Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr. Macieja Mańko

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia,
    że w piątek 27 stycznia 2023 roku o godzinie 09:15 w Auditorium oceanographorum w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgr. Macieja Mańko

na temat:

Gelatinous zooplankton as indicator of progressing Atlantification of the European Arctic” („Galaretowaty zooplankton jako wskaźnik postępującej atlantyfikacji Arktyki Europejskiej”)

Promotor: dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab.  Magdalena Błażewicz

            prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Z rozprawą można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce postępowania naukowe.

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 11. Styczeń 2023 - 10:14; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: środa, 11. Styczeń 2023 - 10:15; osoba wprowadzająca: Anna Serafin