwiec 2018 - 10:08; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: środa, 1. Lipiec 2020 - 10:11; osoba wprowadzająca: Anna Serafin