EUROLAG10

W dniach 19-23 czerwca 2023 r., na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, w Gdyni odbyła się współorganizowana przez Morski Instytut Rybacki-PIB i Uniwersytet Gdański, międzynarodowa konferencja naukowa EUROLAG10. 

Głównymi dyskutowanymi podczas konferencji tematami były: ocena roli buforującej lagun i estuariów, najistotniejsze cele ochrony tych ekosystemów, sposoby oceny ich stanu ekologicznego, zasady monitoringu biorącego pod uwagę  modelowanie ekologiczne, indeksy zrównoważonego zarządzania. Zwrócono po raz kolejny uwagę, że wpływ gatunków obcych jest bardzo istotny dla wielu ekosystemów przybrzeżnych.

Bałtyk jest wspaniałym przykładem dla dyskusji zagadnień dotyczących znalezienia równowagi pomiędzy wykorzystaniem gospodarczym i znaczeniem ekonomicznym a koniecznością ochrony ekosystemów.

Laguny i estuaria pełnią bardzo istotną rolę buforów pomiędzy lądowymi a morskimi ekosystemami. Zwykle ekosystemy te posiadające złożoną strukturę, znajdują się pod dużą presją człowieka, w związku z ich produktywnością i położeniem w linii brzegowej. Tradycyjnie laguny i estuaria są źródłem wielu towarów i usług ekosystemowych.

W czasie konferencji odbyły się następujące sesje:

 • Linking lagoons and estuaries with the coastal sea: buffering role and active migrations;
 • Monitoring, indicators, and status assessment;
 • Modelling as a tool for an integrated assessment;
 • Alien species – their impact on coastal ecosystems;
 • Environment preservation versus economic importance: shall we transform the entire sea into marine protected areas?
 • Issues of a regulated lagoon.

W ramach sesji wygłoszono wszechstronnie dyskutowane wykłady a także zaprezentowano postery.

Odbyły się także warsztaty: Assessment of the Sustainability of Coastal Lagoons

W konferencji uczestniczyło 80 naukowców z 12 krajów (Albania, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia, Singapur, Hiszpania, Wielka Brytania).

 

Poprzednie konferencje EUROLAG odbyły się w:

 1. Ferrara, Italy – November 2003
 2. Klaipeda, Lithuania – October 2005
 3. Naples, Italy – November 2007
 4. Montpellier, France – December 2009
 5. Aveiro, Portugal – July 2011
 6. Lecce, Italy – December 2013
 7. Murcia, Spain – March 2016
 8. Athens, Greece – March 2018
 9. Venice, Italy – January 2020

 

Tekst za: dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 27. Czerwiec 2023 - 13:48; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: środa, 28. Czerwiec 2023 - 06:49; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka