edukacja | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Edukacja

planowanie

Trzydziestu studentów i studentek trzech trójmiejskich uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych reprezentujący kierunki gospodarka przestrzenna, architektura, grafika i malarstwo w czerwcu i pierwszej połowie lipca wzięło udział w Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej, której organizatorem jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

miniatura

Uwaga absolwenci Wydziału Oceanografii i Geografii oraz studenci II i III roku studiów I stopnia kierunków Oceanografia, Geologia, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, Geografia i gospodarka przestrzenna oraz studiów II stopnia kierunku Oceanografia –

Zaproszenie do udziału w szkoleniach w ramach projektu SEAPLANSPACE

Szanowni Państwo,

plakat dzien ryby
Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z partnerami, corocznie organizuje okolicznościowe lokalne święto pod nazwą Dzień Ryby w Helu.

KOMUNIKAT

 

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii w dniu 4 maja br. w godzinach 7.00 - 21.00

ogłasza godziny dziekańskie

dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii.

miniwoig

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Warszwie na V Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu został wręczony certyifikat dla Wydziału Oceanografii i Geografii UG oraz Akredytacje indywidualne dla dziewięciu tutorów, którzy zostali objęci szkoleniem Akredytowany Praktyk Tutoringu Collegium Wratislaviense.

Wydział Oceanografii i Geografii UG został pierwszym w Polsce wydziałem akademickim, który uzyskał Akredytację Tutorską! 

Akredytowani tutorzy:

logo

Zapraszamy kandydatów na studia na noc geografa!

Program:

19.00 - 19.05  Powitanie, Pani dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. nadzw., prodziekan WOiG ds. studenckich

19.05 – 19.15  Prezentacja kierunków studiów w Instytucie Geografii  WOiG UG  Oskar Skomski

19.15 - 19.45   Geologia i geomorfologia dr Dawid Weisbrodt

19.45 – 20.15   Atmosfera mgr Krzysiek Wiejak

20.15 – 20.25   Przerwa

logo woig

W dniach 13-17 marca 2017 roku studentka I roku MSU oceanografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Marta Tykarska, uczestniczyła w warsztatach „Science Communication” organizowanych przez Uniwersytet w Lund, w Szwecji.

logo woig

Zachęcamy do lektury artykułu, w którym wywiadu udziela prof. dr hab. Mirosław Miętus - kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Gdańskiego.

centrum tutorów UG

3 października 2016 roku Biuro Jakości Kształcenia UG ogłosiło listę nagrodzonych projektów finansowane w ramach z Funduszu Innowacji Dydaktycznych.

logo tutoring

W dniach 15-16.09 br Tutorzy z Wydziału Oceanografii i Geografii, Wydziału Filologicznego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego wzięli udział w spotkaniu połączonym z warsztatem szkoleniowym na Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii w Helu. Warsztat Tutor –Mentorem, czyli jak inspirować innych prowadziła Pani Alicja Gotowczyc Prezes Zarządu Forum Mentorów, certyfikowany Biznes Coach, trener.

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja