Zarządzenia Dziekana z 2022 r.

Załącznik Rozmiar
1/DzOiG/22 z dnia 12.01.2022 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. oprac. założeń funkcjonalno-użytkowych budynku WOiG 137.98 KB
2/DzOiG/22 z dnia 19.01.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 17/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku Oceanografia 167.79 KB
3/DzOiG/22 z dnia 19.01.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 22/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku GWiOZW 167.36 KB
4/DzOiG/22 z dnia 24.01.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 19/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku Geografia 165.93 KB
5/DzOiG/22 z dnia 31.01.2022 r. ws zmiany zarządzenia 9/DzOiG/21 ws wniosków nauczycieli WOiG o przeniesienie do gr. dydakt. 154.74 KB
6/DzOiG/22 z dnia 31.01.2022 r. ws Komisji do rozpatrywania wniosków nauczycieli WOiG o przeniesienie do gr. dydaktycznej 143.68 KB
7/DzOiG/22 z dnia 03.02.2022 r. ws Komisji ds. profesury honorowej prof. dr. hab. M. Plińskiego 139.44 KB
8/DzOiG/22 z dnia 10.02.2022 r. w sprawie regulaminu Sympozjum Młodych Oceanografów 131.61 KB
8/DzOiG/22 z dnia 10.02.2022 r. w sprawie regulaminu Sympozjum Młodych Oceanografów_zał. 1 150.58 KB
9/DzOiG/22 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Kapituły Sympozjum Młodych Oceanografów 152.59 KB
10/DzOiG/22 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. letnim 131.04 KB
10/DzOiG/22 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. letnim-zał.1 259.38 KB
11/DzOiG/22 z dnia 22.02.2022 r. w sprawie powołania Kapituły Sympozjum Młodych Oceanografów 159.15 KB
12/DzOiG/22 z dnia 04.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. struktury organizacyjnej WOiG 142.71 KB
13/DzOiG/22 z dnia 21.03.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 16/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku ABiT 175.99 KB
14/DzOiG/22 z dnia 01.04.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 24/DzOiG/20 w spr. powołania Wydziałowego Zespołu ds. ZJK 137.92 KB
15/DzOiG/22 z dnia 01.04.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 17/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady progr. kier. studiów Oceanografia 160.75 KB
16/DzOiG/22 z dnia 07.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji dodatkowej do programu NAWA PROM na WOiG 140.7 KB
17/DzOiG/22 z dnia30.05.2022r.w sprawie powołania Komisji ds.rozpatrzenia wniosków o obniżenie pensum-wybitna dział.publikacyjna 134.09 KB
18/DzOiG/22 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZGiGCz IG 141.51 KB
19/DzOiG/22 z dnia 22.06.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 16/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady progr. kier. studiów ABiT 167.57 KB
20/DzOiG/22 z dnia 20.07.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZMiK IG 136.82 KB
21/DzOiG/22 z dnia 19.09.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 12/DzOiG/21 w spr. utworzenia rady progr. kier. studiów HM 163.56 KB
22/DzOiG/22 z dnia 19.09.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 22/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady progr. kier. studiów GWiOZW 163.4 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Styczeń 2022 - 13:46; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: wtorek, 20. Wrzesień 2022 - 09:48; osoba wprowadzająca: Dorota Bemowska