Laureaci konkursu NCN SONATA 17

Miło nam poinformować, że w konkursie Narodowego Centrum Nauki SONATA 17 dwoje Nauczycieli akademickich z Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii uzyskało finansowanie projektów badawczych: 

Pani dr Alicja Bonk będzie kierowała projektem "Rodzaje i intensywność pożarów roślinności oraz ich wpływ na ekosystemy jeziorne wzdłuż transektu europejskiego (FLAMES)".

Badania w projekcie FLAMES umożliwią prześledzenie występowania pożarów (tzw. wildfires) i ich wpływu na ekosystemy jeziorne w różnych częściach Europy. Zastosowany zostanie zestaw nowatorskich metod, w tym pomiary odbicia generowanego przez węgielki, co pozwoli na określenie intensywności pożarów. Zastosowane zostanie również obrazowanie hiperspektralne, na podstawie którego będzie możliwe odtworzenie zmian produktywności jezior w wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo wykonanych zostanie szereg analiz pomocniczych, które pomogą między innymi w odtworzeniu szaty roślinnej na badanych obszarach oraz dadzą wgląd w zapis zmian geochemicznych w jeziorach.

Powiązanie tych analiz pozwoli na poszerzenie istniejącej wiedzy poprzez odpowiedź na pytania badawcze: w jaki sposób sprzężone interakcje klimatu i człowieka wpłynęły na reżim pożarowy?, jaki był wpływ pożarów na procesy limnologiczne, cykle biogenów i reakcję ekosystemów? oraz w jaki sposób te procesy wpłynęły na trwałość i usługi ekosystemów?

 

Pan dr Damian Moskalewicz będzie kierownikiem projektu "Ulepszenie strategii zarządzania zagrożeniami naturalnymi w strefie brzegowej morza poprzez powiązanie form i osadów sztormowych z pomiarami instrumentalnymi – STORMLINK".

Celem projektu STORMLINK jest wypracowanie metodyki badań zagrożenia wybrzeży sztormami, w oparciu o integrację danych geologicznych, meteorologicznych i oceanograficznych na pewnym szczególnym typie wybrzeży – piaszczystej bariery i nizin nadmorskich w obrębie półzamkniętego, prawie bezpływowego akwenu w strefie umiarkowanej – Morza Bałtyckiego.

Realizacja projektu zakłada odpowiedź na poniższe pytania badawcze:

  • Które komponenty środowiska przyrodniczego wybrzeży (geomorfologiczne, atmosferyczne, oceanograficzne) mają największe znaczenie w formowaniu zapisu sedymentacyjnego sztormów?
  • Czy możliwe jest zastosowanie półautomatycznej klasyfikacji obiektowej do identyfikacji form przelewowych w obrębie piaszczystych barier i nizin nadmorskich?
  • Czy możliwe jest zintegrowanie danych związanych z cechami form przelewowych i zapisem geologicznym sztormów na nizinach nadmorskich z parametrami fizycznymi wezbrań sztormowych?

Planowane metody badawcze (w 3 letnim okresie trwania projektu) obejmują skanowanie dna morskiego w strefie brzegowej przy użyciu echosondy wielowiązkowej (MBES), obrazowanie i pomiar wysokości w trakcie nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym (UAV), a także monitoring dostawy osadów (flux) na niziny nadmorskie.

 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie UG oraz stronie NCN. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 25. Maj 2022 - 09:32; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 30. Maj 2022 - 10:07; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka