fbpx wydarzenia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

Walne zebranie nowo wybranych członków Komitetu Badań Morza PAN, które obradowało zdalnie w dniu 11 maja br., wybrało Pana Dziekana, dr. hab. Waldemara Surosza profesora Uniwersytetu Gdańskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Badań Morza PAN w kadencji 2020-2023.

Serdecznie gratulujemy!

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

5 grudnia br. Pani Profesor Iwona Sagan z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii wygłosiła w School of Geography na Queen Mary University of London wykład pt. "Od komunizmu do neoliberalizmu, i z powrotem do populizmu: o zmieniających się modelach polityki miejskiej (i nie tylko)". To bardzo ważne wyróżnienie – nigdy wcześniej zaproszenia do poprowadzenia wykładu nie otrzymał badacz z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

W Instytucie Oceanografii w najbliższy piątek, tj. 6 grudnia 2019 r. w godz.

gisday logo

Po raz kolejny z okazji GISday'a Koło Naukowe GIS-oteka przygotowało grę terenową, która polegać będzie na odnalezieniu oraz poprawnym rozwiązaniu zagadek ukrytych na terenie kampusu.

Na grę terenową można zapisywać się wysyłając maila (kngisoteka@ug.edu.pl) lub 12ego listopada u przedstawiciela KN Gisoteka na stoisku przy AO.

statek r/v Oceanograf

Statek naukowo-badawczy Uniwersytetu Gdańskiego r/v Oceanograf  odbył pierwszy zagraniczny rejs.

Celem rejsu do Kłajpedy było podpisanie umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej, pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem w Kłajpedzie. Umowa została podpisana przez Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Krzysztofa Bielawskiego i  Rektora Uniwersytetu w Kłajpedzie prof. Arturasa Razbadauskasa, na pokładzie naszej jednostki, w dniu 17 października 2019 r.

polska usa

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Camp Counselors USA-Poland - partner Departamentu Stanu oraz Uniwersytet Gdański zapraszają na spotkania z dyplomatą - przedstawicielem Ambasady USA w Polsce. Pani Konsul Dacia Liddle omówi 3 tematy istotne dla studentów: 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr. Jacka Nowackiego

emerytowanego, wieloletniego pracownika Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,

nauczyciela i wychowawcę wielu roczników oceanografów.

Cześć Jego pamięci!

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego Pana Doktora

składają

dzień ryby

W sobotę 27 lipca po raz piętnasty odbędzie się Dzień Ryby w Helu. Pomysłodawcą i jednym z organizatorów jest Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu we współpracy z organizacjami pozarządowymi, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Grupy LOTOS.

Miejsce i czas – Park wydmowy przy małej plaży w Helu w godz. 11.00-17.00.

mały slider

W roku akademickim 2018/2019, w semestrze letnim, na Wydziale Filologicznym kontynuujemy – w kolejnej odsłonie programowej - otwarty dla studentów wszystkich kierunków (ZALICZANIE: PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY, DODATKOWY, WYDZIAŁOWY I FAKULTATYWNY - 2 - 4 PUNKTY ECTS w zależności od kierunku) w tym również doktorantów (WYKŁAD MONOGRAFICZNY) oraz WOLNYCH SŁUCHACZY spoza Uni

pol usa

Konsul z Ambasady USA na Uniwersytecie Gdańskim

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu, zapraszają na spotkanie z dyplomatą amerykańskim. Pan Konsul  Abraham Lee przedstawie 3 możliwości wyjazdowe do USA skierowane do studentów:

- praktyki i staże studenckie oraz dla absolwentów w okresie 1 roku po ukończeniu studiów