Zarządzenia Dziekana z 2021 r.

Załącznik Rozmiar
zmienione zarządzeniem nr 2/DzOiG/21: 1/DzOiG/21 z dnia 11.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 1.15 MB
2/DzOiG/21 z dnia 25.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 136.08 KB
3/DzOiG/21 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie zasad działalności Studenckich Kół Naukowych na WOiG 170.07 KB
4/DzOiG/21 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej 141.29 KB
5/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii HR 142.81 KB
6/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk obowiązkowych 138.24 KB
6/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk obowiązkowych_zał.1 211.42 KB
7/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. letnim 130.46 KB
7/DzOiG/21 z dnia 22.02.2021r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. letnim_zał.1 298.69 KB
8/DzOiG/21 z dnia 01.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków finansowych SKN WOiG 143.17 KB
zm. zarząd. 5/DzOiG/22: 9/DzOiG/21 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie wniosków nauczycieli WOiG o przeniesienie do gr dydakt. 145.02 KB
10/DzOiG/21 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyodrębnienia z IG nowego Instytutu... 143.34 KB
11/DzOiG/21 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZChMiOŚM IO 139.9 KB
zm. zarz. nr 21/DzOiG/22 oraz 28/DzOiG/21: 12/DzOiG/21 z dnia 07.04.2021 r. w spr. utworzenia rady progr. kier. HM 200.25 KB
13/DzOiG/21 z dnia 15.06.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZGM IO 140.23 KB
14/DzOiG/21 z dnia 15.06.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZBPM IO 141.09 KB
15/DzOiG/2021 z dnia 05.07.2021 w sprawie obowiązków i zakresu kompetencji Opiekuna roku na WOiG UG 149.28 KB
16/DzOiG/21 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta (na zastępstwo) w ZBiEM IO 139.62 KB
17/DzOiG/21 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZGM IO 139.38 KB
18/DzOiG/21 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu NAWA SPINAKER 207.02 KB
19/DzOiG/21 z dnia 27.08.2021 r. w sprawie zmiany składu Rady Dziekana WOiG 142.94 KB
20/DzOiG/21 z dnia 01.10.2021 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. zimowym 129.65 KB
20/DzOiG/21 z dnia 01.10.2021 r. w spr. powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem.zimowym_zał.1 205.93 KB
zm. zarządzeniem 26/DzOiG/21: 21/DzOiG/21 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZFEM IO 139.39 KB
22/DzOiG/21 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich WOiG 137.77 KB
23/DzOiG/21 z dnia 20.10.2021 r. zmieniające zarządzenie nr 18/DzOiG/20 w spr. utworzenia rady programowej kierunku studiów GFzG 166.93 KB
24/DzOiG/21 z dnia 20.10.2021 zmieniające zarządzenie nr 19/DzOiG/21 w spr. utworzenia rady programowej kierunku studiów Geogr. 176.72 KB
25/DzOiG/21 z dnia 05.11.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZGM IO 137.04 KB
26/DzOiG/21 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZFEM IO 140.77 KB
27/DzOiG/21 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 141.71 KB
28/DzOiG/21 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie zmiany składu rady programowej kierunku Hydrografia morska 168.39 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Styczeń 2021 - 08:14; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: wtorek, 20. Wrzesień 2022 - 09:55; osoba wprowadzająca: Dorota Bemowska