TETRAS - projekt realizowany w Katedrze Ekologii Morza

Do końca 2025 r. w Katedrze Ekologii Morza będzie realizowany projekt TETRAS Transfer technologii w kierunku systemów recyrkulacyjnych w akwakulturze w regionie Morza Bałtyckiego, który jest odpowiedzią na potrzeby lepszych rozwiązań w technikach produkcji, zbioru, przetwarzania, a zwłaszcza zwiększenia skali np. w hodowli ryb i krewetek.

Konsorcjum składające się z dziesięciu partnerów z pięciu krajów regionu Morza Bałtyckiego: Danii, Litwy, Polski, Niemiec i Estonii, dodatkowo wspierane przez liczne organizacje stowarzyszone, także ze Szwecji i Finlandii, podejmuje wyzwanie wspólne dla regionu, czyli odpowiednie zharmonizowanie rozwoju gospodarczego z celami społecznymi i środowiskowymi.

Duża część nadmiaru wody i energii wykorzystywanej w przemyśle jest tracona. A co by było, gdybyśmy mogli przechwycić te zasoby i wykorzystać je do produkcji żywności? W jaki sposób możemy mądrze wykorzystywać wodę, aby zrównoważyć potrzeby przemysłu z najnowocześniejszymi systemami produkcji żywności? Rozwiązaniem są systemy zwrotnego obiegu wody, inaczej systemy recyrkulacyjne (RAS – Recirculating Aquaculture Systems). Same systemy RAS są wciąż drogie i energochłonne. Jednakże, jako „dodatki” przemysłowe, systemy RAS mogą być wysoce wydajnymi metodami produkcji żywności, na przykład w połączeniu z elektrowniami geotermalnymi, ponownym wykorzystaniem tzw. wody „technicznej” lub w systemach akwaponicznych.

Partnerzy projektu TETRAS starają się pokazać, w jaki sposób systemy RAS można umieścić w strategicznych lokalizacjach geograficznych lub połączyć z procesami przemysłowymi w celu zwiększenia wydajności, a jednocześnie produkować wysokiej jakości żywność w sposób ekonomiczny. Konsorcjum wspólnie opracowuje regionalne programy pilotażowe i ustandaryzowane narzędzia w celu oceny i monitorowania zastosowań systemów RAS, przyczyniając się zarówno do zrównoważonej gospodarki wodnej, jak i przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Uniwersytet Gdański uczestniczy w większości aktywności projektu TETRAS, a główne zadania UG odnoszą się do przeprowadzenia analizy cyklu życia produktu (LCA – Life Cycle Assessment) w celu oceny efektywności środowiskowej i energetycznej systemów do hodowli organizmów wodnych w pilotażach realizowanych w Danii (gmina Guldborgsund) oraz na Litwie (Uniwersytet w Kłajpedzie).

Projekt TETRAS z całkowitym budżetem 2 955 553,30 euro (w tym 2 364 442,64 dofinansowanie ERDF z programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego), w tym 163 967, 60 euro dla Uniwersytetu Gdańskiego (w tym 131 174,08 dofinansowanie ERDF) realizowany jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r..

Osoby do kontaktu:
Hanna Łądkowska: hanna.ladkowska@ug.edu.pl
Barbara Dmochowska: barbara.dmochowska@ug.edu.pl

Tekst za: mgr B. Dmochowską

Załącznik
Załącznik Rozmiar
plakat 1.75 MB
poster 241.76 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Wrzesień 2023 - 07:11; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: wtorek, 19. Wrzesień 2023 - 07:14; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka