WOiG włączony do Sieci CEEPUS

Miło nam poinformować, że Wydział Oceanografii i Geografii  od roku akademickiego 2024/2025 zostanie włączony do sieci akredytowanych uczelni CEEPUS „Central European Exchange Program for University Studies”,  Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej. Koordynatorem sieci jest Dr. Pavel Ptáček z Mendelova Univerzita v Brně w Czechach, a po stronie UG koordynatorem programu jest dr Jacek Barańczuk z Miejskiego Laboratorium Badań Środowiskowych w Katedrze Hydrologii.

Podstawowym celem CEEPUS jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;

  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

 

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

  • studenci,

  • doktoranci,

  • pracownicy naukowi.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

W ramach aktualnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego.

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info 

 

Tekst za: dr J. Barańczuk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Kwiecień 2024 - 11:24; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Kwiecień 2024 - 11:24; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka